Znakomite dziesięciolecie i pięciolecie dla inwestujących z Commercial Union
Kopiuj tekst

05.07.2007

Znakomite dziesięciolecie i pięciolecie dla inwestujących z Commercial Union

Zarówno klienci CU Życie, jak i CU TFI, którzy w ciągu  ostatnich dziesięciu lub pięciu lat powierzyli pieniądze do zarządzania w  funduszach kapitałowych lub inwestycyjnych, znacznie pomnożyli swój  majątek. Największe korzyści odnieśli klienci, którzy wybrali fundusze z  udziałem akcji, akceptując tym samym wysoki poziom ryzyka.

Szybki rozwój gospodarczy Polski, spadek bezrobocia i rosnące płace  powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost zamożności. W konsekwencji  miliony Polaków poszukują najlepszych sposobów pomnażania oszczędności  poprzez różne oferty instytucji finansowych. "Dynamika napływów środków  do funduszy i gwałtownie rosnący udział funduszy akcji dowodzą, że  Polacy przechodzą szybką lekcję inwestowania, co samo w sobie jest  pozytywne. Jednak wyniki badań przeprowadzonych na nasze zamówienie  pokazują też, że wielu klientów nie do końca poprawnie postrzega różne  formy inwestowania, zbyt mocno akcentując zyski, a zbyt mało ryzyko.  Jest potrzebą chwili, aby kłaść większy nacisk na lepsze rozumienie  przez klientów relacji zysk a ryzyko.

mówi Marek Przybylski, prezes CU  TFI i CU Investment Management.

W związku ze znakomitymi wynikami, osiągniętymi w minionych  dziesięciu i pięciu latach przez większość swoich funduszy  ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, grupa Commercial Union promuje  obecnie swoje produkty inwestycyjne. Akcja obejmuje nowe materiały  informacyjne dla klientów i agentów, kampanię reklamową oraz  wprowadzenie w połowie lipca przez CU Życie nowego ubezpieczenia ze  składką jednorazową Bonus VIP.

"Podczas promocji nie możemy oczywiście przemilczać znakomitych stóp  zwrotu naszych funduszy w ostatnich latach, ale z drugiej strony staramy  się mocno wyeksponować ideę długoterminowego inwestowania, czyli co  najmniej w horyzoncie 5 lub 10 lat. Właśnie wyniki naszych funduszy za  ostatnie 10 lat obejmują zarówno okresy hossy, jak i korekt oraz bessy  na rynku akcji, są więc miarodajne jeśli chodzi o możliwe do uzyskania  korzyści w rozwijającej się gospodarce. Co więcej, nasz model  dystrybucji usług inwestycyjnych, przede wszystkim przez doświadczonych  agentów ubezpieczeniowych, stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt  krótkoterminowym i ryzykownym inwestowaniem. Agent zwykle osobiście zna  klientów, więc jest emocjonalnie zaangażowany w to, aby ich decyzje  inwestycyjne były racjonalne.

podkreśla Marek Przybylski.

CU Życie oferuje kilkanaście ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o  bardzo zróżnicowanym profilu lokat - od funduszu gwarantowanego, przez  bezpieczne, po wybitnie akcyjne. Towarzystwo oferuje specjalne fundusze  dla instytucji prowadzących pracownicze programy emerytalne (PPE).
Fundusz Gwarantowany oferowany jest od jesieni 1992 roku - niedługo  więc będzie można poznać jego 15-letnie stopy zwrotu, co będzie  ewenementem na polskim rynku finansowym. Przez długi czas był on  wiodącym funduszem CU Życie, najchętniej wybieranym przez klientów, ze  względu na gwarancję niemalejącej ceny jednostki. Wiosną 1997 roku CU  Życie wprowadziło kolejne trzy fundusze - Stabilnego Wzrostu,  Zrównoważony i Międzynarodowy - których 10-letnie stopy zwrotu zostały  obecnie po raz pierwszy upublicznione. Rosnąca wiedza inwestycyjna  klientów i zainteresowanie inwestowaniem w akcje spowodowało poszerzenie  oferty w 2000 roku o CU - Fundusz Akcji i Fundusz Dynamiczny, które  dzięki giełdowej hossie i znakomitemu zarządzaniu od dłuższego czasu  zajmują pierwsze miejsca na rynku pod względem stóp zwrotu za 3 i 5 lat.
Łączna wartość aktywów wszystkich funduszy  kapitałowych CU Życie wynosi 13,6 mld zł. Pod tym względem towarzystwo  od dawna jest liderem rynku.
CU TFI działa od maja 2002 roku. Obecnie podstawą  jego oferty jest fundusz parasolowy Commercial Union FIO z sześcioma  subfunduszami. Łączna wartość aktywów funduszy CU TFI przekracza 2,8 mld  zł.
wwwwwwwwww.png
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie i funduszy  inwestycyjnych CU TFI zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union  Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na  zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo  inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w  Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem 16,6 mld zł  na koniec II kwartału 2007).

Nowy Bonus VIP

Od 15 lipca br. CU Życie wprowadzi zmodyfikowaną ofertę ubezpieczenia  inwestycyjnego Bonus VIP, która zastąpi dotychczasowe ubezpieczenia ze  składką jednorazową. Ubezpieczenie będzie dostępne w czterech  wariantach, w zależności od wysokości wpłacanej składki. Minimalna  składki wyniesie 10 000 zł. Jeśli składka wynosi ponad 100 000 zł - w  100 proc. alokowana jest część przekraczająca 100 000 zł. Składki  powyżej 500 000 zł są w 100 proc. alokowane do wybranych przez klienta  funduszy. Klient ma możliwość wyboru i zmiany strategii inwestycyjnej -  15 zmian ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w danym roku trwania  umowy jest bezpłatnych. Można wpłacać składki dodatkowe w wysokości co  najmniej 1 000 zł. Bez ponoszenia żadnych opłat można wypłacić do 10  proc. wartości rachunku w roku.
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.