Wyniki finansowe grupy CU Polska w 2004 roku

10.03.2005

Wyniki finansowe grupy CU Polska w 2004 roku

Opublikowany

Aktywa zarządzane przez podmioty tworzące grupę CU Polska wzrosły w 2004 r. o 29 proc., przekraczając 27,5 mld zł. Nastąpił wzrost efektywności sieci sprzedaży - zwiększyły się składki i wpłaty do funduszy. Na uwagę zasługuje konsekwentne zarządzanie kosztami (m. in. obniżenie kosztów najmu po przeniesieniu centrali do nowej siedziby. Rok 2004 to zyskowna działalność i bezpieczna pozycja kapitałowa spółek grupy, a także rekordowy zysk CU Życie. Grupa CU Polska zainteresowana jest uczestnictwem w zreformowanym systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Bezpośrednie korzyści, jakie odnieśli w 2004 r. klienci CU Życie, to przyrost wartości aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dzięki znakomitym wynikom inwestycyjnym, oraz świadczenia wypłacone z tytułu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych. Według zestawienia wyników funduszy ubezpieczeniowych w 2004 r., opublikowanego w  „Rzeczpospolitej” z 27.01.2005 r., oferowany przez CU Fundusz Dynamiczny i Fundusz Akcji zajęły dwa pierwsze miejsca wśród funduszy akcyjnych. Najlepszy wynik w swojej grupie osiągnął Fundusz Zrównoważony CU. Również w okresie ostatnich 3 i 5 lat w kilku kategoriach fundusze CU przyniosły najwyższe zyski klientom.
W 2004 r. CU Życie wypłaciło ok. 27 tys. świadczeń (wobec 19 tys. w  2003 r.), łącznie z umów podstawowych i opcji dodatkowych Najwyższe wypłacone świadczenie z tytułu śmierci z jednej polisy przekroczyło 436 tys. zł, zaś najwyższa suma świadczeń z tytułu śmierci jednej osoby z kilku polis to 800 tys. zł. Rekordowe wypłacone świadczenie z opcji „niezdolność do pracy” to ponad 345 tys. zł. Osoba objęta opcją „kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku” otrzymała łącznie z dwóch polis sumę blisko 500 tys. zł.

Te liczby zasługują na szczególną uwagę mediów i analityków, gdyż pokazują w sposób najbardziej namacalny istotę działalności towarzystw ubezpieczeń na życie i sens pracy na rzecz zwiększania świadomości ubezpieczeniowej. CU Życie zwiększyło składkę przypisaną brutto o 4,3 proc. w stosunku do  2003 r., głównie dzięki większej sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową. Towarzystwo utrzymuje pozycję lidera rynku ubezpieczeń indywidualnych i z funduszem kapitałowym, zajmując jednocześnie trzecie miejsce na rynku grupowym. Mniejszą liczbę przedwczesnych wypłat wartości polis wiążemy z poprawą sytuacji gospodarczej. Na bardzo dobrą zyskowność Towarzystwa złożyło się również obniżenie kosztów administracyjnych o 3,5 proc. oraz znakomite dochody z inwestycji. W 2004 r. Towarzystwo osiągnęło rekordowy zysk netto w swojej dwunastoletniej historii: 377 mln zł wobec 356 mln w roku 2003. Stabilna i zyskowna działalność oraz konsekwentne utrzymywanie wskaźników bezpieczeństwa na poziomie przekraczającym wymogi prawa ubezpieczeniowego to dobra wiadomość dla naszych klientów, agentów i akcjonariuszy.

Zbigniew Andrzejewski, prezes grupy CU Polska i CU Życie

Commercial Union - Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

CU PTE, zarządzające największym w Polsce funduszem emerytalnym, zanotowało wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,6 proc., obniżenie kosztów operacyjnych o blisko 20 proc. i 120 mln zł zysku netto. Wprowadzając zmiany wynikające z nowelizacji ustawy, CU PTE w pełni utrzymało przywileje dotychczasowych klientów, przede wszystkim obniżenie opłaty od składki do 4 proc. po dwóch latach członkostwa w CU OFE.

Ustabilizowaliśmy udział w rynku i pozyskaliśmy 94 tys. nowych członków  funduszu. Najwyższy na rynku procent rachunków ze składką w CU OFE (96,6  proc.) najlepiej świadczy o jakości obsługi klientów. O wysokiej efektywności tworzenia kapitału emerytalnego świadczy najwyższa średnia wartość rachunku w CU OFE. Na uwagę zasługuje też niski profil ryzyka inwestycyjnego funduszu oraz wypracowanie przez CU OFE najwyższej stopy zwrotu wśród funduszy emerytalnych w IV kwartale 2004 r.

Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Mimo osłabienia tempa rozwoju całego rynku TFI zwiększyliśmy nasz udział  do 2,6 proc., a niedawno aktywa naszych funduszy przekroczyły miliard złotych. Na uwagę zasługuje rozszerzenie oferty funduszy inwestycyjnych w minionym roku z czterech do sześciu oraz osiągnięcie ponadczterokrotnie lepszego wyniku netto.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Towarzystwo zakończyło 2004 r. większą o 12,5 proc. składką brutto i  poprawą zysku netto o 85,7 proc., przy utrzymaniu na bardzo wysokim  poziomie wskaźników bezpieczeństwa finansowego.

Wzrost składki zawdzięczamy rozwojowi obu naszych głównych linii  biznesu, czyli ubezpieczeń dla przedsiębiorstw oraz dla klientów indywidualnych. Pomyślnie realizujemy strategię polegającą na zwiększeniu udziału w naszym portfelu ubezpieczeń dla klientów detalicznych oraz dla małych i średnich firm. Pomoże nam w tym pakiet Partner przedsiębiorcy dla mniejszych firm, który wprowadziliśmy od początku tego roku i efektywniejsze wykorzystanie kanałów dystrybucji, w tym rozwój współpracy z bankami.Większe koszty administracyjne to efekt poniesionych nakładów na obsługę klientów indywidualnych oraz MSP. Jesteśmy w czołówce firm oferujących ubezpieczenia mieszkaniowe. Zamierzamy bardziej aktywnie docierać do klientów indywidualnych z informacją, że nasze ubezpieczenia odznaczają się szerokim zakresem ochrony i wysoką jakością obsługi.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Commercial Union Litwa - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Polskie CU Życie - jako bezpośredni akcjonariusz - odegrało kluczową rolę w założeniu towarzystwa ubezpieczeń na życie CU Litwa, które działa  od 2001 roku, korzystając z polskiego know-how oraz zarządza dwoma funduszami emerytalnymi utworzonymi po reformie systemu emerytalnego.

Na koniec 2004 r. CU Litwa zajmowało czwarte miejsce na rynku ubezpieczeń na życie pod względem składki przypisanej brutto (9,5 proc.) oraz drugie pod względem nowej sprzedaży (przy najwyższej na rynku  średniej składce). Po trzech latach działalności towarzystwo ma ponad 100 tysięcy klientów (Litwa ma ok. 3,5 miliona mieszkańców), a w ciągu  2004 r. wartość zarządzanych aktywów wzrosła o 144 proc.

Główną rolę w dystrybucji usług CU Litwa odgrywa ok. 500 własnych agentów-doradców ubezpieczeniowych, których wspiera 6 oddziałów i 10 biur sprzedaży. Firma współpracuje też z agencjami i brokerami ubezpieczeniowymi.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.