Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.

10.08.2004

Wyniki finansowe grupy CU Polska po I półroczu 2004 r.

Opublikowany

Wartość aktywów zarządzanych przez grupę wzrosła o 28 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, do 23,7 miliardów zł na koniec I półrocza 2004. Łączna wartość składek przypisanych i pozyskanych aktywów wzrosła o 12 proc. w stosunku rocznym, do poziomu ponad 2,7 miliardów zł w I półroczu br. Składka przypisana brutto CU Życie zwiększyła się o 7,5 proc., do 890 milionów zł, przy jednoczesnym spadku odszkodowań i świadczeń brutto o 5,8 proc.

CU Życie

W I półroczu 2004 r. CU Życie zebrało 889,7 miliona zł składki brutto, o 7,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Towarzystwo utrzymuje pozycję lidera rynku ubezpieczeń indywidualnych i ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Zwiększającą się skalę działalności spółki potwierdzają kilkunastoprocentowe wzrosty poziomu rezerw (przekroczyły 7 miliardów zł) i lokat (zbliża się do 8 miliardów zł). Odszkodowania i świadczenia spadły o 5,8 procent ze względu na mniejszą wartość wypłat dla klientów przedwcześnie rozwiązujących umowy. Zarazem w I półroczu CU Życie wypłaciło klientom ponad 12 600 świadczeń ubezpieczeniowych.

Wzrost składki przy spadku poziomu odszkodowań i świadczeń dowodzi  przezwyciężenia niekorzystnych tendencji na rynku ubezpieczeń na życie w ostatnich dwóch-trzech latach. Wyniki te przyjmujemy z nadzieją, że w tym i kolejnych latach, dzięki ożywieniu gospodarczemu i rosnącej świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, czeka nas bardziej stabilny wzrost rynku ubezpieczeń na życie. Kolejnym impulsem rozwoju może stać się wprowadzenie możliwości oferowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu powszechnego.Konsekwentne zarządzanie kosztami znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu poziomu wydatków akwizycyjnych i administracyjnych. Wskaźniki pozwalające ocenić bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa i klientów utrzymywane są niezmiennie na poziomie przekraczającym wymogi prawa  ubezpieczeniowego. Zyskowna działalność jest ważna nie tylko dla akcjonariuszy, ale i dla klientów podejmujących decyzje o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, któremu często powierzają również zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami.

Zbigniew Andrzejewski, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

Najważniejsze pozycje rachunku wyników CU PTE za I półrocze 2004 r. - wzrost przychodów ze sprzedaży przy dalszym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej - po raz kolejny potwierdzają wysoką efektywność spółki. Pozytywny, jednorazowy wpływ na wysokość zysku miało zaksięgowanie przychodów z rozwiązywania rachunku rezerwowego (na mocy znowelizowanej ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). CU PTE zarządza największym funduszem emerytalnym, do którego należy blisko 2,6 miliona osób (przy najniższym na rynku odsetku „martwych rachunków”), zaś aktywa funduszu to ponad 14 miliardów zł (28 proc. udziału w rynku).

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Pierwsze sześć miesięcy br. to okres dalszego zwiększania skali działalności CU TUO, o czym świadczy wzrost składki przypisanej w ujęciu brutto i netto, jak również wyższy poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wyższa kwota wypłaconych odszkodowań wpłynęła na obniżenie wyniku technicznego.

Jest to sytuacja przejściowa, gdyż Towarzystwo strukturalnie osiąga zyski z działalności ubezpieczeniowej. Będziemy nadal oferować kompleksowy zakres ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i wybrane rodzaje ubezpieczeń dla klientów indywidualnych - przede wszystkim mieszkaniowe, w których jesteśmy w pierwszej piątce na polskim rynku. Wkrótce, po zakończeniu pilotażu, wprowadzimy do oferty pakiet ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwijamy się organicznie, przy zachowaniu rentowności.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

W pierwszym półroczu 2004 r. wartość aktywów funduszy inwestycyjnych CU TFI wzrosła z 689 do 930 milionów zł. CU TFI należy do ścisłej czołówki towarzystw najefektywniej pozyskujących nowe środki - na koniec czerwca br. do CU TFI należało 2,66 proc. rynku.

Szybko zwiększająca się wartość aktywów zarządzanych funduszy znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów Towarzystwa, co przy utrzymywaniu efektywności kosztowej prowadzonej działalności skutkuje wyraźną poprawą wyników finansowych TFI.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Towarzystwo planuje jeszcze w tym roku powiększenie obecnej oferty czterech funduszy o dwa kolejne.

Commercial Union Litwa - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Commercial Union Litwa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie po 2,5 roku działalności zajmuje czwarte miejsce pod względem składki przypisanej brutto, z 10-proc. udziałem w tamtejszym rynku. Po względem składki z nowych umów w minionym półroczu 2004 r. Towarzystwo zajmuje drugie miejsce z udziałem 26 proc. Wśród podmiotów oferujących ubezpieczenia  emerytalne CU Litwa zajmuje trzecią pozycję na rynku, z 16-proc. udziałem. Pod tym względem ustępuje jedynie dwóm dużym, lokalnym bankom. Łącznie, CU Litwa zawarło do tej pory ponad 100 tysięcy umów ubezpieczenia. Jedynym akcjonariuszem CU Litwa jest CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Biegajmy latem

W czasie wakacji mamy więcej czasu na odpoczynek i rekreację. Jeśli wypoczynek - to najlepiej aktywny. W letnich miesiącach Commercial Union, jako patron i współorganizator, zachęca do udziału w sportowych imprezach promujących zdrowy styl życia.