Commercial Union OFE rozbudowuje obsługę internetową

24.01.2006

Commercial Union OFE rozbudowuje obsługę internetową

Opublikowany

Największy na rynku Commercial Union Otwarty Fundusz  Emerytalny BPH CU WBK wprowadził kolejne udogodnienie dla klientów  korzystających z usługi internetowej Konto on-line - opcję Limit ZUS.  Dzięki tej i poprzednim innowacyjnym funkcjom internetowym klienci CU  OFE mają do dyspozycji jeden z najszerszych zakresów obsługi on-line.

Funkcja "Limit ZUS" jest przydatna tym uczestnikom CU OFE, którzy w  ciągu danego roku uzyskują dochody przekraczające łącznie poziom  30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w  gospodarce. Jak wiadomo, po przekroczeniu tego pułapu składki na  ubezpieczenie emerytalne przestają być przekazywane do ZUS. Można więc  obliczyć, jaka jest łączna kwota składek, którą ZUS powinien przesłać na  rachunek danej osoby w OFE. Wprowadzone przez CU OFE narzędzie  umożliwia łatwe porównanie sumy otrzymanych składek z tym limitem. W  razie stwierdzenia niezgodności klient może od razu w internecie znaleźć  szczegółowe porady, co można zrobić w celu wyjaśnienia tej sytuacji.
Poprzednio wprowadzone funkcje internetowe to możliwość sumowania i  sortowania otrzymanych składek. Innowacyjną usługą, niedostępną w  większości funduszy, a oferowaną od dłuższego czasu przez CU OFE, jest  e-mailowe powiadamie zainteresowanych klientów o fakcie wpłynięcia na  ich rachunek kolejnej składki, wraz z informacją, za jaki okres dana  składka jest należna (kwota składki nie jest podawana w tym trybie w  celu zachowania poufności i bezpieczeństwa danych).
Klienci CU OFE korzystający z usługi Konto on-line  mogą śledzić całą historię swojego rachunku - czyli m. in. kwoty i daty  otrzymania wszystkich składek wraz z informacją, za jaki okres należna  jest dana składka. Mogą również sprawdzić, kogo wyznaczyli jako  beneficjenta do swojego rachunku oraz zapoznać się z poszerzonymi  informacjami o inwestycjach CU OFE. Z Konta on-line  może bezpłatnie korzystać każdy klient CU OFE, który prześle wniosek i  otrzyma osobisty e-PIN, zapewniający bezpieczeństwo i poufność.
Ponadto, od 3 lat CU OFE udostępnia możliwość przekazywania przez  internet danych niezbędnych do zawarcia umowy o przystąpieniu do  funduszu - zarówno dla osób, które po raz pierwszy wybierają OFE, jak i  dla tych, które chcą zmienić fundusz, przenosząc się do CU OFE.  Następnie klient otrzymuje pocztą do podpisu gotowe egzemplarze umowy.

Od początku reformy emerytalnej w 1999 roku CU OFE jest największym  funduszem emerytalnym zarówno pod względem liczby klientów (2 562 652  osoby na koniec 2005 r.), jak i wartości aktywów (ponad 24 miliardy zł).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.