Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2003 roku

03.03.2004

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2003 roku

Opublikowany

W 2003 roku wartość aktywów zarządzanych przez grupę Commercial Union Polska przekroczyła 21 miliardów zł. Grupa obsługuje około 3 milionów klientów. Dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie i dwa fundusze inwestycyjne CU TFI osiągnęły w zeszłym roku najwyższe stopy zwrotu w swoich grupach funduszy.

CU Życie zebrało 1 686 milionów zł składki brutto i osiągnęło 313 milionów zł zysku netto. CU PTE osiągnęło 195 milionów zł przychodów ze sprzedaży i 162 miliony zł zysku netto. CU TUO zebrało 72 miliona zł składki brutto i osiągnęło 2 miliony zł zysku netto. CU TFI, przy 17,5 miliona zł przychodów, miało 1,5 miliona zł zysku netto.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

CU Życie jest w dalszym ciągu liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Towarzystwo zajmuje drugą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie ogółem oraz w ubezpieczeniach grupowych. Dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie uplasowały się na czele funduszy związanych z ubezpieczeniami na życie w 2003 roku: Fundusz Dynamiczny osiągnął roczną stopę zwrotu w wysokości 61 proc., a CU - Fundusz Akcji 43,2 proc.  Łączna wartość lokat CU Życie wzrosła w ub. roku z 6,8 do 7,7 miliarda  zł.

Niewielkie obniżenie poziomu składki przypisanej brutto w 2003 roku jest w dużym stopniu wynikiem dywersyfikacji produktowej w ramach grupy CU  Polska i wprowadzenia do oferty funduszy inwestycyjnych CU TFI. Poziom odszkodowań i świadczeń w stosunku do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest w CU Życie o wiele niższy (12,4 proc. po III kwartałach 2003) niż średnio na rynku bez uwzględnienia CU (17,7 proc.). W ubiegłym roku wypłaciliśmy klientom ponad 19 600 świadczeń z  tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Opinie beneficjentów tych świadczeń to dla nas najcenniejsze argumenty w przekonywaniu klientów i opinii publicznej o społecznej przydatności ubezpieczeń na życie.

Jarosław Myjak, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie

Konsekwentne zarządzanie kosztami przyczyniło się do uzyskania wyników  potwierdzających zdrowe finanse Towarzystwa i wysoki poziom  bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów do zarządzania. Kapitały własne Towarzystwa wzrosły do 960 milionów zł na koniec 2003  roku.

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

W 2003 roku CU PTE prowadziło bardzo efektywną działalność operacyjną. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży do 195 milionów zł w warunkach, gdy coraz więcej klientów płaci najniższą na  rynku, 4-proc. opłatę od składki, a z końcem października 2003 r. weszła w życie obniżka opłaty od składki z 10 do 8,5 proc. dla klientów, których staż członkowski nie przekroczył dwóch lat.

W 2003 r. przeprowadziliśmy prace umożliwiające uzyskanie certyfikatu jakości zarządzania według normy ISO 9001:2000. Przyniosło to istotne efekty praktyczne w postaci obniżenia kosztów operacyjnych i dalszego usprawnienia procesów. Chociaż koszty wynikające z opłat obowiązkowych nieznacznie wzrosły, znacznie zwiększyliśmy zysk ze sprzedaży do 59 milionów zł, co jest kluczową miarą bardzo wysokiej  efektywności spółki.

Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE

W wyniku uwzględnienia przychodów wynikających z rozwiązania rachunku rezerwowego (na mocy znowelizowanej Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) CU PTE osiągnęło wysoki poziom zysku brutto i netto. Kapitały własne wzrosły do 307,8 miliona zł na koniec 2003 roku.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

CU TUO zwiększyło składkę brutto o 2 proc., do 71,8 miliona zł, i składkę netto o 34 proc. Towarzystwo rozszerzało ofertę i rozwijało sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych (ubezpieczeń mieszkaniowych, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia dla  podróżujących), głównie za pośrednictwem agentów CU. Towarzystwo oferuje również ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, koncentrując się na wysokiej jakości procesu akceptacji ryzyka oraz na stałym doskonaleniu obsługi klientów i pośredników. Wzrost kosztów administracyjnych spowodowany jest głównie rozwojem zakresu działalności, przede wszystkim w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych.

Na uwagę zasługuje zwiększenie wyniku technicznego o 133 proc., czyli wzrost efektów działalności stricte ubezpieczeniowej na bardzo konkurencyjnym rynku. Jest to bardzo pozytywna tendencja wobec spadających przychodów z lokat w warunkach niskich stóp procentowych i niskich zwrotów ze skarbowych papierów dłużnych, które dominują w naszym portfelu.

Ryszard Bociong, prezes CU TUO

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

CU TFI rozpoczęło sprzedaż jednostek czterech funduszy inwestycyjnych w maju 2002 roku, opierając ją głównie na sieci agentów CU. W ciągu półtora roku zebrało aktywa o wartości ponad 800 milionów zł. W 2003 roku dwa fundusze CU TFI osiągnęły najwyższe wyniki inwestycyjne w swoich grupach funduszy - CU SFIO Stabilnego Inwestowania wśród funduszy stabilnego wzrostu (stopa zwrotu 26 proc.), a CU FIO Polskich Akcji  wśród funduszy akcji (stopa zwrotu 64,6 proc.).

Zamknęliśmy zyskiem netto już pierwszy pełny rok sprzedaży funduszy: wypracowaliśmy ponad 1,5 miliona zł zysku przy 17,5 miliona zł przychodów.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.