Kolejny rok rynku akcji - blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego