Rozszerzone ubezpieczenie grupowe Opiekun - odpowiedź na wyzwania rynku pracy

11.04.2007

Rozszerzone ubezpieczenie grupowe Opiekun - odpowiedź na wyzwania rynku pracy

Opublikowany

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA   rozszerzyło zakres ochrony w grupowym ubezpieczeniu na życie Opiekun,   przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji.  Bogatszy  pakiet ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych pozwala na  wykorzystanie  ubezpieczenia grupowego jako sposobu zatrzymywania  wartościowych pracowników  wobec rosnących wymagań rynku pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie z  funduszem kapitałowym Opiekun z  powodzeniem oferowane jest od wielu lat firmom i  instytucjom  ubezpieczającym co najmniej 20 osób. Jednak zebrane przez CU   doświadczenia, zmieniające się oczekiwania klientów, a także zmiany  zachodzące  na rynku ubezpieczeniowym i na rynku pracy, posłużyły do  wprowadzenia ulepszeń i  szerszej ochrony. Szczególnie dotyczy to umów  dodatkowych (opcji) wypadkowych i  zdrowotnych.

Rosnąca liczba miejsc pracy w Polsce oraz emigracja  zarobkowa powodują,  że pracodawcy muszą coraz bardziej zabiegać o pozyskanie i  utrzymanie  odpowiednio wykwalifikowanych i lojalnych pracowników. Długofalowo   bardziej motywujące mogą okazać się świadczenia pozapłacowe, szczególnie   związane z ochroną zdrowia. Dlatego uwadze pracodawców polecamy bardzo   atrakcyjne pakiety zdrowotne i wypadkowe w ramach Opiekuna 2007

mówi Zygmunt  Kostkiewicz, wiceprezes CU Życie.

Podstawą Opiekuna 2007 jest  ubezpieczenie na życie, w którym suma  ubezpieczenia może być kwotowo określona  lub też może być związana z  wysokością wynagrodzenia danego pracownika. "Możliwe  jest  również wyodrębnienie w ramach ubezpieczenia kilku kategorii (grup)   pracowników ze zróżnicowaną wysokością sum ubezpieczenia.
Pakiet wypadkowy obejmuje 6 opcji: śmierć wskutek nieszczęśliwego   wypadku (NW), śmierć wskutek NW przy pracy, śmierć w wypadku  komunikacyjnym,  uszczerbek na zdrowiu wskutek NW, kalectwo wskutek NW  oraz niezdolność do pracy  wskutek NW. "Atutem naszej ofert  jest kumulacja świadczeń z tytułu śmierci.  Jeśli na przykład  ubezpieczony zginie wskutek nieszczęśliwego przypadku przy  pracy,  beneficjent otrzyma trzy świadczenia z tytułu śmierci

wyjaśnia Włodzimierz  Iskra, dyrektor departamentu ubezpieczeń instytucjonalnych w CU  Życie.

Najciekawszym elementem oferty Opiekun 2007 jest  jednak pakiet  zdrowotny. Nowością jest ubezpieczenie świadczenia szpitalnego  Zdrowe  Życie, które pozwala ubezpieczonemu na otrzymanie określonej kwoty w   razie pobytu w szpitalu związanego z leczeniem choroby wskazanej w  załączniku do  OWU (ogółem około 1850 przypadków). Można wybrać jeden z  dwóch zakresów ochrony:  wariant I obejmujący leczenie zabiegowe lub  operacyjne wymienionych w załączniku  chorób lub też wariant II,  rozszerzony o leczenie zachowawcze. "Opcja Zdrowe  Życie nie  jest konkurencją dla abonamentów medycznych, lecz uzupełnia je w   zakresie leczenia szpitalnego, którego standardowe abonamenty nie  obejmują.  Ubezpieczony otrzymuje świadczenie pieniężne, które może  wykorzystać zgodnie ze  swoimi potrzebami.

podkreśla Włodzimierz Iskra.

Pakiet zdrowotny  obejmuje również szeroki zakres ochrony z tytułu  poważnych zachorowań. Nowością  jest możliwość objęcia lekarzy (w tym  stomatologów), pielęgniarek, sanitariuszy,  strażaków i policjantów  ochroną na wypadek zarażenia wirusem HIV w ściśle  określonych  sytuacjach. CU oferuje również opcję poważne zachorowanie dziecka   ubezpieczonego (od urodzenia do 19. roku życia), obejmującą 8  zachorowań. W  ramach pakietu dostępna jest też opcja leczenie  szpitalne, trwające co najmniej  5 dni. "Pakiet zdrowotny  skonstruowaliśmy pod kątem poważnych chorób,  występujących stosunkowo  często i stanowiących realne zagrożenie - zarówno dla  zdrowia i życia  ubezpieczonych, jak i dla ich
finansów.

dodaje dyrektor  Iskra.

Ubezpieczenie Opiekun 2007 pozwala na objęcie ochroną nie tylko   pracownika, ale również członków jego rodziny - współmałżonka, dzieci i   rodziców. "Tak zwane opcje rodzinne są bardzo chętnie  wybierane przez naszych  klientów, co stanowi specyfikę polskiego rynku  ubezpieczeń grupowych.

konkluduje Włodzimierz Iskra.

CU Życie od lat jest w pierwszej trójce  największych ubezpieczycieli na  rynku ubezpieczeń grupowych w Polsce. Obecnie  obsługuje ok. 12 600  programów grupowych ubezpieczeń na życie, obejmujących  łącznie ok. 230  000 osób. CU Życie zarządza również 122 pracowniczymi programami   emerytalnymi (PPE), w ramach których pomnaża środki na dodatkową  emeryturę dla  22 000 osób.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Gwiazdy w nowej kampanii reklamowej Commercial Union

Kinga Rusin, Paulina i Natalia Przybysz z zespołu Sistars  oraz Zbigniew Zamachowski wystąpią w nowej kampanii reklamowej  Commercial Union pod hasłem „Spokojne i dostatnie życie”.