Tylko 6% Polaków nie przejmuje się smogiem. Stres i smog w Top 5 czynników szkodzących zdrowiu