Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

18.08.2005

Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

Opublikowany

Commercial Union PTE, zarządzające największym w Polsce  funduszem emerytalnym, wprowadza standardy ładu korporacyjnego w  działalności inwestycyjnej.

Dokument, przyjęty przez zarząd Commercial Union PTE, wchodzi w życie  1 września br. Składa się on z ośmiu rozdziałów, w których opisano  sposób wykonywania prawa głosu z tytułu akcji spółek giełdowych  posiadanych przez CU OFE. Rozdziały dotyczą m. in. praw i równego  traktowania akcjonariuszy; ujawniania informacji i przejrzystości rynku;  władz spółek publicznych i sposobu wynagradzania osób w nich  zasiadających.

Przyjmując standardy, chcemy przybliżyć uczestnikom CU OFE zasady  polityki inwestycyjnej, realizowanej w ich interesie przez CU PTE jako  firmę zarządzającą funduszem. W naszej ocenie publikacja tych standardów  będzie sprzyjać promocji zasad, jakimi kierujemy się, podejmując  decyzje w imieniu funduszu. Ułatwi to dialog z uczestnikami rynku,  którzy będą mogli uwzględnić w swoich przewidywaniach potencjalny wpływ  stosowania zasad ładu korporacyjnego. Pozytywne efekty tego procesu  obserwujemy w Polsce od blisko 3 lat. Ważne jest również to, że klienci  CU OFE będą mogli zapoznać się z decyzjami, jakie podejmujemy w ich  imieniu, głosując na walnych zgromadzeniach spółek.

mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE.

CU PTE odpowiada za zarządzanie aktywami CU OFE o wartości ponad 20  miliardów złotych, które będą źródłem wypłaty emerytur kapitałowych dla  ponad 2,5 miliona osób. Wartość inwestycji OFE CU w akcje na koniec I  półrocza 2005 r. wyniosła 6,5 miliarda złotych. Ze względu na  zaangażowanie bardzo poważnych środków, sposób wykonywania prawa głosu z  tytułu posiadania akcji jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego.

Naszą intencją jest nie tylko sformalizowanie stosowanych już u nas w  praktyce standardów ładu korporacyjnego, ale również zajęcie  konstruktywnego stanowiska w dyskusji o funkcjonowaniu polskiego rynku  kapitałowego. Jesteśmy przekonani, że nasz dokument definiuje prawidłowy  sposób postępowania inwestorów finansowych jako akcjonariuszy spółek  publicznych. Wraz z innymi inwestorami instytucjonalnymi pracujemy nad  wspólnymi standardami ładu korporacyjnego, które - jak mamy nadzieję -  zostaną dobrze przyjęte przez uczestników rynku i organy nadzoru.

mówi Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

CU OFE jest znaczącym inwestorem w największych spółkach notowanych  na warszawskiej giełdzie, co obrazują dane z 30 czerwca 2005 r.

Według stanu z 30 czerwca 2005 r. CU OFE posiadało akcje uprawniające  do wykonywania, odpowiednio, ponad 5 i 10 proc. głosów na WZA  następujących spółek notowanych na warszawskiej giełdzie:

Powyżej 10 proc:
 • Getin Holding
 • Pekaes
 • Zelmer
Powyżej 5 proc.:
 • Budimex
 • Ciech
 • Computerland
 • Dębica
 • Firma Chemiczna Dwory
 • Echo Investment
 • Elektrobudowa
 • Pfleiderer Grajewo
 • Globe Trade Centre
 • ING Bank Śląski
 • Kęty
 • Orbis
 • Polska Grupa Farmaceutyczna
 • Poligrafia
 • Polimex-Mostostal Siedlce
 • Stomil Sanok
 • Techmex
 • Wawel
 • Grupa Żywiec

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.
Komunia 2018: pieniądze na przyszłość dziecka zamiast kolejnego prezentu

temu

Prawie co dziesiąty Polak ma problem z wyborem prezentu komunijnego – nie wie, co dać i za ile. 39% z nas daje gotówkę, a 20% upominek rzeczowy – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy. Rośnie otwartość na upominki finansowe. 2 na 3 badanych uważa, że wpłata pieniędzy na przyszłość dziecka – na przykład na edukację – to lepszy pomysł niż kupno kolejnego prezentu.

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w I półroczu 2005

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
. Głównym motorem rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w ostatnim czasie  są polisy inwestycyjne ze składką jednorazową sprzedawane poprzez banki.  Istotną rolę odgrywają quasi-polisy odnawialne, prezentowan