Kolejny rok rynku akcji - blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego

06.01.2005

Kolejny rok rynku akcji - blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego

Opublikowany

Trafne prognozy na rok 2004, przewidujące wyższe zyski z akcji niż z instrumentów dłużnych, a także aktywne podejście zarządzających, zaowocowały bardzo dobrymi wynikami krajowych funduszy akcyjnych, zrównoważonych i bezpiecznych, oferowanych przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń z funduszem kapitałowym.

Zgodnie z oczekiwaniami zarządzających z CU Investement Management, miniony rok był bardzo dobry dla inwestycji w akcje notowane na warszawskiej giełdzie - główny indeks rynku WIG zyskał w tym okresie  blisko 28 proc. Istotnymi motorami wzrostu cen polskich akcji było przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce i związana z tym poprawa wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie. Istotną rolę odegrał również spadek ryzyka inwestycyjnego i wzrost zainteresowania polskimi aktywami ze strony inwestorów zagranicznych po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej.

Opracowując strategię inwestycyjną na początku 2004 roku, założyliśmy, że uzyskamy wyższe zyski z akcji niż z obligacji i innych papierów dłużnych. Zgodnie z tym konstruowaliśmy nasze portfele inwestycyjne. Dzięki takiej strategii oraz aktywnemu podejściu zarządzających fundusze kapitałowe CU Życie ponownie osiągnęły bardzo dobre, by nie rzecz - spektakularne stopy zwrotu. Wystarczy wspomnieć blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego w 2004 roku i blisko 160-proc. wynik za ostatnie 3  lata, i porównać je z odpowiednimi zmianami indeksu WIG: blisko 28  proc. w 2004 roku i nieco ponad 90 proc. za ostatnie 3 lata.

Marek Przybylski, prezes CU Investment Management

Również pozostałe fundusze krajowe - zarówno w minionym roku, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym - osiągnęły bardzo dobre rezultaty. Stopy zwrotu w dużym stopniu zależały od udziału akcji w portfelu inwestycyjnym, chociaż fundusze bezpieczne również osiągnęły zyski znacząco wyższe niż konkurencyjne formy inwestowania.
Zarządzający funduszami CU patrzą dość optymistycznie na rozpoczęty rok. 

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że względna atrakcyjność akcji w stosunku do instrumentów dłużnych po dwuletniej hossie w oczywisty sposób jest obecnie niższa. Dlatego kluczem do sukcesu w tym roku będzie dobór spółek do portfeli inwestycyjnych, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Ważną rolę odegra też dość aktywna zmiana alokacji między akcjami a instrumentami dłużnymi.

Marek Przybylski

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Ma ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem blisko 10 miliardów zł na koniec 2004 r.).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.