Wyniki funduszy CU Życie: rok 2006 znakomity dla funduszy akcyjnych i mieszanych