Commercial Union: największy PPE dla Enea SA zarejestrowany