Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego