Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.

10.08.2004

Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.

Opublikowany

Wartość aktywów zarządzanych przez grupę wzrosła o 28 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, do 23,7 miliardów zł na koniec I półrocza 2004. Łączna wartość składek przypisanych i pozyskanych aktywów wzrosła o 12 proc. w stosunku rocznym, do poziomu ponad 2,7 miliardów zł w I półroczu br. Składka przypisana brutto CU Życie zwiększyła się o 7,5 proc., do 890 milionów zł, przy jednoczesnym spadku odszkodowań i świadczeń brutto o 5,8 proc.

CU Życie

W I półroczu 2004 r. CU Życie zebrało 889,7 miliona zł składki brutto, o 7,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Towarzystwo utrzymuje pozycję lidera rynku ubezpieczeń indywidualnych i ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Zwiększającą się skalę działalności spółki potwierdzają kilkunastoprocentowe wzrosty poziomu rezerw (przekroczyły 7 miliardów zł) i lokat (zbliża się do 8 miliardów zł). Odszkodowania i świadczenia spadły o 5,8 procent ze względu na mniejszą wartość wypłat dla klientów przedwcześnie rozwiązujących umowy. Zarazem w I półroczu CU Życie wypłaciło klientom ponad 12 600 świadczeń ubezpieczeniowych.

Wzrost składki przy spadku poziomu odszkodowań i świadczeń dowodzi  przezwyciężenia niekorzystnych tendencji na rynku ubezpieczeń na życie w ostatnich dwóch-trzech latach. Wyniki te przyjmujemy z nadzieją, że w tym i kolejnych latach, dzięki ożywieniu gospodarczemu i rosnącej świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, czeka nas bardziej stabilny wzrost rynku ubezpieczeń na życie. Kolejnym impulsem rozwoju może stać się wprowadzenie możliwości oferowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu powszechnego.Konsekwentne zarządzanie kosztami znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu poziomu wydatków akwizycyjnych i administracyjnych. Wskaźniki pozwalające ocenić bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa i klientów utrzymywane są niezmiennie na poziomie przekraczającym wymogi prawa  ubezpieczeniowego. Zyskowna działalność jest ważna nie tylko dla akcjonariuszy, ale i dla klientów podejmujących decyzje o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, któremu często powierzają również zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami.

Zbigniew Andrzejewski, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

Najważniejsze pozycje rachunku wyników CU PTE za I półrocze 2004 r. - wzrost przychodów ze sprzedaży przy dalszym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej - po raz kolejny potwierdzają wysoką efektywność spółki. Pozytywny, jednorazowy wpływ na wysokość zysku miało zaksięgowanie przychodów z rozwiązywania rachunku rezerwowego (na mocy znowelizowanej ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). CU PTE zarządza największym funduszem emerytalnym, do którego należy blisko 2,6 miliona osób (przy najniższym na rynku odsetku „martwych rachunków”), zaś aktywa funduszu to ponad 14 miliardów zł (28 proc. udziału w rynku).

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Pierwsze sześć miesięcy br. to okres dalszego zwiększania skali działalności CU TUO, o czym świadczy wzrost składki przypisanej w ujęciu brutto i netto, jak również wyższy poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wyższa kwota wypłaconych odszkodowań wpłynęła na obniżenie wyniku technicznego.

Jest to sytuacja przejściowa, gdyż Towarzystwo strukturalnie osiąga zyski z działalności ubezpieczeniowej. Będziemy nadal oferować kompleksowy zakres ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i wybrane rodzaje ubezpieczeń dla klientów indywidualnych - przede wszystkim mieszkaniowe, w których jesteśmy w pierwszej piątce na polskim rynku. Wkrótce, po zakończeniu pilotażu, wprowadzimy do oferty pakiet ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwijamy się organicznie, przy zachowaniu rentowności.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

W pierwszym półroczu 2004 r. wartość aktywów funduszy inwestycyjnych CU TFI wzrosła z 689 do 930 milionów zł. CU TFI należy do ścisłej czołówki towarzystw najefektywniej pozyskujących nowe środki - na koniec czerwca br. do CU TFI należało 2,66 proc. rynku.

Szybko zwiększająca się wartość aktywów zarządzanych funduszy znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów Towarzystwa, co przy utrzymywaniu efektywności kosztowej prowadzonej działalności skutkuje wyraźną poprawą wyników finansowych TFI.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Towarzystwo planuje jeszcze w tym roku powiększenie obecnej oferty czterech funduszy o dwa kolejne.

Commercial Union Litwa - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Commercial Union Litwa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie po 2,5 roku działalności zajmuje czwarte miejsce pod względem składki przypisanej brutto, z 10-proc. udziałem w tamtejszym rynku. Po względem składki z nowych umów w minionym półroczu 2004 r. Towarzystwo zajmuje drugie miejsce z udziałem 26 proc. Wśród podmiotów oferujących ubezpieczenia  emerytalne CU Litwa zajmuje trzecią pozycję na rynku, z 16-proc. udziałem. Pod tym względem ustępuje jedynie dwóm dużym, lokalnym bankom. Łącznie, CU Litwa zawarło do tej pory ponad 100 tysięcy umów ubezpieczenia. Jedynym akcjonariuszem CU Litwa jest CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.
Komunia 2018: pieniądze na przyszłość dziecka zamiast kolejnego prezentu

temu

Prawie co dziesiąty Polak ma problem z wyborem prezentu komunijnego – nie wie, co dać i za ile. 39% z nas daje gotówkę, a 20% upominek rzeczowy – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy. Rośnie otwartość na upominki finansowe. 2 na 3 badanych uważa, że wpłata pieniędzy na przyszłość dziecka – na przykład na edukację – to lepszy pomysł niż kupno kolejnego prezentu.

Biegajmy latem

W czasie wakacji mamy więcej czasu na odpoczynek i rekreację. Jeśli wypoczynek - to najlepiej aktywny. W letnich miesiącach Commercial Union, jako patron i współorganizator, zachęca do udziału w sportowych imprezach promujących zdrowy styl życia.