Wyniki funduszy CU Życie: lepiej niż oczekiwali optymiści