Kolejny rok rynku akcji - blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego

06.01.2005

Kolejny rok rynku akcji - blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego

Opublikowany

Trafne prognozy na rok 2004, przewidujące wyższe zyski z akcji niż z instrumentów dłużnych, a także aktywne podejście zarządzających, zaowocowały bardzo dobrymi wynikami krajowych funduszy akcyjnych, zrównoważonych i bezpiecznych, oferowanych przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń z funduszem kapitałowym.

Zgodnie z oczekiwaniami zarządzających z CU Investement Management, miniony rok był bardzo dobry dla inwestycji w akcje notowane na warszawskiej giełdzie - główny indeks rynku WIG zyskał w tym okresie  blisko 28 proc. Istotnymi motorami wzrostu cen polskich akcji było przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce i związana z tym poprawa wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie. Istotną rolę odegrał również spadek ryzyka inwestycyjnego i wzrost zainteresowania polskimi aktywami ze strony inwestorów zagranicznych po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej.

Opracowując strategię inwestycyjną na początku 2004 roku, założyliśmy, że uzyskamy wyższe zyski z akcji niż z obligacji i innych papierów dłużnych. Zgodnie z tym konstruowaliśmy nasze portfele inwestycyjne. Dzięki takiej strategii oraz aktywnemu podejściu zarządzających fundusze kapitałowe CU Życie ponownie osiągnęły bardzo dobre, by nie rzecz - spektakularne stopy zwrotu. Wystarczy wspomnieć blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego w 2004 roku i blisko 160-proc. wynik za ostatnie 3  lata, i porównać je z odpowiednimi zmianami indeksu WIG: blisko 28  proc. w 2004 roku i nieco ponad 90 proc. za ostatnie 3 lata.

Marek Przybylski, prezes CU Investment Management

Również pozostałe fundusze krajowe - zarówno w minionym roku, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym - osiągnęły bardzo dobre rezultaty. Stopy zwrotu w dużym stopniu zależały od udziału akcji w portfelu inwestycyjnym, chociaż fundusze bezpieczne również osiągnęły zyski znacząco wyższe niż konkurencyjne formy inwestowania.
Zarządzający funduszami CU patrzą dość optymistycznie na rozpoczęty rok. 

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że względna atrakcyjność akcji w stosunku do instrumentów dłużnych po dwuletniej hossie w oczywisty sposób jest obecnie niższa. Dlatego kluczem do sukcesu w tym roku będzie dobór spółek do portfeli inwestycyjnych, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Ważną rolę odegra też dość aktywna zmiana alokacji między akcjami a instrumentami dłużnymi.

Marek Przybylski

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Ma ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem blisko 10 miliardów zł na koniec 2004 r.).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Szybko rośnie liczba wniosków o rejestrację PPE

Już 66 wniosków o rejestrację pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w formie grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym złożyły w ostatnim przedsiębiorstwa i instytucje, które są  klientami Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. Siedem spośród tych programów zostało już zarejestrowanych przez KNUiFE w listopadzie i grudniu.