CU OFE: aktywa przekroczyły 30 miliardów zł

01.12.2006

CU OFE: aktywa przekroczyły 30 miliardów zł

Opublikowany

Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła  wczoraj kwotę 30 miliardów złotych. Tym samym fundusz CU nie tylko  potwierdza swoją pozycję lidera rynku w Polsce, ale również pnie się w  górę w europejskich zestawieniach funduszy emerytalnych.

Commercial Union OFE od początku reformy emerytalnej w 1999 roku jest  liderem rynku zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości  aktywów. Tylko w pierwszym roku umowy przystąpienia do CU OFE podpisało  ponad 2 300 000 osób. Obecnie fundusz zarządza środkami przeznaczonymi  na przyszłe emerytalne z drugiego filara dla ponad 2 600 000 klientów.

Jesteśmy nie tylko liderem rynku funduszy w Polsce, ale również  coraz bardziej dostrzegalnym podmiotem na mapie naszej branży w Europie.  Jako jedyny polski podmiot zakwalifikowaliśmy się do pierwszej setki  największych funduszy emerytalnych w Europie, opublikowanej niedawno  przez fachowy periodyk Investment & Pensions Europe.

podkreśla  Piotr Szczepiórkowski, prezes Commercial Union PTE.

Wartość aktywów szybko rosła, przekraczając kolejne pułapy:
  • 1 miliarda zł w lutym 2000 r.
  • 5 miliardów zł w październiku 2001 r.
  • 10 miliardów zł w maju 2003 r.
  • 20 miliardów zł w czerwcu 2005 r.
CU kontynuuje swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu przede  wszystkim klientów, którzy po raz pierwszy wybierają fundusz emerytalny.  W październiku 2006 r. po raz kolejny fundusz CU wybrało najwięcej  nowych klientów - blisko 7 tysięcy, co reprezentuje ok. 24-proc.  wszystkich takich umów zawartych na rynku.
Główną rolę w dystrybucji odgrywają agenci ubezpieczeniowi pracujący w  sieci Commercial Union. Równocześnie CU udostępnia kolejne usługi  internetowe ułatwiające przystąpienie do funduszu (ostatnio we  współpracy z mBankiem) oraz usługę Konto on-line umożliwiającą klientom  śledzenie stanu i historii swojego rachunku.
CU OFE realizuje długoterminową strategię inwestycyjną, której celem  jest uzyskanie możliwie najlepszej stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku  inwestycyjnym. Portfel jest zdominowany przez skarbowe papiery dłużne  (ok. 60 proc.) oraz akcje (30-35 proc.). CU OFE podejmuje też inwestycje  w korporacyjne papiery dłużne oraz aktywa zagraniczne.

Inwestując zarówno w akcje, jak i papiery dłużne, kierujemy się  zasadą analizy fundamentalnej. W przypadku akcji, głównym kryterium  inwestycyjnym jest zdolność spółki do generowania długoterminowych  zysków, atrakcyjność inwestycyjna branży, płynność i efektywność  zarządzania firmą w relacji do wyceny rynkowej emitenta. W ramach  należytego wypełniania swych obowiązków wobec klientów fundusz wykonuje  prawa głosu z posiadanych akcji poszczególnych spółek, zgodnie z naszymi  standardami ładu korporacyjnego.

mówi Michał Szymański, członek  zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Zainwestuj w fundusz parasolowy CU FIO

Fundusz parasolowy Commercial Union FIO to produkt inwestycyjny,  który pod jednym „parasolem” połączył pięć dotychczasowych funduszy  inwestycyjnych CU TFI - od teraz zwanych subfunduszami.Inwestowanie TAK!  Podatki NIE!Dzięki formie funduszu parasolowego możesz dowolni