Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2003 roku

03.03.2004

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2003 roku

Opublikowany

W 2003 roku wartość aktywów zarządzanych przez grupę Commercial Union Polska przekroczyła 21 miliardów zł. Grupa obsługuje około 3 milionów klientów. Dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie i dwa fundusze inwestycyjne CU TFI osiągnęły w zeszłym roku najwyższe stopy zwrotu w swoich grupach funduszy.

CU Życie zebrało 1 686 milionów zł składki brutto i osiągnęło 313 milionów zł zysku netto. CU PTE osiągnęło 195 milionów zł przychodów ze sprzedaży i 162 miliony zł zysku netto. CU TUO zebrało 72 miliona zł składki brutto i osiągnęło 2 miliony zł zysku netto. CU TFI, przy 17,5 miliona zł przychodów, miało 1,5 miliona zł zysku netto.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

CU Życie jest w dalszym ciągu liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Towarzystwo zajmuje drugą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie ogółem oraz w ubezpieczeniach grupowych. Dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie uplasowały się na czele funduszy związanych z ubezpieczeniami na życie w 2003 roku: Fundusz Dynamiczny osiągnął roczną stopę zwrotu w wysokości 61 proc., a CU - Fundusz Akcji 43,2 proc.  Łączna wartość lokat CU Życie wzrosła w ub. roku z 6,8 do 7,7 miliarda  zł.

Niewielkie obniżenie poziomu składki przypisanej brutto w 2003 roku jest w dużym stopniu wynikiem dywersyfikacji produktowej w ramach grupy CU  Polska i wprowadzenia do oferty funduszy inwestycyjnych CU TFI. Poziom odszkodowań i świadczeń w stosunku do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest w CU Życie o wiele niższy (12,4 proc. po III kwartałach 2003) niż średnio na rynku bez uwzględnienia CU (17,7 proc.). W ubiegłym roku wypłaciliśmy klientom ponad 19 600 świadczeń z  tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Opinie beneficjentów tych świadczeń to dla nas najcenniejsze argumenty w przekonywaniu klientów i opinii publicznej o społecznej przydatności ubezpieczeń na życie.

Jarosław Myjak, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie

Konsekwentne zarządzanie kosztami przyczyniło się do uzyskania wyników  potwierdzających zdrowe finanse Towarzystwa i wysoki poziom  bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów do zarządzania. Kapitały własne Towarzystwa wzrosły do 960 milionów zł na koniec 2003  roku.

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

W 2003 roku CU PTE prowadziło bardzo efektywną działalność operacyjną. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży do 195 milionów zł w warunkach, gdy coraz więcej klientów płaci najniższą na  rynku, 4-proc. opłatę od składki, a z końcem października 2003 r. weszła w życie obniżka opłaty od składki z 10 do 8,5 proc. dla klientów, których staż członkowski nie przekroczył dwóch lat.

W 2003 r. przeprowadziliśmy prace umożliwiające uzyskanie certyfikatu jakości zarządzania według normy ISO 9001:2000. Przyniosło to istotne efekty praktyczne w postaci obniżenia kosztów operacyjnych i dalszego usprawnienia procesów. Chociaż koszty wynikające z opłat obowiązkowych nieznacznie wzrosły, znacznie zwiększyliśmy zysk ze sprzedaży do 59 milionów zł, co jest kluczową miarą bardzo wysokiej  efektywności spółki.

Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE

W wyniku uwzględnienia przychodów wynikających z rozwiązania rachunku rezerwowego (na mocy znowelizowanej Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) CU PTE osiągnęło wysoki poziom zysku brutto i netto. Kapitały własne wzrosły do 307,8 miliona zł na koniec 2003 roku.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

CU TUO zwiększyło składkę brutto o 2 proc., do 71,8 miliona zł, i składkę netto o 34 proc. Towarzystwo rozszerzało ofertę i rozwijało sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych (ubezpieczeń mieszkaniowych, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia dla  podróżujących), głównie za pośrednictwem agentów CU. Towarzystwo oferuje również ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, koncentrując się na wysokiej jakości procesu akceptacji ryzyka oraz na stałym doskonaleniu obsługi klientów i pośredników. Wzrost kosztów administracyjnych spowodowany jest głównie rozwojem zakresu działalności, przede wszystkim w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych.

Na uwagę zasługuje zwiększenie wyniku technicznego o 133 proc., czyli wzrost efektów działalności stricte ubezpieczeniowej na bardzo konkurencyjnym rynku. Jest to bardzo pozytywna tendencja wobec spadających przychodów z lokat w warunkach niskich stóp procentowych i niskich zwrotów ze skarbowych papierów dłużnych, które dominują w naszym portfelu.

Ryszard Bociong, prezes CU TUO

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

CU TFI rozpoczęło sprzedaż jednostek czterech funduszy inwestycyjnych w maju 2002 roku, opierając ją głównie na sieci agentów CU. W ciągu półtora roku zebrało aktywa o wartości ponad 800 milionów zł. W 2003 roku dwa fundusze CU TFI osiągnęły najwyższe wyniki inwestycyjne w swoich grupach funduszy - CU SFIO Stabilnego Inwestowania wśród funduszy stabilnego wzrostu (stopa zwrotu 26 proc.), a CU FIO Polskich Akcji  wśród funduszy akcji (stopa zwrotu 64,6 proc.).

Zamknęliśmy zyskiem netto już pierwszy pełny rok sprzedaży funduszy: wypracowaliśmy ponad 1,5 miliona zł zysku przy 17,5 miliona zł przychodów.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Nowości w Koncie on-line

16 lutego w Koncie on-line wprowadzone zostały nowe funkcje. Klienci CU OFE korzystający z usługi otrzymują teraz więcej informacji o swoich składkach emerytalnych.