Rozszerzone ubezpieczenie grupowe Opiekun - odpowiedź na wyzwania rynku pracy

11.04.2007

Rozszerzone ubezpieczenie grupowe Opiekun - odpowiedź na wyzwania rynku pracy

Opublikowany

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA   rozszerzyło zakres ochrony w grupowym ubezpieczeniu na życie Opiekun,   przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji.  Bogatszy  pakiet ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych pozwala na  wykorzystanie  ubezpieczenia grupowego jako sposobu zatrzymywania  wartościowych pracowników  wobec rosnących wymagań rynku pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie z  funduszem kapitałowym Opiekun z  powodzeniem oferowane jest od wielu lat firmom i  instytucjom  ubezpieczającym co najmniej 20 osób. Jednak zebrane przez CU   doświadczenia, zmieniające się oczekiwania klientów, a także zmiany  zachodzące  na rynku ubezpieczeniowym i na rynku pracy, posłużyły do  wprowadzenia ulepszeń i  szerszej ochrony. Szczególnie dotyczy to umów  dodatkowych (opcji) wypadkowych i  zdrowotnych.

Rosnąca liczba miejsc pracy w Polsce oraz emigracja  zarobkowa powodują,  że pracodawcy muszą coraz bardziej zabiegać o pozyskanie i  utrzymanie  odpowiednio wykwalifikowanych i lojalnych pracowników. Długofalowo   bardziej motywujące mogą okazać się świadczenia pozapłacowe, szczególnie   związane z ochroną zdrowia. Dlatego uwadze pracodawców polecamy bardzo   atrakcyjne pakiety zdrowotne i wypadkowe w ramach Opiekuna 2007

mówi Zygmunt  Kostkiewicz, wiceprezes CU Życie.

Podstawą Opiekuna 2007 jest  ubezpieczenie na życie, w którym suma  ubezpieczenia może być kwotowo określona  lub też może być związana z  wysokością wynagrodzenia danego pracownika. "Możliwe  jest  również wyodrębnienie w ramach ubezpieczenia kilku kategorii (grup)   pracowników ze zróżnicowaną wysokością sum ubezpieczenia.
Pakiet wypadkowy obejmuje 6 opcji: śmierć wskutek nieszczęśliwego   wypadku (NW), śmierć wskutek NW przy pracy, śmierć w wypadku  komunikacyjnym,  uszczerbek na zdrowiu wskutek NW, kalectwo wskutek NW  oraz niezdolność do pracy  wskutek NW. "Atutem naszej ofert  jest kumulacja świadczeń z tytułu śmierci.  Jeśli na przykład  ubezpieczony zginie wskutek nieszczęśliwego przypadku przy  pracy,  beneficjent otrzyma trzy świadczenia z tytułu śmierci

wyjaśnia Włodzimierz  Iskra, dyrektor departamentu ubezpieczeń instytucjonalnych w CU  Życie.

Najciekawszym elementem oferty Opiekun 2007 jest  jednak pakiet  zdrowotny. Nowością jest ubezpieczenie świadczenia szpitalnego  Zdrowe  Życie, które pozwala ubezpieczonemu na otrzymanie określonej kwoty w   razie pobytu w szpitalu związanego z leczeniem choroby wskazanej w  załączniku do  OWU (ogółem około 1850 przypadków). Można wybrać jeden z  dwóch zakresów ochrony:  wariant I obejmujący leczenie zabiegowe lub  operacyjne wymienionych w załączniku  chorób lub też wariant II,  rozszerzony o leczenie zachowawcze. "Opcja Zdrowe  Życie nie  jest konkurencją dla abonamentów medycznych, lecz uzupełnia je w   zakresie leczenia szpitalnego, którego standardowe abonamenty nie  obejmują.  Ubezpieczony otrzymuje świadczenie pieniężne, które może  wykorzystać zgodnie ze  swoimi potrzebami.

podkreśla Włodzimierz Iskra.

Pakiet zdrowotny  obejmuje również szeroki zakres ochrony z tytułu  poważnych zachorowań. Nowością  jest możliwość objęcia lekarzy (w tym  stomatologów), pielęgniarek, sanitariuszy,  strażaków i policjantów  ochroną na wypadek zarażenia wirusem HIV w ściśle  określonych  sytuacjach. CU oferuje również opcję poważne zachorowanie dziecka   ubezpieczonego (od urodzenia do 19. roku życia), obejmującą 8  zachorowań. W  ramach pakietu dostępna jest też opcja leczenie  szpitalne, trwające co najmniej  5 dni. "Pakiet zdrowotny  skonstruowaliśmy pod kątem poważnych chorób,  występujących stosunkowo  często i stanowiących realne zagrożenie - zarówno dla  zdrowia i życia  ubezpieczonych, jak i dla ich
finansów.

dodaje dyrektor  Iskra.

Ubezpieczenie Opiekun 2007 pozwala na objęcie ochroną nie tylko   pracownika, ale również członków jego rodziny - współmałżonka, dzieci i   rodziców. "Tak zwane opcje rodzinne są bardzo chętnie  wybierane przez naszych  klientów, co stanowi specyfikę polskiego rynku  ubezpieczeń grupowych.

konkluduje Włodzimierz Iskra.

CU Życie od lat jest w pierwszej trójce  największych ubezpieczycieli na  rynku ubezpieczeń grupowych w Polsce. Obecnie  obsługuje ok. 12 600  programów grupowych ubezpieczeń na życie, obejmujących  łącznie ok. 230  000 osób. CU Życie zarządza również 122 pracowniczymi programami   emerytalnymi (PPE), w ramach których pomnaża środki na dodatkową  emeryturę dla  22 000 osób.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.