Znakomite dziesięciolecie i pięciolecie dla inwestujących z Commercial Union

05.07.2007

Znakomite dziesięciolecie i pięciolecie dla inwestujących z Commercial Union

Opublikowany

Zarówno klienci CU Życie, jak i CU TFI, którzy w ciągu  ostatnich dziesięciu lub pięciu lat powierzyli pieniądze do zarządzania w  funduszach kapitałowych lub inwestycyjnych, znacznie pomnożyli swój  majątek. Największe korzyści odnieśli klienci, którzy wybrali fundusze z  udziałem akcji, akceptując tym samym wysoki poziom ryzyka.

Szybki rozwój gospodarczy Polski, spadek bezrobocia i rosnące płace  powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost zamożności. W konsekwencji  miliony Polaków poszukują najlepszych sposobów pomnażania oszczędności  poprzez różne oferty instytucji finansowych. "Dynamika napływów środków  do funduszy i gwałtownie rosnący udział funduszy akcji dowodzą, że  Polacy przechodzą szybką lekcję inwestowania, co samo w sobie jest  pozytywne. Jednak wyniki badań przeprowadzonych na nasze zamówienie  pokazują też, że wielu klientów nie do końca poprawnie postrzega różne  formy inwestowania, zbyt mocno akcentując zyski, a zbyt mało ryzyko.  Jest potrzebą chwili, aby kłaść większy nacisk na lepsze rozumienie  przez klientów relacji zysk a ryzyko.

mówi Marek Przybylski, prezes CU  TFI i CU Investment Management.

W związku ze znakomitymi wynikami, osiągniętymi w minionych  dziesięciu i pięciu latach przez większość swoich funduszy  ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, grupa Commercial Union promuje  obecnie swoje produkty inwestycyjne. Akcja obejmuje nowe materiały  informacyjne dla klientów i agentów, kampanię reklamową oraz  wprowadzenie w połowie lipca przez CU Życie nowego ubezpieczenia ze  składką jednorazową Bonus VIP.

"Podczas promocji nie możemy oczywiście przemilczać znakomitych stóp  zwrotu naszych funduszy w ostatnich latach, ale z drugiej strony staramy  się mocno wyeksponować ideę długoterminowego inwestowania, czyli co  najmniej w horyzoncie 5 lub 10 lat. Właśnie wyniki naszych funduszy za  ostatnie 10 lat obejmują zarówno okresy hossy, jak i korekt oraz bessy  na rynku akcji, są więc miarodajne jeśli chodzi o możliwe do uzyskania  korzyści w rozwijającej się gospodarce. Co więcej, nasz model  dystrybucji usług inwestycyjnych, przede wszystkim przez doświadczonych  agentów ubezpieczeniowych, stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt  krótkoterminowym i ryzykownym inwestowaniem. Agent zwykle osobiście zna  klientów, więc jest emocjonalnie zaangażowany w to, aby ich decyzje  inwestycyjne były racjonalne.

podkreśla Marek Przybylski.

CU Życie oferuje kilkanaście ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o  bardzo zróżnicowanym profilu lokat - od funduszu gwarantowanego, przez  bezpieczne, po wybitnie akcyjne. Towarzystwo oferuje specjalne fundusze  dla instytucji prowadzących pracownicze programy emerytalne (PPE).
Fundusz Gwarantowany oferowany jest od jesieni 1992 roku - niedługo  więc będzie można poznać jego 15-letnie stopy zwrotu, co będzie  ewenementem na polskim rynku finansowym. Przez długi czas był on  wiodącym funduszem CU Życie, najchętniej wybieranym przez klientów, ze  względu na gwarancję niemalejącej ceny jednostki. Wiosną 1997 roku CU  Życie wprowadziło kolejne trzy fundusze - Stabilnego Wzrostu,  Zrównoważony i Międzynarodowy - których 10-letnie stopy zwrotu zostały  obecnie po raz pierwszy upublicznione. Rosnąca wiedza inwestycyjna  klientów i zainteresowanie inwestowaniem w akcje spowodowało poszerzenie  oferty w 2000 roku o CU - Fundusz Akcji i Fundusz Dynamiczny, które  dzięki giełdowej hossie i znakomitemu zarządzaniu od dłuższego czasu  zajmują pierwsze miejsca na rynku pod względem stóp zwrotu za 3 i 5 lat.
Łączna wartość aktywów wszystkich funduszy  kapitałowych CU Życie wynosi 13,6 mld zł. Pod tym względem towarzystwo  od dawna jest liderem rynku.
CU TFI działa od maja 2002 roku. Obecnie podstawą  jego oferty jest fundusz parasolowy Commercial Union FIO z sześcioma  subfunduszami. Łączna wartość aktywów funduszy CU TFI przekracza 2,8 mld  zł.
wwwwwwwwww.png
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie i funduszy  inwestycyjnych CU TFI zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union  Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na  zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo  inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w  Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem 16,6 mld zł  na koniec II kwartału 2007).

Nowy Bonus VIP

Od 15 lipca br. CU Życie wprowadzi zmodyfikowaną ofertę ubezpieczenia  inwestycyjnego Bonus VIP, która zastąpi dotychczasowe ubezpieczenia ze  składką jednorazową. Ubezpieczenie będzie dostępne w czterech  wariantach, w zależności od wysokości wpłacanej składki. Minimalna  składki wyniesie 10 000 zł. Jeśli składka wynosi ponad 100 000 zł - w  100 proc. alokowana jest część przekraczająca 100 000 zł. Składki  powyżej 500 000 zł są w 100 proc. alokowane do wybranych przez klienta  funduszy. Klient ma możliwość wyboru i zmiany strategii inwestycyjnej -  15 zmian ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w danym roku trwania  umowy jest bezpłatnych. Można wpłacać składki dodatkowe w wysokości co  najmniej 1 000 zł. Bez ponoszenia żadnych opłat można wypłacić do 10  proc. wartości rachunku w roku.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Commercial Union jako pierwsze przyjęło zasady dobrych praktyk PIU

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i   Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA jako  pierwsze  złożyły deklaracje stosowania „Zasad dobrych praktyk  ubezpieczeniowych”,  przygotowanych i rekomendowanych przez Polską Izbę  Ubezpieczeń (PIU)."Podejmując szybką decyzję w tej sprawie chcieliśmy podkreślić,  że  przywiązujemy dużą wagę do działań umacniających status instytucji  zaufania  publicznego i do społecznej odpowiedzialności  biznesu" - mówi Andrzej Gładysz,  sekretarz grupy CU Polska, a  jednocześnie członek specjalnego zespołu PIU, który  przygotował „Zasady  dobrych praktyk ubezpieczeniowych”.