Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.