Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2005 r.
Kopiuj tekst

03.03.2006

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w 2005 r.

  • Aktywa zarządzane przez Grupę CU wzrosły o 28 proc., do ponad 35 mld zł.
  • CU Życie zwiększyło składkę brutto o 7,9 proc. i aktywa o 16 proc. Od początku działalności Towarzystwo wypłaciło już ponad 100 tysięcy świadczeń.
  • Większe zaangażowanie Grupy CU w bancassurance - współpraca z BZ WBK.
  • Wdrożenie standardów ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej CU PTE; dobre wyniki inwestycyjne CU OFE i finansowe CU PTE.
  • Nagrody za trzyletnie wyniki funduszy inwestycyjnych; CU TFI wśród najefektywniej działających TFI.
  • Skokowa poprawa wyniku technicznego CU TUO.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Łączna liczba świadczeń wypłaconych od początku działalności CU TUnŻ w związku z zajściem zdarzeń objętych ochroną w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie (łącznie z umowami dodatkowymi) przekroczyła już 100 tysięcy. W 2005 r. zrealizowano ponad 32 tys. wypłat tych świadczeń. Najwyższe ubiegłoroczne świadczenie po śmierci ubezpieczonego (z dwóch polis indywidualnych z opcjami) to ok. 2,5 mln zł; w ubezpieczeniach grupowych beneficjent otrzymał 600 tys. zł.

W przypadku polis indywidualnych, od zawarcia których upłynęło 36 miesięcy, świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest standardowo w ciągu 4-7 dni po otrzymaniu kompletu dokumentów. 

Wysuwamy te dane na czołowe miejsce, gdyż chcemy zaproponować dziennikarzom i komentatorom niewielką modyfikację sposobu rozłożenia akcentów w interpretowaniu wyników finansowych ubezpieczycieli. Składka przypisana brutto, łączna kwota odszkodowań i świadczeń oraz zysk netto też są oczywiście istotne, jednak to liczba i kwota świadczeń otrzymanych przez klientów i beneficjentów pokazuje sens istnienia naszej firmy i branży. Ubezpieczenia to nie tylko biznes, ale także, w  bardzo wymiernym zakresie, działalność pożytku publicznego.

Zbigniew Andrzejewski, prezes grupy CU Polska i CU TUnŻ

Jednocześnie miniony rok przyniósł dalsze zahamowanie trendu  przedwczesnego rozwiązywania umów przez klientów i wypłat wartości polis. Ważnym wydarzeniem dla CU TUnŻ w 2005 r. było wprowadzenie do oferty nowości - dwóch ubezpieczeń kapitałowych oraz większe  zaangażowanie w segment bancassurance. Grupa CU przede wszystkim rozszerza współpracę ze swoim mniejszościowym akcjonariuszem - Bankiem Zachodnim WBK, oferując m. in. pakiet ubezpieczeń do kredytu gotówkowego (od 1 lutego 2006 r.) i ubezpieczenie na życie klientów korzystających z  kredytów mieszkaniowych BZ WBK.


Od jesieni 2005 r. CU TUnŻ oferuje również polisy lokacyjne w placówkach Deutsche Banku PBC. Łącznie w minionym roku towarzystwo pozyskało z bancassurance 55,7 mln zł składki.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, oferowane przez CU TUnŻ w ramach ubezpieczeń indywidualnych, grupowych i PPE wypracowały, kolejny rok z rzędu, bardzo dobre wyniki. Fundusze lokujące w akcje (Fundusz Dynamiczny i CU-Fundusz Akcji) były liderami w swoich kategoriach, co znajduje najlepsze odzwierciedlenie w kwartalnych zestawieniach stóp zwrotu funduszy ubezpieczeniowych w "Rzeczpospolitej".

Bardzo wysokie stopy zwrotu naszych funduszy miały wpływ na dużą  popularność ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, przede wszystkim ze składką jednorazową.

Zbigniew Andrzejewski

W konsekwencji  składka przypisana brutto wzrosła w 2005 r. o 7,9 proc., do 1 mld 897  mln zł. Koszty administracyjne udało się obniżyć o 2,9 proc. Zysk netto  wyniósł 367 mln zł.

Commercial Union Litwa - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

CU Litwa działa od jesieni 2001 r., korzystając z polskiego know-how i wsparcia logistycznego. CU Polska TUnŻ jest 100-proc. akcjonariuszem litewskiej spółki, która oferuje ubezpieczenia na życie i zarządza drugofilarowymi funduszami emerytalnymi. CU Litwa obsługuje ok. 130 tys. klientów (populacja kraju to 3,5 miliona), zajmując trzecie miejsca na rynku zarówno pod względem nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie, jak i w sektorze funduszy emerytalnych.

W 2005 r. składka przypisana brutto wzrosła o 47 proc., także dzięki wprowadzeniu do oferty grupowego ubezpieczenia na życie. Najważniejszą rolę w dystrybucji usług CU Litwa odgrywa ok. 500 agentów ubezpieczeniowych, których pracę koordynuje 11 oddziałów i biur sprzedaży. Firma współpracuje też z agencjami i brokerami ubezpieczeniowymi.

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

CU PTE, zarządzające największym w Polsce funduszem emerytalnym i jednym z większych w Europie, osiągnęło w 2005 r. bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe. Roczna stopa zwrotu CU OFE (+15,54 proc.) w warunkach minimalnej inflacji (0,7 proc.) przyniosła ponad 2,5 milionom klientów wysokie, realne zyski i pozwoliła funduszowi na zajęcie trzeciego miejsca w rankingach inwestycyjnych za miniony rok.

CU OFE zwycieżył też w rankingu oceniającym bezpieczeństwo inwestycji ("Rzeczpospolita", 13.01.2006). O wysokiej efektywności tworzenia  kapitału emerytalnego świadczy najwyższa na rynku wartość przeciętnego rachunku w CU OFE. Wdrożyliśmy standardy ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej i podejmujemy działania na rzecz stosowania tych standardów na rynku kapitałowym. Poprawiliśmy i tak dobry wynik z działalności operacyjnej, co wraz z wyższymi dochodami z inwestowania środków własnych pozwoliło na wypracowanie wyższego zysku przez CU PTE.

Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

W minionym roku minęły trzy lata, odkąd CU TFI zaoferowało klientom fundusze inwestycyjne, a na rynku kapitałowym to dobry okres dla podsumowań i weryfikacji efektywności zarządzania funduszami. Zyskowność CU FIO Polskich Akcji i CU FIO Stabilnego Inwestowania, osiągnięta przy umiarkowanym ryzyku, została doceniona przez niezależnych ekspertów.

Fundusze CU TFI zajęły pierwsze miejsca w rankingach: Wprost i firmy Expander (styczeń 2006), Gazety Prawnej i firmy Expander (listopad 2005 i styczeń 2006), Business Week Polska i firmy Analizy Online (wrzesień 2005), oraz drugie i trzecie w rankingu Forbesa (styczeń 2006). Za trzy lata CU FIO Polskich Akcji i CU FIO Stabilnego Inwestowania osiągnęły bardzo dobre wyniki inwestycyjne, odpowiednio: 158,09 proc. i 57,88  proc.

W zeszłym roku rynek TFI rozwijał się bardzo dynamicznie głównie dzięki sukcesom dystrybucji jednostek w okienkach bankowych. Na koniec 2005 r. wszystkie fundusze dysponowały łącznie aktywami o wartości 61 mld zł, czyli o prawie 24 mld więcej niż rok wcześniej. Gros pozyskanych środków zostało przesunięte do TFI z nisko oprocentowanych lokat bankowych. Mimo że CU TFI nie należało do podmiotów, które najwięcej skorzystały na tym trendzie, w minionym roku klienci wpłacili do funduszy CU TFI 309 mln zł.

Agenci ubezpieczeniowi CU nadal odgrywają kluczową rolę w dystrybucji, ale jednocześnie CU TFI zawiera umowy z kolejnymi bankami i domami maklerskimi - ostatnio z Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA - w celu dotarcia do szerszej grupy klientów indywidualnych, oraz zabiega również o pozyskanie firm i instytucji zainteresowanych korzystnym ulokowaniem nadwyżek finansowych. Jesteśmy jednym z najbardziej efektywnych TFI na  rynku - nasz udział w zyskach sektora TFI szacujemy na 5 proc., przy ok. 2-proc. udziale w rynku funduszy.

Marek Przybylski, prezes CU TFI

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

W 2005 r. Towarzystwo wprowadziło trzy ulepszone ubezpieczenia mieszkań i domów z serii Locum.

Uwzględniając zarówno szeroki zakres ochrony, jak  i sprawną likwidację szkód, mogę powiedzieć, że jesteśmy w absolutnej  czołówce rynkowej pod względem jakości oferowanych ubezpieczeń  mieszkaniowych.

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Towarzystwo dociera do klientów indywidualnych rozwijając również, wspólnie z CU TUnŻ, współpracę z BZ WBK. CU TUO ubezpiecza 2 z 4 ryzyk w pakiecie do kredytu gotówkowego, oferuje ubezpieczenie mieszkaniowe Locum BZ WBK oraz ubezpieczenie spłaty kredytu z karty kredytowej banku (pod handlową nazwą "Twoje bezpieczeństwo").

W segmencie ubezpieczeń gospodarczych CU TUO osiągnęło korzystne wyniki dzięki dobrej selekcji ryzyka i wysokiej jakości procesu likwidacji szkód. Pomyślnie zakończona została likwidacja dwóch największych szkód w historii CU TUO, w których roszczenia opiewały na 13,9 i 36,9 mln zł.

Szczególnie cieszy mnie skokowa poprawa wyniku technicznego, bo to dowodzi, że nawet przy dużej presji konkurencyjnej można zarabiać na solidnym wykonywaniu ubezpieczeniowego fachu, czyli doboru i wyceny ryzyk oraz likwidacji szkód. Osiągniętego wskaźnika kosztów operacyjnych, pokazującego, jaki procent pozyskanej składki stanowią odszkodowania i koszty działalności, mógłby nam pozazdrościć niejeden renomowany ubezpieczyciel w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Patrząc w przyszłość, zwłaszcza najbliższą, niepokoi nas erozja stawek w ubezpieczeniach dla dużych podmiotów gospodarczych. W ubiegłym roku poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem bez uszczerbku dla zyskowności, ale tracąc część przypisu. Niektórzy ubezpieczyciele, poddając się trendowi, odczuli już ten spadek w wynikach zeszłorocznych. Pozostałym da on się zapewne we znaki w roku bieżącym i przyszłym. Gdzieś jednak musi być granica spadku stawek, bo rynek ubezpieczeń gospodarczych przestaje być opłacalny dla wszystkich zakładów ubezpieczeń

Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO

Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.