Wyniki funduszy CU Życie: stopy realne bliskie nominalnym