Commercial Union wprowadza nowe ubezpieczenia mieszkań

01.12.2005

Commercial Union wprowadza nowe ubezpieczenia mieszkań

Opublikowany

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA (CU TUO) wprowadziło trzy nowe, udoskonalone ubezpieczenia mieszkań: Locum Apartament, Locum Rezydencja oraz Locum, które zastąpiły dotychczasową ofertę w tym zakresie.Towarzystwo rozszerza też współpracę ze swoim akcjonariuszem, Bankiem Zachodnim WBK, oferując klientom m. in. ubezpieczenie mieszkań Locum BZ WBK oraz ubezpieczenie Twoje Bezpieczeństwo do kart kredytowych.

Locum Apartament to ubezpieczenie mieszkaniowe najczęściej wybierane przez klientów CU TUO, zainteresowanych szerokim zakresem ochrony domu lub mieszkania. Mienie  można ubezpieczyć na wypadek wielu rodzajów zdarzeń, m. in. pożaru i zalania, ale także np. wycieku wody z domowego akwarium. Mogą z niego korzystać zarówno osoby posiadające dom lub mieszkanie, jak i klienci zainteresowani ubezpieczeniem swojego mienia ruchomego i odpowiedzialności cywilnej.

Ciekawą ofertą, wyróżniającą to ubezpieczenie na rynku, jest możliwość objęcia ochroną przedmiotów, które tylko czasowo znajdują się w posiadaniu ubezpieczającego, a także mienia używanego w miejscu zamieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej lub w celach zarobkowych.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Ochrona może zostać także rozszerzona o home assistance, która obejmuje usługi specjalistów (elektryka, hydraulika, szklarza, dekarza, ślusarza, stolarza) oraz o pokrycie kosztów dodatkowych np. poszukiwania przyczyn szkody. Umowa zawierana na rok może uwzględniać klauzulę automatycznej kontynuacji - ochrona ubezpieczeniowa automatycznie kontynuowana jest przez kolejny rok bez zbędnego angażowania ubezpieczającego. Od klienta wymagane jest tylko, aby opłacił składkę na specjalnie przygotowanych i przesłanych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym blankietach przelewów bankowych. Istnieje możliwość zawarcia umowy na okres 2 lub 3 lat.

Rozwiązania te pozwalają na zaoszczędzenie czasu, zapewniają stabilizację ceny ubezpieczenia w dłuższym okresie i gwarantują ciągłość ochrony, co jest dla klienta zarówno wygodne, jak i korzystne finansowo.

Anna Katarzyna Wojciechowska

Ubezpieczenie Locum Rezydencja przeznaczone jest dla klientów zainteresowanych najszerszym zakresem ochrony (21 rodzajów ryzyka w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych), z najwyższymi limitami odpowiedzialności (ważne szczególnie w przypadku ubezpieczenia biżuterii i gotówki), którzy zgłaszają do ubezpieczenia mienie o wartości co najmniej 500 tys. zł.
Ubezpieczenie to wyróżnia ochrona przed szkodami spowodowanymi m. in. przez przepięcie, upadek drzew i masztów czy dewastację. Klientem może  zostać zarówno osoba posiadająca dom lub mieszkanie, jak również zainteresowana ubezpieczeniem tylko ruchomości i odpowiedzialności cywilnej. Ochronie ubezpieczeniowej podlegać może również dom letniskowy. Standardowa umowa ubezpieczenia przewiduje pokrycie kosztów dodatkowych (m. in. powołania ekspertów, poszukiwania przyczyn szkody). Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia OC z rozszerzonym zakresem terytorialnym, OC najemcy oraz ubezpieczenia ochrony prawnej.
Locum Rezydencja zawiera ubezpieczenie home i medical assistance. Umowa może być zawarta na 2 lub 3 lata, z zachętą w postaci zniżki z tytułu wykupienia polisy wieloletniej. Poza tą zniżką, CU TUO oferuje również upusty za ubezpieczenie kolejnej nieruchomości mieszkalnej, za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe, oraz dla klientów grupy CU Polska (poza CU OFE).

Polecamy i rekomendujemy naszym klientom ubezpieczenia Locum Apartament oraz Locum Rezydencja jako jedne z najlepszych oferowanych na  rynku ubezpieczeń mieszkaniowych, z najszerszymi zakresami ochrony.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

CU TUO oferuje też ubezpieczenie Locum, przeznaczone dla właścicieli domów lub mieszkań, którzy potrzebują ubezpieczenia, aby uzyskać kredyt hipoteczny. Zachętą jest z jednej strony stosunkowo niska cena ubezpieczenia, a z drugiej - łatwość dokonania cesji praw z umowy na rzecz banku.
Locum jest polisą prostą, zapewniającą podstawowy zakres ochrony mienia wyłącznie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Standardowa umowa zawierana na rok może uwzględniać klauzulę automatycznej kontynuacji. Może też być zawarta na 2 lub 3 lata. W ramach ubezpieczenia Locum można ubezpieczyć także dom lub mieszkanie w trakcie budowy.

Zmianie oferty ubezpieczeń mieszkaniowych towarzyszy wymiana materiałów sprzedażowych i reklamowych (OWU, polis, ulotek reklamowych) na nowe, odzwierciedlające przynależność CU TUO do międzynarodowej grupy Aviva.

Współpraca CU TUO z Bankiem Zachodnim WBK SA

CU TUO udoskonala i poszerza ofertę w zakresie bancassurance, współdziałając z Bankiem Zachodnim WBK. Jest to element szerszej współpracy między grupą CU Polska a bankiem, który jest akcjonariuszem trzech spółek CU: CU TUnŻ, CU TUO oraz CU PTE (w każdym przypadku ma 10 proc. akcji danej spółki).

Klienci banku mogą ubezpieczyć dom lub mieszkanie, korzystając z ubezpieczenia Locum BZ WBK.  Z ubezpieczenia najchętniej korzystają klienci kredytów mieszkaniowych, którzy dodatkowo mają możliwość przystąpienia w BZ WBK do ubezpieczenia na życie w CU. 
Ochrona może objąć nieruchomość wraz ze stałymi elementami, mienie ruchome służące do celów mieszkalnych, oraz OC w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim. Korzystanie z pakietu daje klientom wiele korzyści, m. in. prosty sposób przystąpienia do ubezpieczenia (bez wizytacji nieruchomości) i jego automatyczne odnawianie w kolejnych latach, a także objęcie ochroną zdarzeń rzadko ubezpieczanych w tej kategorii polis (np. straty na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji stałych elementów nieruchomości).

Locum BZ WBK to nie tylko atrakcyjne cenowo ubezpieczenie z bardzo szerokim zakresem ryzyk (20 zdarzeń), ale także ubezpieczenie "bez gwiazdek i drobnego druku".

Jacek Marcinowski, członek zarządu BZ WBK

Dostępne w BZ WBK ubezpieczenie nie zawiera typowych dla ubezpieczeń oferowanych przez inne banki zwyżek składki, np. za palną konstrukcję dachu czy prowadzenie działalności gospodarczej.

Paweł Zawisza, dyrektor Biura Bancassurance BZ WBK

Klientom Banku Zachodniego WBK CU TUO oferuje także ubezpieczenie spłaty kredytu z karty kredytowej BZ WBK Twoje bezpieczeństwo, obejmujące utratę pracy lub zdolności do pracy przez ubezpieczonego, a także śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.
Komunia 2018: pieniądze na przyszłość dziecka zamiast kolejnego prezentu

temu

Prawie co dziesiąty Polak ma problem z wyborem prezentu komunijnego – nie wie, co dać i za ile. 39% z nas daje gotówkę, a 20% upominek rzeczowy – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy. Rośnie otwartość na upominki finansowe. 2 na 3 badanych uważa, że wpłata pieniędzy na przyszłość dziecka – na przykład na edukację – to lepszy pomysł niż kupno kolejnego prezentu.

Rzeczpospolita o funduszach akcyjnych CU Życie

Dwa fundusze akcyjne, oferowane przez CU Życie (CU - Fundusz  Akcji i Fundusz Dynamiczny), osiągnęły najwyższe stopy zwrotu wśród  ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych za ostatnie 5 lat i 3 lata -  informuje "Rzeczpospolita" z 27 października br. w dodatku "Moje  Pieniądze".