Rynek obligacji: korekta czy koniec hossy?

28.07.2003

Rynek obligacji: korekta czy koniec hossy?

Opublikowany

Ostatni tydzień był bardzo nerwowy dla inwestorów na rynku obligacji o stałym oprocentowaniu. Ceny spadały, a rentowność rosła. W ciągu tygodnia rynkowy portfel obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu stracił 1 proc. swojej wartości, a rentowność obligacji 5-letnich wzrosła z 4,95 proc. do 5,35 proc.

Czym spowodowana jest to nagła zmiana nastrojów na rynku obligacji?


Po pierwsze dane ekonomiczne na świecie, a szczególnie w USA, potwierdzają wchodzenie gospodarki światowej w kolejną fazę cyklu  koniunkturalnego - fazę wzrostu gospodarczego.


Dane dotyczące naszej gospodarki są jeszcze bardziej pomyślne: eksport, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna wskazują wyraźnie na ożywienie gospodarcze. Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce są obecnie rewidowane przez ekonomistów i analityków w górę, do poziomów co najmniej 3 proc. w 2003 roku i 4 proc. w roku 2004.
Wyższy wzrost gospodarczy oznacza mniejszą potrzebę stymulowania gospodarki poprzez redukcje stóp procentowych, a co się z tym wiąże - zmniejsza szanse na uzyskiwanie skokowych zysków kapitałowych z obligacji. Dodatkowo deklaracje rządu w sferze polityki fiskalnej, a co za tym idzie - oczekiwania co do deficytu budżetowego i długu publicznego w  przyszłych latach - przesunęły wyraźnie prognozowany moment wejścia Polski do strefy euro, co wpłynęło na dalszy wzrost rentowności obligacji o długim terminie do wykupu. W efekcie krzywa rentowności polskich obligacji znalazła się na poziomie odpowiednim dla rosnącej gospodarki.
Ostatnie wydarzenia na rynku obligacji wcale nie oznaczają, że ten instrument całkowicie stracił swoją atrakcyjność i powinien zniknąć z  portfeli inwestycyjnych klientów. Wyższe rynkowe stopy procentowe oznaczają wyższą długoterminową rentowność obligacji, czyli wyższe przyszłe zyski. Hossa na rynku obligacji panowała w latach 2001, 2002 i w  I połowie 2003 - obecny poziom stóp procentowych nie pozostawia już miejsca na dalsze spektakularne zyski z obligacji. Niemniej portfele obligacji pozostają jedną z najwyżej rentownych strategii opartych na instrumentach dłużnych, szczególnie w porównaniu z depozytami bankowymi. Konkurencyjność naszego funduszu CU FIO Obligacji zamierzamy zwiększyć poprzez wyżej rentowne inwestycje na rynku papierów korporacyjnych, a także obniżając opłatę za zarządzanie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.