Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.

10.08.2004

Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.

Opublikowany

Wartość aktywów zarządzanych przez grupę wzrosła o 28 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, do 23,7 miliardów zł na koniec I półrocza 2004. Łączna wartość składek przypisanych i pozyskanych aktywów wzrosła o 12 proc. w stosunku rocznym, do poziomu ponad 2,7 miliardów zł w I półroczu br. Składka przypisana brutto CU Życie zwiększyła się o 7,5 proc., do 890 milionów zł, przy jednoczesnym spadku odszkodowań i świadczeń brutto o 5,8 proc.

CU Życie

W I półroczu 2004 r. CU Życie zebrało 889,7 miliona zł składki brutto, o 7,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Towarzystwo utrzymuje pozycję lidera rynku ubezpieczeń indywidualnych i ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Zwiększającą się skalę działalności spółki potwierdzają kilkunastoprocentowe wzrosty poziomu rezerw (przekroczyły 7 miliardów zł) i lokat (zbliża się do 8 miliardów zł). Odszkodowania i świadczenia spadły o 5,8 procent ze względu na mniejszą wartość wypłat dla klientów przedwcześnie rozwiązujących umowy. Zarazem w I półroczu CU Życie wypłaciło klientom ponad 12 600 świadczeń ubezpieczeniowych.

Wzrost składki przy spadku poziomu odszkodowań i świadczeń dowodzi  przezwyciężenia niekorzystnych tendencji na rynku ubezpieczeń na życie w ostatnich dwóch-trzech latach. Wyniki te przyjmujemy z nadzieją, że w tym i kolejnych latach, dzięki ożywieniu gospodarczemu i rosnącej świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, czeka nas bardziej stabilny wzrost rynku ubezpieczeń na życie. Kolejnym impulsem rozwoju może stać się wprowadzenie możliwości oferowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu powszechnego.Konsekwentne zarządzanie kosztami znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu poziomu wydatków akwizycyjnych i administracyjnych. Wskaźniki pozwalające ocenić bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa i klientów utrzymywane są niezmiennie na poziomie przekraczającym wymogi prawa  ubezpieczeniowego. Zyskowna działalność jest ważna nie tylko dla akcjonariuszy, ale i dla klientów podejmujących decyzje o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, któremu często powierzają również zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami.

Zbigniew Andrzejewski, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

Najważniejsze pozycje rachunku wyników CU PTE za I półrocze 2004 r. - wzrost przychodów ze sprzedaży przy dalszym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej - po raz kolejny potwierdzają wysoką efektywność spółki. Pozytywny, jednorazowy wpływ na wysokość zysku miało zaksięgowanie przychodów z rozwiązywania rachunku rezerwowego (na mocy znowelizowanej ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). CU PTE zarządza największym funduszem emerytalnym, do którego należy blisko 2,6 miliona osób (przy najniższym na rynku odsetku „martwych rachunków”), zaś aktywa funduszu to ponad 14 miliardów zł (28 proc. udziału w rynku).

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Pierwsze sześć miesięcy br. to okres dalszego zwiększania skali działalności CU TUO, o czym świadczy wzrost składki przypisanej w ujęciu brutto i netto, jak również wyższy poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wyższa kwota wypłaconych odszkodowań wpłynęła na obniżenie wyniku technicznego.

Jest to sytuacja przejściowa, gdyż Towarzystwo strukturalnie osiąga zyski z działalności ubezpieczeniowej. Będziemy nadal oferować kompleksowy zakres ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i wybrane rodzaje ubezpieczeń dla klientów indywidualnych - przede wszystkim mieszkaniowe, w których jesteśmy w pierwszej piątce na polskim rynku. Wkrótce, po zakończeniu pilotażu, wprowadzimy do oferty pakiet ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwijamy się organicznie, przy zachowaniu rentowności.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

W pierwszym półroczu 2004 r. wartość aktywów funduszy inwestycyjnych CU TFI wzrosła z 689 do 930 milionów zł. CU TFI należy do ścisłej czołówki towarzystw najefektywniej pozyskujących nowe środki - na koniec czerwca br. do CU TFI należało 2,66 proc. rynku.

Szybko zwiększająca się wartość aktywów zarządzanych funduszy znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów Towarzystwa, co przy utrzymywaniu efektywności kosztowej prowadzonej działalności skutkuje wyraźną poprawą wyników finansowych TFI.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Towarzystwo planuje jeszcze w tym roku powiększenie obecnej oferty czterech funduszy o dwa kolejne.

Commercial Union Litwa - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Commercial Union Litwa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie po 2,5 roku działalności zajmuje czwarte miejsce pod względem składki przypisanej brutto, z 10-proc. udziałem w tamtejszym rynku. Po względem składki z nowych umów w minionym półroczu 2004 r. Towarzystwo zajmuje drugie miejsce z udziałem 26 proc. Wśród podmiotów oferujących ubezpieczenia  emerytalne CU Litwa zajmuje trzecią pozycję na rynku, z 16-proc. udziałem. Pod tym względem ustępuje jedynie dwóm dużym, lokalnym bankom. Łącznie, CU Litwa zawarło do tej pory ponad 100 tysięcy umów ubezpieczenia. Jedynym akcjonariuszem CU Litwa jest CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.