Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce