Commercial Union najlepszym funduszem emerytalnym w regionie

04.12.2006

Commercial Union najlepszym funduszem emerytalnym w regionie

Opublikowany

Commercial Union OFE został uznany za najlepszy fundusz   emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcznik   branżowy "Investment & Pensions Europe". W  uzasadnieniu nagrody w sposób  szczególny podkreślono dokonania CU w  dziedzinie stosowania i promowania  standardów ładu korporacyjnego na  polskim rynku kapitałowym.

Nagroda  została wręczona podczas uroczystej gali w Paryżu, w której  uczestniczyło  kilkuset przedstawicieli branży z całej Europy oraz  komisarz Unii Europejskiej  ds. rynku wewnętrznego i usług Charlie  McCreevy. "Jesteśmy dumni z nagrody i jej  uzasadnienia, w  którym doceniono naszą wieloletnią pracę na rzecz rozwoju  polskiego  rynku kapitałowego.

powiedział Piotr Szczepiórkowski, prezes   Commercial Union PTE, zarządzającego funduszem.

Miesięcznik "Investment  & Pensions Europe"  ukazuje się od 1997 roku i jest najpoważniejszym  periodykiem w Europie  zajmującym się funduszami emerytalnymi. Co roku przyznaje  nagrody dla  najlepszych funduszy w poszczególnych krajach Europy oraz w  kategoriach  tematycznych.
W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody CU  OFE międzynarodowe jury napisało m. in.:

"Na młodym rynku emerytalnym,  który wciąż kształtuje swoją  pozycję, pionierska praca CU jest siłą sprawczą  ustanawiania standardów  ładu korporacyjnego. CU przyjmuje aktywną postawę wobec  spółek  publicznych, w które inwestuje, zarówno zgłaszając wnioski na walnych   zgromadzeniach, jak i publikując sposób głosowania. Fundusz w sposób  zdecydowany  popiera tych niezależnych członków rad nadzorczych, których  poglądy są niekiedy  kłopotliwe dla władz spółek, i nie waha się  występować z odpowiednimi wnioskami  gdy uważa, że zarząd spółki działał  wbrew interesom spółki i jej akcjonariuszy.  CU odgrywa również ważną  rolę w tworzeniu nowych standardów ładu korporacyjnego,  zarówno na  forum Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, jak również  publikując  własne standardy."

CU PTE ogłosiło standardy ładu  korporacyjnego w działalności  inwestycyjnej 1 września 2005 roku, formalizując  stosowane już  wcześniej reguły postępowania. Rozszerzona wersja standardów  obowiązuje  od 2 listopada 2006 r. Na koniec 2005 r. CU OFE posiadało w portfelu   akcje 55 spółek, a w 17 z nich udział funduszu w kapitale spółki  przekraczał 5  proc. Rzetelne wykonywanie obowiązków akcjonariusza  wymagało, tylko w pierwszej  połowie br., udziału w 58 WZA (w całym 2005  roku w 64) i głosowania nad 1058  uchwałami. "Racjonalne  podejmowanie decyzji w wielu różnych, a niekiedy trudnych  i  kontrowersyjnych sprawach, wymaga nie tylko przestrzegania wewnętrznych   procedur, ale również przemyślenia optymalnej strategii poszczególnych  spółek i  branż. W szczególnie konfliktowych sytuacjach aktywność w  dziedzinie ładu  korporacyjnego wymaga determinacji całej firmy  zarządzającej funduszem w  działaniach na rzecz interesu klientów.  Uważamy jednak, że rzetelne wykonywanie  praw akcjonariusza jest naszym  obowiązkiem wobec klientów funduszu i przynosi  wymierne, długoterminowe  korzyści dzięki poprawie efektywności poszczególnych  spółek i całego  rynku kapitałowego.

podkreśla Michał Szymański, członek  zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.

Od początku reformy emerytalnej w  1999 r. CU OFE jest liderem rynku  zarówno pod względem liczby klientów, jak i  wartości aktywów. Fundusz  obsługuje ponad 2,6 miliona klientów, a wartość  aktywów przekroczyła w  ubiegłym tygodniu 30 miliardów zł.
Podczas gali w Paryżu, w której uczestniczyło  kilkuset przedstawicieli branży funduszy emerytalnych w Europie, nagrodę  dla CU OFE odebrał Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor  inwestycyjny CU PTE.

Podczas gali w Paryżu, w której uczestniczyło  kilkuset przedstawicieli branży funduszy emerytalnych w Europie, nagrodę  dla CU OFE odebrał Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor  inwestycyjny CU PTE.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.