Ubezpieczenia kapitałowe rozszerzają ofertę CU Życie

19.10.2005

Ubezpieczenia kapitałowe rozszerzają ofertę CU Życie

Opublikowany

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA  (CU Życie) wprowadza do oferty dwa ubezpieczenia kapitałowe: Ubezpieczenie na Całe Życie -Pewna Przyszłość oraz Ubezpieczenie Oszczędnościowe - Radość Życia. Poszerzają one dotychczasową ofertę firmy o nowy segment. Równolegle CU pracuje nad zwiększeniem obecności w dynamicznie rozwijającym się sektorze bancassurance, m. in. oferując od niedawna krótkoterminowe Ubezpieczenie na Życie i Dożycie we współpracy z Deutsche Bank BPC SA.

Ubezpieczenia kapitałowe, zwane też ubezpieczeniami tradycyjnymi (ang. endowment) mają inną konstrukcję niż ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Przede wszystkim gwarantują wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, przewidują premie podwyższające jego wysokość oraz przenoszą na CU ryzyko inwestycyjne. Świadczenia w obu nowych ubezpieczeniach są zwolnione zarówno z podatku od zysków kapitałowych (tzw. "podatku  Belki"), jak i podatku od spadków i darowizn.

W naszej opinii oferowanie  atrakcyjnych dla klientów ubezpieczeń kapitałowych wymaga dojrzałości  rynku i stabilnej, niskiej inflacji

Zygmunt Kostkiewicz, I wiceprezes CU Życie

Ubezpieczenie na Całe Życie - Pewna Przyszłość (ang. whole of life insurance) ma za zadanie przede wszystkim zapewnić ochronę ubezpieczeniową w razie śmierci, a także zbudować spadkobiercom kapitał na opłacenie podatku od spadku i innych kosztów związanych z  dziedziczeniem. Jego celem jest także umożliwienie przekazania uposażonym oszczędności bez konieczności opłacania podatku spadkowego oraz podatku od zysków kapitałowych.
Ubezpieczenie zawsze trwa do końca życia ubezpieczonego - zaś składka może być opłacana, zgodnie z decyzją klienta, do ukończenia 55., 60. lub 65. roku życia. Suma ubezpieczenia oraz składka są stałe i nie podlegają indeksacji. Dostępny jest również wariant ze składką jednorazową - w tym przypadku ubezpieczający jednorazowo opłaca ochronę ubezpieczeniową do końca życia. W razie śmierci ubezpieczonego uposażeni  otrzymają sumę ubezpieczenia oraz przyznane premie (gwarantowaną i  dodatkową).
W ubezpieczeniu ze składką regularną klient może również wnioskować o rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe: niezdolność do pracy, ubezpieczenie składki, gwarantowane podwyższenie sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego Na Zdrowie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na Wypadek.
Ubezpieczenie może być wykorzystane jako dodatkowe zabezpieczenie  spłaty kredytów i pożyczek.

Naszą intencją jest zwrócenie większej  uwagi naszych klientów i opinii publicznej na podatek od spadków i darowizn. Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo wielu ludzi nie jest  świadomych, kiedy ten podatek jest należny, i jak może on być dotkliwy. Szczególnie uderza on w dziedziczących majątek od osób, z którymi nie są spokrewnieni, doprowadzając niekiedy do nieprzyjęcia spadku z powodu niemożliwości opłacenia podatku. Jednym ze sposobów jego uniknięcia jest odpowiednio dobrane kapitałowe ubezpieczenie na życie.

Anita Bogusz, członek zarządu CU Życie

Ubezpieczenie Oszczędnościowe - Radość Życia należy do grupy polis określanych jako „ubezpieczenie na dożycie” (ang. pure endowment). Podczas zawierania umowy określa się zazwyczaj czas jej  zakończenia - najczęściej jest to schyłek aktywności zawodowej. Wtedy  świadczenie (wolne od podatku od dochodów kapitałowych) może stać się źródłem wypłaty renty kapitałowej (czyli dodatkowej, trzeciofilarowej  emerytury).

W krajach wysoko rozwiniętych, zwłaszcza anglosaskich, gromadzenie  kapitału w formie ubezpieczenia na dożycie, a następnie zawieranie umowy renty kapitałowej, gwarantującej regularne wypłaty, jest powszechnym sposobem zarządzania osobistymi finansami.

Zygmunt Kostkiewic, I wiceprezes CU Życie

Ubezpieczenie Radość Życia zawierane jest na okres od 10 lat (5 lat przy składce jednorazowej) do 30 lat. Dostępne są warianty ze składką regularną i jednorazową. Suma ubezpieczenia oraz składka są stałe i nie podlegają indeksacji. W razie dożycia do końca okresu ubezpieczenia ubezpieczony otrzyma sumę ubezpieczenia oraz przyznane premie (gwarantowaną i dodatkową). Celem ubezpieczenia jest gromadzenie kapitału, dlatego ochrona ubezpieczeniowa w razie śmierci jest maksymalnie zredukowana.
W związku z wprowadzeniem do oferty ubezpieczeń kapitałowych CU prowadzi specjalną akcję edukacyjno-promocyjną, adresowaną przede wszystkim do agentów ubezpieczeniowych CU i przyszłych klientów. W jej ramach przygotowano materiały prezentacyjne i przeprowadzono cykl szkoleń, wyjaśniających istotę nowych ubezpieczeń.
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA od ponad dekady jest liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie i zajmuje drugie miejsce w branży pod względem składki przypisanej brutto. W I połowie br. CU Życie zebrało 864,9 mln zł składki brutto, osiągając zysk netto 218,9 mln zł. Wartość lokat to ponad 9,1 mld zł.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Fundusz Dynamiczny: ponad 200 proc. w trzy lata

Ostatnie trzy lata to okres bardzo dynamicznej hossy na  warszawskiej giełdzie - indeks WIG zyskał w tym czasie ponad 160 proc.  Zyskali na tym klienci, którzy w tym okresie wybrali fundusze akcyjne  oraz mieszane ze znacznym udziałem akcji.