Koniunktura sprzyja PPE

14.07.2005

Koniunktura sprzyja PPE

Opublikowany

Utrzymująca się od pewnego czasu bardzo dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw stwarza optymalne warunki do zakładania pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA jest drugim uczestnikiem rynku PPE wśród towarzystw ubezpieczeniowych. Fundusze kapitałowe CU, w których inwestowane są składki wpłacane w ramach PPE, wypracowały bardzo atrakcyjne stopy zwrotu.

Od wielu miesięcy sektor przedsiębiorstw notuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne, dzięki czemu powstały, jak dotąd, najbardziej sprzyjające warunki do tworzenia PPE z myślą o pracownikach.

Przedsiębiorstwa wykazują rekordową rentowność prowadzonej działalności,  osiągają bardzo wysokie zyski i dysponują najwyższym historycznie  poziomem gotówki. To optymalny moment, aby zarządy, związki zawodowe i pracownicy zainteresowali się możliwością utworzenia PPE - jednej z najbardziej atrakcyjnych form gromadzenia dodatkowego kapitału na  emeryturę. Co prawda w tej chwili sytuacja na rynku pracy stawia pracodawców w dość komfortowej sytuacji, jednak to może się zmienić. Pozyskanie - a przede wszystkim utrzymanie - najlepszych specjalistów w firmie czy instytucji coraz częściej będzie wymagać oferowania dodatkowych elementów wynagrodzenia o charakterze długoterminowym, w pierwszym rzędzie PPE. Jedną z możliwych form PPE jest grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, oferowane przez CU Życie. Jest ono efektywne podatkowo dla pracodawcy i pracowników. W przyszłości, gdy pracownicy będą otrzymywać dodatkowe emerytury finansowane z kapitału zgromadzonego w PPE, będą one zwolnione od zryczałtowanego podatku dochodowego. Pracodawca z kolei może zaliczyć podstawową składkę (do 7 proc. indywidualnego wynagrodzenia uczestnika PPE) w koszty uzyskania przychodu. Składka podstawowa nie stanowi podstawy naliczania obowiązkowej składki ZUS. Jednak założenie PPE to przede wszystkim sygnał, że pracodawca podjął zobowiązanie, przekraczające jego obowiązki, z myślą o przyszłości pracowników

Włodzimierz Iskra, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Instytucjonalnych w CU Życie

CU Życie zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów oferujących PPE w  formie ubezpieczeniowej. Towarzystwo zarządza obecnie 45 PPE, a kolejne 66 oczekuje na rejestrację przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Niedawno CU Życie wygrało konkurs ofert na zarządzanie środkami w ramach międzyzakładowego PPE tworzonego przez podmioty z grupy kapitałowej Enea - jednego z potentatów w dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej.
W 18 spółkach grupy Enea pracuje prawie 7 700 osób, które będą mogły przystąpić do programu po jego rejestracji. Wśród podmiotów, które utworzyły PPE we współpracy z CU Życie, są firmy z różnych branż, m. in.: Herbapol Białystok SA, Hochland Polska Sp. z o. o. , Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o. o., Zakład Energetyczny Kraków SA, Energoprojekt Kraków SA, Instytut Chemii Przemysłowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o. o., Społem Chorzów, Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar Fablok SA.
W ramach PPE CU Życie oferuje cztery odrębne fundusze ubezpieczeniowe o różnym profilu inwestycyjnym i oczekiwanej zyskowności: Fundusz Obligacji PPE, Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE, Fundusz Zrównoważony PPE i Fundusz Akcji PPE. Funduszami tymi zarządza zespół doradców inwestycyjnych z Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Spółka posiada zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem blisko 10 miliardów zł).
Ze względu na to, że Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE ma już 3-letnią historię inwestycyjną, a Fundusz Obligacji PPE - roczną, możliwe staje się ocenianie efektów inwestycji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów instytucjonalnych, oferta została w tym roku poszerzona o kolejne dwa fundusze: Fundusz Zrównoważony PPE i Fundusz Akcji PPE.

Fundusze, do których wpłacane są składki w ramach PPE, wypracowały bardzo korzystne stopy zwrotu, wyższe niż alternatywne, bezpieczne formy oszczędzania. Klienci i potencjalni klienci PPE napotykają pewne trudności z porównywaniem wyników inwestycyjnych funduszy kapitałowych przeznaczonych dla PPE, ponieważ media i ośrodki analityczne nie przedstawiają regularnych zestawień. Naszym zdaniem takie analizy są bardzo potrzebne, gdyż liczba funduszy i zgromadzone aktywa są już zauważalne i powinny dość szybko rosnąć.

Marek Przybylski, prezes CU Investment Management

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.