Lepsze ubezpieczenie zdrowotne za tą samą składkę
Kopiuj tekst

25.10.2006

Lepsze ubezpieczenie zdrowotne za tą samą składkę

Szerszy zakres ubezpieczenia, nowe świadczenie ryczałtowe  oraz udogodnienia przy wypłacie świadczeń - wszystko za tę samą składkę  co dotychczas. Dodatkowe korzyści dla klienta zapewnia udoskonalona  wersja ubezpieczenia świadczenia szpitalnego Na Zdrowie, oferowanego  przez Commercial Union jako umowa dodatkowa do indywidualnych  ubezpieczeń na życie Plus i Perspektywa.

W 2004 roku w 643 szpitalach państwowych i 147 prywatnych w Polsce:
  • hospitalizowano w sumie ponad 7 milionów osób,
  • przeciętny czas pobytu w szpitalu to 7 dni.

Według ekspertów rynek ochrony zdrowia w Polsce wart jest 65-70  miliardów zł rocznie. Te liczby dają obraz skali zapotrzebowania na  usługi medyczne.

mówi  Małgorzata Suska-Iwan, wicedyrektor ds.  ubezpieczeń zdrowotnych w  Commercial Union Polska - Towarzystwie  Ubezpieczeń na Życie SA.

Dzięki rozwojowi rynku usług i ubezpieczeń medycznych można coraz  lepiej zidentyfikować potrzeby i możliwości klientów. Biorąc pod uwagę  zdobyte doświadczenia, po z górą trzech latach od wprowadzenia umowy  dodatkowej Na Zdrowie, CU Życie od 20 października br. oferuje klientom  ulepszoną wersję tej usługi.
W ramach umowy Na Zdrowie ubezpieczony otrzymuje świadczenie,  którego wysokość jest z góry określona, jeśli był hospitalizowany i w  procesie leczenia szpitalnego zastosowano postępowanie medyczne,  które - w odniesieniu do takiej choroby czy urazu - jest opisane w  wykazie, stanowiącym załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  Klient wybiera jeden z czterech poziomów świadczeń. Ubezpieczenie  obowiązuje 24 godziny na dobę na całym świecie.

Nasze ubezpieczenie obejmuje ochroną pobyt w szpitalu, czyli moment  pociągający za sobą często poważne wydatki. Uzyskanie świadczenia  właśnie po hospitalizacji to główny walor tej oferty. Dołożyliśmy  starań, aby wysokość świadczeń była blisko związana z rzeczywistymi  kosztami usług medycznych. Dzięki temu, w wielu przypadkach ubezpieczony ma możliwość wyboru  pomiędzy korzystaniem z publicznej służby zdrowia a leczeniem w  prywatnych klinikach, gdzie świadczy się podobne usługi, ale często na  wyższym poziomie.

wyjaśnia Małgorzata Suska-Iwan.

W zmodyfikowanej wersji została zwiększona liczba zdarzeń objętych  ochroną - obecnie ubezpieczenie to obejmuje około 1 850 przypadków,  związanych z leczeniem / diagnozowaniem ok. 540 chorób i ok. 100 typów  urazów.

Co ciekawe, nasza oferta obejmuje również tzw. procedury jednego dnia,  której inni ubezpieczyciele unikają, uzależniając wypłatę świadczenia od  długości pobytu w szpitalu. My nie stosujemy takich ograniczeń, dzięki  czemu nasza propozycja jest bardziej elastyczna. Wprowadzone zostało świadczenie (tzw. ryczałtowe) z tytułu zupełnie  nowego zdarzenia - co najmniej 6-dniowej hospitalizacji, której powodem  nie jest żadna z pozycji wymienionych w wykazie dołączonym do OWU.  Wypłata z tego tytułu wynosi 500, 1 000 lub 1 500 zł w zależności od  wybranego poziomu świadczeń. Takie sytuacje dotychczas nie były  przedmiotem odpowiedzialności Commercial Union, a nam zależało, aby  objąć klientów pełniejszą ochroną.

podkreśla Małgorzata  Suska-Iwan.

Zmodyfikowane ubezpieczenie Na Zdrowie różni się od propozycji firm  konkurencyjnych również sposobem podejścia do chorób przewlekłych, które  niemal w każdym innym ubezpieczeniu na naszym rynku są wykluczane. CU  nie bierze odpowiedzialności jedynie za te choroby, które nabrały  charakteru choroby przewlekłej.
Oznacza to, że ubezpieczony otrzyma świadczenie za pierwszą usługę  medyczną świadczoną w odniesieniu do choroby przewlekłej. Przy  określaniu prawa do wypłaty świadczenia CU stosuje też „dobrodziejstwo  24 miesięcy”. Generalna zasada stanowi, że ubezpieczeniem Na Zdrowie nie  są objęte choroby lub urazy, które były zdiagnozowane i leczone przed  momentem podpisania umowy (obejmuje je tzw. „klauzula”).
Jeśli jednak po zawarciu umowy upłynie okres 24 miesięcy, podczas  których w stosunku do chorób objętych klauzulą nie był wymagany serwis  medyczny, to CU uznaje je za wyleczone. Jeśli po upływie wspomnianych 24  miesięcy ubezpieczony będzie hospitalizowany w związku z tą jednostką  chorobową, będzie już uprawniony do wypłaty odpowiedniego świadczenia.  Wszystkie wspomniane modyfikacje korzystne dla klientów Commercial Union  wprowadziło bez podnoszenia wysokości składek z tytułu umowy Na  Zdrowie.
CU Życie zajmuje drugą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie i jest  liderem rynku ubezpieczeń indywidualnych. W I połowie 2006 r. CU zebrało  składkę brutto w kwocie 1,2 mld zł (o ponad 40 proc. więcej niż w I  połowie 2005 roku) i wypracowało 244,4 mln zł zysku netto. Towarzystwo  oferuje wiele rodzajów indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie z  opcjami dodatkowymi, pracownicze programy emerytalne, renty kapitałowe i  IKE.
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.