Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

18.08.2005

Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

Opublikowany

Commercial Union PTE, zarządzające największym w Polsce  funduszem emerytalnym, wprowadza standardy ładu korporacyjnego w  działalności inwestycyjnej.

Dokument, przyjęty przez zarząd Commercial Union PTE, wchodzi w życie  1 września br. Składa się on z ośmiu rozdziałów, w których opisano  sposób wykonywania prawa głosu z tytułu akcji spółek giełdowych  posiadanych przez CU OFE. Rozdziały dotyczą m. in. praw i równego  traktowania akcjonariuszy; ujawniania informacji i przejrzystości rynku;  władz spółek publicznych i sposobu wynagradzania osób w nich  zasiadających.

Przyjmując standardy, chcemy przybliżyć uczestnikom CU OFE zasady  polityki inwestycyjnej, realizowanej w ich interesie przez CU PTE jako  firmę zarządzającą funduszem. W naszej ocenie publikacja tych standardów  będzie sprzyjać promocji zasad, jakimi kierujemy się, podejmując  decyzje w imieniu funduszu. Ułatwi to dialog z uczestnikami rynku,  którzy będą mogli uwzględnić w swoich przewidywaniach potencjalny wpływ  stosowania zasad ładu korporacyjnego. Pozytywne efekty tego procesu  obserwujemy w Polsce od blisko 3 lat. Ważne jest również to, że klienci  CU OFE będą mogli zapoznać się z decyzjami, jakie podejmujemy w ich  imieniu, głosując na walnych zgromadzeniach spółek.

mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE.

CU PTE odpowiada za zarządzanie aktywami CU OFE o wartości ponad 20  miliardów złotych, które będą źródłem wypłaty emerytur kapitałowych dla  ponad 2,5 miliona osób. Wartość inwestycji OFE CU w akcje na koniec I  półrocza 2005 r. wyniosła 6,5 miliarda złotych. Ze względu na  zaangażowanie bardzo poważnych środków, sposób wykonywania prawa głosu z  tytułu posiadania akcji jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego.

Naszą intencją jest nie tylko sformalizowanie stosowanych już u nas w  praktyce standardów ładu korporacyjnego, ale również zajęcie  konstruktywnego stanowiska w dyskusji o funkcjonowaniu polskiego rynku  kapitałowego. Jesteśmy przekonani, że nasz dokument definiuje prawidłowy  sposób postępowania inwestorów finansowych jako akcjonariuszy spółek  publicznych. Wraz z innymi inwestorami instytucjonalnymi pracujemy nad  wspólnymi standardami ładu korporacyjnego, które - jak mamy nadzieję -  zostaną dobrze przyjęte przez uczestników rynku i organy nadzoru.

mówi Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

CU OFE jest znaczącym inwestorem w największych spółkach notowanych  na warszawskiej giełdzie, co obrazują dane z 30 czerwca 2005 r.

Według stanu z 30 czerwca 2005 r. CU OFE posiadało akcje uprawniające  do wykonywania, odpowiednio, ponad 5 i 10 proc. głosów na WZA  następujących spółek notowanych na warszawskiej giełdzie:

Powyżej 10 proc:
 • Getin Holding
 • Pekaes
 • Zelmer
Powyżej 5 proc.:
 • Budimex
 • Ciech
 • Computerland
 • Dębica
 • Firma Chemiczna Dwory
 • Echo Investment
 • Elektrobudowa
 • Pfleiderer Grajewo
 • Globe Trade Centre
 • ING Bank Śląski
 • Kęty
 • Orbis
 • Polska Grupa Farmaceutyczna
 • Poligrafia
 • Polimex-Mostostal Siedlce
 • Stomil Sanok
 • Techmex
 • Wawel
 • Grupa Żywiec

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.