Rynek obligacji: korekta czy koniec hossy?

28.07.2003

Rynek obligacji: korekta czy koniec hossy?

Opublikowany

Ostatni tydzień był bardzo nerwowy dla inwestorów na rynku obligacji o stałym oprocentowaniu. Ceny spadały, a rentowność rosła. W ciągu tygodnia rynkowy portfel obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu stracił 1 proc. swojej wartości, a rentowność obligacji 5-letnich wzrosła z 4,95 proc. do 5,35 proc.

Czym spowodowana jest to nagła zmiana nastrojów na rynku obligacji?


Po pierwsze dane ekonomiczne na świecie, a szczególnie w USA, potwierdzają wchodzenie gospodarki światowej w kolejną fazę cyklu  koniunkturalnego - fazę wzrostu gospodarczego.


Dane dotyczące naszej gospodarki są jeszcze bardziej pomyślne: eksport, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna wskazują wyraźnie na ożywienie gospodarcze. Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce są obecnie rewidowane przez ekonomistów i analityków w górę, do poziomów co najmniej 3 proc. w 2003 roku i 4 proc. w roku 2004.
Wyższy wzrost gospodarczy oznacza mniejszą potrzebę stymulowania gospodarki poprzez redukcje stóp procentowych, a co się z tym wiąże - zmniejsza szanse na uzyskiwanie skokowych zysków kapitałowych z obligacji. Dodatkowo deklaracje rządu w sferze polityki fiskalnej, a co za tym idzie - oczekiwania co do deficytu budżetowego i długu publicznego w  przyszłych latach - przesunęły wyraźnie prognozowany moment wejścia Polski do strefy euro, co wpłynęło na dalszy wzrost rentowności obligacji o długim terminie do wykupu. W efekcie krzywa rentowności polskich obligacji znalazła się na poziomie odpowiednim dla rosnącej gospodarki.
Ostatnie wydarzenia na rynku obligacji wcale nie oznaczają, że ten instrument całkowicie stracił swoją atrakcyjność i powinien zniknąć z  portfeli inwestycyjnych klientów. Wyższe rynkowe stopy procentowe oznaczają wyższą długoterminową rentowność obligacji, czyli wyższe przyszłe zyski. Hossa na rynku obligacji panowała w latach 2001, 2002 i w  I połowie 2003 - obecny poziom stóp procentowych nie pozostawia już miejsca na dalsze spektakularne zyski z obligacji. Niemniej portfele obligacji pozostają jedną z najwyżej rentownych strategii opartych na instrumentach dłużnych, szczególnie w porównaniu z depozytami bankowymi. Konkurencyjność naszego funduszu CU FIO Obligacji zamierzamy zwiększyć poprzez wyżej rentowne inwestycje na rynku papierów korporacyjnych, a także obniżając opłatę za zarządzanie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.