Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2003 roku

03.03.2004

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2003 roku

Opublikowany

W 2003 roku wartość aktywów zarządzanych przez grupę Commercial Union Polska przekroczyła 21 miliardów zł. Grupa obsługuje około 3 milionów klientów. Dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie i dwa fundusze inwestycyjne CU TFI osiągnęły w zeszłym roku najwyższe stopy zwrotu w swoich grupach funduszy.

CU Życie zebrało 1 686 milionów zł składki brutto i osiągnęło 313 milionów zł zysku netto. CU PTE osiągnęło 195 milionów zł przychodów ze sprzedaży i 162 miliony zł zysku netto. CU TUO zebrało 72 miliona zł składki brutto i osiągnęło 2 miliony zł zysku netto. CU TFI, przy 17,5 miliona zł przychodów, miało 1,5 miliona zł zysku netto.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

CU Życie jest w dalszym ciągu liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Towarzystwo zajmuje drugą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie ogółem oraz w ubezpieczeniach grupowych. Dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU Życie uplasowały się na czele funduszy związanych z ubezpieczeniami na życie w 2003 roku: Fundusz Dynamiczny osiągnął roczną stopę zwrotu w wysokości 61 proc., a CU - Fundusz Akcji 43,2 proc.  Łączna wartość lokat CU Życie wzrosła w ub. roku z 6,8 do 7,7 miliarda  zł.

Niewielkie obniżenie poziomu składki przypisanej brutto w 2003 roku jest w dużym stopniu wynikiem dywersyfikacji produktowej w ramach grupy CU  Polska i wprowadzenia do oferty funduszy inwestycyjnych CU TFI. Poziom odszkodowań i świadczeń w stosunku do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest w CU Życie o wiele niższy (12,4 proc. po III kwartałach 2003) niż średnio na rynku bez uwzględnienia CU (17,7 proc.). W ubiegłym roku wypłaciliśmy klientom ponad 19 600 świadczeń z  tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Opinie beneficjentów tych świadczeń to dla nas najcenniejsze argumenty w przekonywaniu klientów i opinii publicznej o społecznej przydatności ubezpieczeń na życie.

Jarosław Myjak, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie

Konsekwentne zarządzanie kosztami przyczyniło się do uzyskania wyników  potwierdzających zdrowe finanse Towarzystwa i wysoki poziom  bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów do zarządzania. Kapitały własne Towarzystwa wzrosły do 960 milionów zł na koniec 2003  roku.

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

W 2003 roku CU PTE prowadziło bardzo efektywną działalność operacyjną. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży do 195 milionów zł w warunkach, gdy coraz więcej klientów płaci najniższą na  rynku, 4-proc. opłatę od składki, a z końcem października 2003 r. weszła w życie obniżka opłaty od składki z 10 do 8,5 proc. dla klientów, których staż członkowski nie przekroczył dwóch lat.

W 2003 r. przeprowadziliśmy prace umożliwiające uzyskanie certyfikatu jakości zarządzania według normy ISO 9001:2000. Przyniosło to istotne efekty praktyczne w postaci obniżenia kosztów operacyjnych i dalszego usprawnienia procesów. Chociaż koszty wynikające z opłat obowiązkowych nieznacznie wzrosły, znacznie zwiększyliśmy zysk ze sprzedaży do 59 milionów zł, co jest kluczową miarą bardzo wysokiej  efektywności spółki.

Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE

W wyniku uwzględnienia przychodów wynikających z rozwiązania rachunku rezerwowego (na mocy znowelizowanej Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) CU PTE osiągnęło wysoki poziom zysku brutto i netto. Kapitały własne wzrosły do 307,8 miliona zł na koniec 2003 roku.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

CU TUO zwiększyło składkę brutto o 2 proc., do 71,8 miliona zł, i składkę netto o 34 proc. Towarzystwo rozszerzało ofertę i rozwijało sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych (ubezpieczeń mieszkaniowych, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia dla  podróżujących), głównie za pośrednictwem agentów CU. Towarzystwo oferuje również ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, koncentrując się na wysokiej jakości procesu akceptacji ryzyka oraz na stałym doskonaleniu obsługi klientów i pośredników. Wzrost kosztów administracyjnych spowodowany jest głównie rozwojem zakresu działalności, przede wszystkim w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych.

Na uwagę zasługuje zwiększenie wyniku technicznego o 133 proc., czyli wzrost efektów działalności stricte ubezpieczeniowej na bardzo konkurencyjnym rynku. Jest to bardzo pozytywna tendencja wobec spadających przychodów z lokat w warunkach niskich stóp procentowych i niskich zwrotów ze skarbowych papierów dłużnych, które dominują w naszym portfelu.

Ryszard Bociong, prezes CU TUO

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

CU TFI rozpoczęło sprzedaż jednostek czterech funduszy inwestycyjnych w maju 2002 roku, opierając ją głównie na sieci agentów CU. W ciągu półtora roku zebrało aktywa o wartości ponad 800 milionów zł. W 2003 roku dwa fundusze CU TFI osiągnęły najwyższe wyniki inwestycyjne w swoich grupach funduszy - CU SFIO Stabilnego Inwestowania wśród funduszy stabilnego wzrostu (stopa zwrotu 26 proc.), a CU FIO Polskich Akcji  wśród funduszy akcji (stopa zwrotu 64,6 proc.).

Zamknęliśmy zyskiem netto już pierwszy pełny rok sprzedaży funduszy: wypracowaliśmy ponad 1,5 miliona zł zysku przy 17,5 miliona zł przychodów.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Nowości w Koncie on-line

16 lutego w Koncie on-line wprowadzone zostały nowe funkcje. Klienci CU OFE korzystający z usługi otrzymują teraz więcej informacji o swoich składkach emerytalnych.