Rozszerzone ubezpieczenie grupowe Opiekun - odpowiedź na wyzwania rynku pracy

11.04.2007

Rozszerzone ubezpieczenie grupowe Opiekun - odpowiedź na wyzwania rynku pracy

Opublikowany

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA   rozszerzyło zakres ochrony w grupowym ubezpieczeniu na życie Opiekun,   przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji.  Bogatszy  pakiet ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych pozwala na  wykorzystanie  ubezpieczenia grupowego jako sposobu zatrzymywania  wartościowych pracowników  wobec rosnących wymagań rynku pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie z  funduszem kapitałowym Opiekun z  powodzeniem oferowane jest od wielu lat firmom i  instytucjom  ubezpieczającym co najmniej 20 osób. Jednak zebrane przez CU   doświadczenia, zmieniające się oczekiwania klientów, a także zmiany  zachodzące  na rynku ubezpieczeniowym i na rynku pracy, posłużyły do  wprowadzenia ulepszeń i  szerszej ochrony. Szczególnie dotyczy to umów  dodatkowych (opcji) wypadkowych i  zdrowotnych.

Rosnąca liczba miejsc pracy w Polsce oraz emigracja  zarobkowa powodują,  że pracodawcy muszą coraz bardziej zabiegać o pozyskanie i  utrzymanie  odpowiednio wykwalifikowanych i lojalnych pracowników. Długofalowo   bardziej motywujące mogą okazać się świadczenia pozapłacowe, szczególnie   związane z ochroną zdrowia. Dlatego uwadze pracodawców polecamy bardzo   atrakcyjne pakiety zdrowotne i wypadkowe w ramach Opiekuna 2007

mówi Zygmunt  Kostkiewicz, wiceprezes CU Życie.

Podstawą Opiekuna 2007 jest  ubezpieczenie na życie, w którym suma  ubezpieczenia może być kwotowo określona  lub też może być związana z  wysokością wynagrodzenia danego pracownika. "Możliwe  jest  również wyodrębnienie w ramach ubezpieczenia kilku kategorii (grup)   pracowników ze zróżnicowaną wysokością sum ubezpieczenia.
Pakiet wypadkowy obejmuje 6 opcji: śmierć wskutek nieszczęśliwego   wypadku (NW), śmierć wskutek NW przy pracy, śmierć w wypadku  komunikacyjnym,  uszczerbek na zdrowiu wskutek NW, kalectwo wskutek NW  oraz niezdolność do pracy  wskutek NW. "Atutem naszej ofert  jest kumulacja świadczeń z tytułu śmierci.  Jeśli na przykład  ubezpieczony zginie wskutek nieszczęśliwego przypadku przy  pracy,  beneficjent otrzyma trzy świadczenia z tytułu śmierci

wyjaśnia Włodzimierz  Iskra, dyrektor departamentu ubezpieczeń instytucjonalnych w CU  Życie.

Najciekawszym elementem oferty Opiekun 2007 jest  jednak pakiet  zdrowotny. Nowością jest ubezpieczenie świadczenia szpitalnego  Zdrowe  Życie, które pozwala ubezpieczonemu na otrzymanie określonej kwoty w   razie pobytu w szpitalu związanego z leczeniem choroby wskazanej w  załączniku do  OWU (ogółem około 1850 przypadków). Można wybrać jeden z  dwóch zakresów ochrony:  wariant I obejmujący leczenie zabiegowe lub  operacyjne wymienionych w załączniku  chorób lub też wariant II,  rozszerzony o leczenie zachowawcze. "Opcja Zdrowe  Życie nie  jest konkurencją dla abonamentów medycznych, lecz uzupełnia je w   zakresie leczenia szpitalnego, którego standardowe abonamenty nie  obejmują.  Ubezpieczony otrzymuje świadczenie pieniężne, które może  wykorzystać zgodnie ze  swoimi potrzebami.

podkreśla Włodzimierz Iskra.

Pakiet zdrowotny  obejmuje również szeroki zakres ochrony z tytułu  poważnych zachorowań. Nowością  jest możliwość objęcia lekarzy (w tym  stomatologów), pielęgniarek, sanitariuszy,  strażaków i policjantów  ochroną na wypadek zarażenia wirusem HIV w ściśle  określonych  sytuacjach. CU oferuje również opcję poważne zachorowanie dziecka   ubezpieczonego (od urodzenia do 19. roku życia), obejmującą 8  zachorowań. W  ramach pakietu dostępna jest też opcja leczenie  szpitalne, trwające co najmniej  5 dni. "Pakiet zdrowotny  skonstruowaliśmy pod kątem poważnych chorób,  występujących stosunkowo  często i stanowiących realne zagrożenie - zarówno dla  zdrowia i życia  ubezpieczonych, jak i dla ich
finansów.

dodaje dyrektor  Iskra.

Ubezpieczenie Opiekun 2007 pozwala na objęcie ochroną nie tylko   pracownika, ale również członków jego rodziny - współmałżonka, dzieci i   rodziców. "Tak zwane opcje rodzinne są bardzo chętnie  wybierane przez naszych  klientów, co stanowi specyfikę polskiego rynku  ubezpieczeń grupowych.

konkluduje Włodzimierz Iskra.

CU Życie od lat jest w pierwszej trójce  największych ubezpieczycieli na  rynku ubezpieczeń grupowych w Polsce. Obecnie  obsługuje ok. 12 600  programów grupowych ubezpieczeń na życie, obejmujących  łącznie ok. 230  000 osób. CU Życie zarządza również 122 pracowniczymi programami   emerytalnymi (PPE), w ramach których pomnaża środki na dodatkową  emeryturę dla  22 000 osób.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.