Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

18.08.2005

Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

Opublikowany

Commercial Union PTE, zarządzające największym w Polsce  funduszem emerytalnym, wprowadza standardy ładu korporacyjnego w  działalności inwestycyjnej.

Dokument, przyjęty przez zarząd Commercial Union PTE, wchodzi w życie  1 września br. Składa się on z ośmiu rozdziałów, w których opisano  sposób wykonywania prawa głosu z tytułu akcji spółek giełdowych  posiadanych przez CU OFE. Rozdziały dotyczą m. in. praw i równego  traktowania akcjonariuszy; ujawniania informacji i przejrzystości rynku;  władz spółek publicznych i sposobu wynagradzania osób w nich  zasiadających.

Przyjmując standardy, chcemy przybliżyć uczestnikom CU OFE zasady  polityki inwestycyjnej, realizowanej w ich interesie przez CU PTE jako  firmę zarządzającą funduszem. W naszej ocenie publikacja tych standardów  będzie sprzyjać promocji zasad, jakimi kierujemy się, podejmując  decyzje w imieniu funduszu. Ułatwi to dialog z uczestnikami rynku,  którzy będą mogli uwzględnić w swoich przewidywaniach potencjalny wpływ  stosowania zasad ładu korporacyjnego. Pozytywne efekty tego procesu  obserwujemy w Polsce od blisko 3 lat. Ważne jest również to, że klienci  CU OFE będą mogli zapoznać się z decyzjami, jakie podejmujemy w ich  imieniu, głosując na walnych zgromadzeniach spółek.

mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE.

CU PTE odpowiada za zarządzanie aktywami CU OFE o wartości ponad 20  miliardów złotych, które będą źródłem wypłaty emerytur kapitałowych dla  ponad 2,5 miliona osób. Wartość inwestycji OFE CU w akcje na koniec I  półrocza 2005 r. wyniosła 6,5 miliarda złotych. Ze względu na  zaangażowanie bardzo poważnych środków, sposób wykonywania prawa głosu z  tytułu posiadania akcji jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego.

Naszą intencją jest nie tylko sformalizowanie stosowanych już u nas w  praktyce standardów ładu korporacyjnego, ale również zajęcie  konstruktywnego stanowiska w dyskusji o funkcjonowaniu polskiego rynku  kapitałowego. Jesteśmy przekonani, że nasz dokument definiuje prawidłowy  sposób postępowania inwestorów finansowych jako akcjonariuszy spółek  publicznych. Wraz z innymi inwestorami instytucjonalnymi pracujemy nad  wspólnymi standardami ładu korporacyjnego, które - jak mamy nadzieję -  zostaną dobrze przyjęte przez uczestników rynku i organy nadzoru.

mówi Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

CU OFE jest znaczącym inwestorem w największych spółkach notowanych  na warszawskiej giełdzie, co obrazują dane z 30 czerwca 2005 r.

Według stanu z 30 czerwca 2005 r. CU OFE posiadało akcje uprawniające  do wykonywania, odpowiednio, ponad 5 i 10 proc. głosów na WZA  następujących spółek notowanych na warszawskiej giełdzie:

Powyżej 10 proc:
 • Getin Holding
 • Pekaes
 • Zelmer
Powyżej 5 proc.:
 • Budimex
 • Ciech
 • Computerland
 • Dębica
 • Firma Chemiczna Dwory
 • Echo Investment
 • Elektrobudowa
 • Pfleiderer Grajewo
 • Globe Trade Centre
 • ING Bank Śląski
 • Kęty
 • Orbis
 • Polska Grupa Farmaceutyczna
 • Poligrafia
 • Polimex-Mostostal Siedlce
 • Stomil Sanok
 • Techmex
 • Wawel
 • Grupa Żywiec

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w I półroczu 2005

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
. Głównym motorem rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w ostatnim czasie  są polisy inwestycyjne ze składką jednorazową sprzedawane poprzez banki.  Istotną rolę odgrywają quasi-polisy odnawialne, prezentowan