Lepsze ubezpieczenie zdrowotne za tą samą składkę

25.10.2006

Lepsze ubezpieczenie zdrowotne za tą samą składkę

Opublikowany

Szerszy zakres ubezpieczenia, nowe świadczenie ryczałtowe  oraz udogodnienia przy wypłacie świadczeń - wszystko za tę samą składkę  co dotychczas. Dodatkowe korzyści dla klienta zapewnia udoskonalona  wersja ubezpieczenia świadczenia szpitalnego Na Zdrowie, oferowanego  przez Commercial Union jako umowa dodatkowa do indywidualnych  ubezpieczeń na życie Plus i Perspektywa.

W 2004 roku w 643 szpitalach państwowych i 147 prywatnych w Polsce:
  • hospitalizowano w sumie ponad 7 milionów osób,
  • przeciętny czas pobytu w szpitalu to 7 dni.

Według ekspertów rynek ochrony zdrowia w Polsce wart jest 65-70  miliardów zł rocznie. Te liczby dają obraz skali zapotrzebowania na  usługi medyczne.

mówi  Małgorzata Suska-Iwan, wicedyrektor ds.  ubezpieczeń zdrowotnych w  Commercial Union Polska - Towarzystwie  Ubezpieczeń na Życie SA.

Dzięki rozwojowi rynku usług i ubezpieczeń medycznych można coraz  lepiej zidentyfikować potrzeby i możliwości klientów. Biorąc pod uwagę  zdobyte doświadczenia, po z górą trzech latach od wprowadzenia umowy  dodatkowej Na Zdrowie, CU Życie od 20 października br. oferuje klientom  ulepszoną wersję tej usługi.
W ramach umowy Na Zdrowie ubezpieczony otrzymuje świadczenie,  którego wysokość jest z góry określona, jeśli był hospitalizowany i w  procesie leczenia szpitalnego zastosowano postępowanie medyczne,  które - w odniesieniu do takiej choroby czy urazu - jest opisane w  wykazie, stanowiącym załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  Klient wybiera jeden z czterech poziomów świadczeń. Ubezpieczenie  obowiązuje 24 godziny na dobę na całym świecie.

Nasze ubezpieczenie obejmuje ochroną pobyt w szpitalu, czyli moment  pociągający za sobą często poważne wydatki. Uzyskanie świadczenia  właśnie po hospitalizacji to główny walor tej oferty. Dołożyliśmy  starań, aby wysokość świadczeń była blisko związana z rzeczywistymi  kosztami usług medycznych. Dzięki temu, w wielu przypadkach ubezpieczony ma możliwość wyboru  pomiędzy korzystaniem z publicznej służby zdrowia a leczeniem w  prywatnych klinikach, gdzie świadczy się podobne usługi, ale często na  wyższym poziomie.

wyjaśnia Małgorzata Suska-Iwan.

W zmodyfikowanej wersji została zwiększona liczba zdarzeń objętych  ochroną - obecnie ubezpieczenie to obejmuje około 1 850 przypadków,  związanych z leczeniem / diagnozowaniem ok. 540 chorób i ok. 100 typów  urazów.

Co ciekawe, nasza oferta obejmuje również tzw. procedury jednego dnia,  której inni ubezpieczyciele unikają, uzależniając wypłatę świadczenia od  długości pobytu w szpitalu. My nie stosujemy takich ograniczeń, dzięki  czemu nasza propozycja jest bardziej elastyczna. Wprowadzone zostało świadczenie (tzw. ryczałtowe) z tytułu zupełnie  nowego zdarzenia - co najmniej 6-dniowej hospitalizacji, której powodem  nie jest żadna z pozycji wymienionych w wykazie dołączonym do OWU.  Wypłata z tego tytułu wynosi 500, 1 000 lub 1 500 zł w zależności od  wybranego poziomu świadczeń. Takie sytuacje dotychczas nie były  przedmiotem odpowiedzialności Commercial Union, a nam zależało, aby  objąć klientów pełniejszą ochroną.

podkreśla Małgorzata  Suska-Iwan.

Zmodyfikowane ubezpieczenie Na Zdrowie różni się od propozycji firm  konkurencyjnych również sposobem podejścia do chorób przewlekłych, które  niemal w każdym innym ubezpieczeniu na naszym rynku są wykluczane. CU  nie bierze odpowiedzialności jedynie za te choroby, które nabrały  charakteru choroby przewlekłej.
Oznacza to, że ubezpieczony otrzyma świadczenie za pierwszą usługę  medyczną świadczoną w odniesieniu do choroby przewlekłej. Przy  określaniu prawa do wypłaty świadczenia CU stosuje też „dobrodziejstwo  24 miesięcy”. Generalna zasada stanowi, że ubezpieczeniem Na Zdrowie nie  są objęte choroby lub urazy, które były zdiagnozowane i leczone przed  momentem podpisania umowy (obejmuje je tzw. „klauzula”).
Jeśli jednak po zawarciu umowy upłynie okres 24 miesięcy, podczas  których w stosunku do chorób objętych klauzulą nie był wymagany serwis  medyczny, to CU uznaje je za wyleczone. Jeśli po upływie wspomnianych 24  miesięcy ubezpieczony będzie hospitalizowany w związku z tą jednostką  chorobową, będzie już uprawniony do wypłaty odpowiedniego świadczenia.  Wszystkie wspomniane modyfikacje korzystne dla klientów Commercial Union  wprowadziło bez podnoszenia wysokości składek z tytułu umowy Na  Zdrowie.
CU Życie zajmuje drugą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie i jest  liderem rynku ubezpieczeń indywidualnych. W I połowie 2006 r. CU zebrało  składkę brutto w kwocie 1,2 mld zł (o ponad 40 proc. więcej niż w I  połowie 2005 roku) i wypracowało 244,4 mln zł zysku netto. Towarzystwo  oferuje wiele rodzajów indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie z  opcjami dodatkowymi, pracownicze programy emerytalne, renty kapitałowe i  IKE.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

CU PTE wśród Pereł Polskiej Gospodarki

Commercial Union PTE jest jedną z trzech firm, które  otrzymały dyplom „Perły Polskiej Gospodarki 2005” w kategorii firm  dużych. Wyróżnienie, potwierdzające uzyskanie bardzo dobrych wyników  finansowych w 2005 roku, zostało wręczone 27 września br. podczas gali  na Zamku Królewskim w Warszawie.