CU OFE: aktywa przekroczyły 30 miliardów zł

01.12.2006

CU OFE: aktywa przekroczyły 30 miliardów zł

Opublikowany

Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła  wczoraj kwotę 30 miliardów złotych. Tym samym fundusz CU nie tylko  potwierdza swoją pozycję lidera rynku w Polsce, ale również pnie się w  górę w europejskich zestawieniach funduszy emerytalnych.

Commercial Union OFE od początku reformy emerytalnej w 1999 roku jest  liderem rynku zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości  aktywów. Tylko w pierwszym roku umowy przystąpienia do CU OFE podpisało  ponad 2 300 000 osób. Obecnie fundusz zarządza środkami przeznaczonymi  na przyszłe emerytalne z drugiego filara dla ponad 2 600 000 klientów.

Jesteśmy nie tylko liderem rynku funduszy w Polsce, ale również  coraz bardziej dostrzegalnym podmiotem na mapie naszej branży w Europie.  Jako jedyny polski podmiot zakwalifikowaliśmy się do pierwszej setki  największych funduszy emerytalnych w Europie, opublikowanej niedawno  przez fachowy periodyk Investment & Pensions Europe.

podkreśla  Piotr Szczepiórkowski, prezes Commercial Union PTE.

Wartość aktywów szybko rosła, przekraczając kolejne pułapy:
  • 1 miliarda zł w lutym 2000 r.
  • 5 miliardów zł w październiku 2001 r.
  • 10 miliardów zł w maju 2003 r.
  • 20 miliardów zł w czerwcu 2005 r.
CU kontynuuje swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu przede  wszystkim klientów, którzy po raz pierwszy wybierają fundusz emerytalny.  W październiku 2006 r. po raz kolejny fundusz CU wybrało najwięcej  nowych klientów - blisko 7 tysięcy, co reprezentuje ok. 24-proc.  wszystkich takich umów zawartych na rynku.
Główną rolę w dystrybucji odgrywają agenci ubezpieczeniowi pracujący w  sieci Commercial Union. Równocześnie CU udostępnia kolejne usługi  internetowe ułatwiające przystąpienie do funduszu (ostatnio we  współpracy z mBankiem) oraz usługę Konto on-line umożliwiającą klientom  śledzenie stanu i historii swojego rachunku.
CU OFE realizuje długoterminową strategię inwestycyjną, której celem  jest uzyskanie możliwie najlepszej stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku  inwestycyjnym. Portfel jest zdominowany przez skarbowe papiery dłużne  (ok. 60 proc.) oraz akcje (30-35 proc.). CU OFE podejmuje też inwestycje  w korporacyjne papiery dłużne oraz aktywa zagraniczne.

Inwestując zarówno w akcje, jak i papiery dłużne, kierujemy się  zasadą analizy fundamentalnej. W przypadku akcji, głównym kryterium  inwestycyjnym jest zdolność spółki do generowania długoterminowych  zysków, atrakcyjność inwestycyjna branży, płynność i efektywność  zarządzania firmą w relacji do wyceny rynkowej emitenta. W ramach  należytego wypełniania swych obowiązków wobec klientów fundusz wykonuje  prawa głosu z posiadanych akcji poszczególnych spółek, zgodnie z naszymi  standardami ładu korporacyjnego.

mówi Michał Szymański, członek  zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.