Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

18.08.2005

Największy fundusz wyznacza standardy ładu korporacyjnego

Opublikowany

Commercial Union PTE, zarządzające największym w Polsce  funduszem emerytalnym, wprowadza standardy ładu korporacyjnego w  działalności inwestycyjnej.

Dokument, przyjęty przez zarząd Commercial Union PTE, wchodzi w życie  1 września br. Składa się on z ośmiu rozdziałów, w których opisano  sposób wykonywania prawa głosu z tytułu akcji spółek giełdowych  posiadanych przez CU OFE. Rozdziały dotyczą m. in. praw i równego  traktowania akcjonariuszy; ujawniania informacji i przejrzystości rynku;  władz spółek publicznych i sposobu wynagradzania osób w nich  zasiadających.

Przyjmując standardy, chcemy przybliżyć uczestnikom CU OFE zasady  polityki inwestycyjnej, realizowanej w ich interesie przez CU PTE jako  firmę zarządzającą funduszem. W naszej ocenie publikacja tych standardów  będzie sprzyjać promocji zasad, jakimi kierujemy się, podejmując  decyzje w imieniu funduszu. Ułatwi to dialog z uczestnikami rynku,  którzy będą mogli uwzględnić w swoich przewidywaniach potencjalny wpływ  stosowania zasad ładu korporacyjnego. Pozytywne efekty tego procesu  obserwujemy w Polsce od blisko 3 lat. Ważne jest również to, że klienci  CU OFE będą mogli zapoznać się z decyzjami, jakie podejmujemy w ich  imieniu, głosując na walnych zgromadzeniach spółek.

mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE.

CU PTE odpowiada za zarządzanie aktywami CU OFE o wartości ponad 20  miliardów złotych, które będą źródłem wypłaty emerytur kapitałowych dla  ponad 2,5 miliona osób. Wartość inwestycji OFE CU w akcje na koniec I  półrocza 2005 r. wyniosła 6,5 miliarda złotych. Ze względu na  zaangażowanie bardzo poważnych środków, sposób wykonywania prawa głosu z  tytułu posiadania akcji jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego.

Naszą intencją jest nie tylko sformalizowanie stosowanych już u nas w  praktyce standardów ładu korporacyjnego, ale również zajęcie  konstruktywnego stanowiska w dyskusji o funkcjonowaniu polskiego rynku  kapitałowego. Jesteśmy przekonani, że nasz dokument definiuje prawidłowy  sposób postępowania inwestorów finansowych jako akcjonariuszy spółek  publicznych. Wraz z innymi inwestorami instytucjonalnymi pracujemy nad  wspólnymi standardami ładu korporacyjnego, które - jak mamy nadzieję -  zostaną dobrze przyjęte przez uczestników rynku i organy nadzoru.

mówi Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

CU OFE jest znaczącym inwestorem w największych spółkach notowanych  na warszawskiej giełdzie, co obrazują dane z 30 czerwca 2005 r.

Według stanu z 30 czerwca 2005 r. CU OFE posiadało akcje uprawniające  do wykonywania, odpowiednio, ponad 5 i 10 proc. głosów na WZA  następujących spółek notowanych na warszawskiej giełdzie:

Powyżej 10 proc:
 • Getin Holding
 • Pekaes
 • Zelmer
Powyżej 5 proc.:
 • Budimex
 • Ciech
 • Computerland
 • Dębica
 • Firma Chemiczna Dwory
 • Echo Investment
 • Elektrobudowa
 • Pfleiderer Grajewo
 • Globe Trade Centre
 • ING Bank Śląski
 • Kęty
 • Orbis
 • Polska Grupa Farmaceutyczna
 • Poligrafia
 • Polimex-Mostostal Siedlce
 • Stomil Sanok
 • Techmex
 • Wawel
 • Grupa Żywiec

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.