Wyniki finansowe grupy CU Polska w I półroczu 2007 roku
Kopiuj tekst

09.08.2007

Wyniki finansowe grupy CU Polska w I półroczu 2007 roku

Aktywa w zarządzaniu grupy CU wzrosły o 40 proc. i  przekroczyły 54,5 mld zł; suma zebranych składek ubezpieczeniowych i  środków wpłaconych do funduszy o 23 proc., do 4,6 mld zł.
  • CU Życie: 18 194 wypłacone świadczenia - najwyższa suma  świadczeń z tytułu śmierci jednej osoby - ponad 2,8 mln zł; dynamika  bancassurance 241 proc.
  • CU OFE: najlepsze w majowej sesji transferowej i wyróżnione tytułem Studencka marka roku
  • CU TUO: wypłata 2 352 odszkodowań dla klientów indywidualnych i 418 dla firm; wzrost sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych o 21 proc.
  • Ogłoszenie planu wprowadzenia ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych przez telefon i internet pod koniec 2007 roku
  • CU TFI: aktywa i wpłaty ponaddwukrotnie większe niż przed rokiem

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

W I połowie 2007 roku CU Życie wypłaciło 18 194 świadczenia.  Najwyższa suma wypłat z dwóch polis ubezpieczenia na życie po śmierci  jednej osoby przekroczyła 2,8 mln zł. Jeśli chodzi o ryzyka dodatkowe,  najwyższe świadczenie z opcji „niezdolność do pracy” opiewało na blisko  200 tys. zł, zaś najwyższa kwota z tytułu kalectwa wskutek  nieszczęśliwego wypadku w ramach ubezpieczenia grupowego to 417 tys. zł.

Chociaż te wysokie świadczenia najbardziej obrazowo pokazują  korzyści z ubezpieczenia, najistotniejsza jest pewność i szybkość  otrzymania wypłaty po zajściu tragicznych wydarzeń. Taka jest nasza rola  jako ubezpieczyciela.

podkreśla Adam Uszpolewicz, prezes grupy CU  Polska i CU Życie.

O dojrzewaniu rynku ubezpieczeń w Polsce świadczy również fakt, że CU  Życie rozpoczęło wypłaty świadczeń w związku z upływem terminu 10 lat,  na jaki zawarte zostały ubezpieczenia młodzieżowe Absolwent.
W ciągu minionych sześciu miesięcy zrealizowano 91 takich wypłat na  łączną kwotę ponad 1,7 mln zł. Zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia,  wartość polisy można wypłacić jednorazowo lub w pięciu ratach, co może  być dobrym rozwiązaniem, gdy pieniądze przeznaczone są np. na  sfinansowanie studiów dziecka.

Strategia CU Życie przewiduje utrzymanie pozycji na rynku ubezpieczeń  na życie ze składką regularną. Finalizujemy prace nad nowym,  atrakcyjnym ubezpieczeniem z tej kategorii, które przedstawimy w  październiku.

mówi prezes Uszpolewicz.

Towarzystwo pracuje też nad zwiększeniem udziałów w rynku ubezpieczeń  inwestycyjnych ze składką regularną oraz w sprzedaży poprzez  bancassurance. Od połowy lipca CU Życie oferuje zmodyfikowane  ubezpieczenie ze składką jednorazową Bonus VIP, przeznaczone dla  klientów wpłacających od 10 tys. zł. Zarówno to, jak i inne  ubezpieczenia, pozwalają na skorzystanie z ubezpieczeniowych funduszy  kapitałowych, które w ostatnich 10 latach w wielu okresach i kategoriach  były liderami rynku pod względem stóp zwrotu.
Strategicznym partnerem CU w zakresie bancassurance jest Bank Zachodni  WBK - wspólna oferta obejmuje m. in. pakiety ubezpieczeń do kredytów  gotówkowych i hipotecznych banku, produkty strukturyzowane, oraz  ubezpieczenia do pożyczek samochodowych BZ WBK Leasing. CU sprzedaje  również ubezpieczenia inwestycyjne we współpracy z Deutsche Bankiem oraz  ubezpieczenia ochronne do kredytów hipotecznych BGŻ.
CU Życie, które od wielu lat oferuje trzeciofilarową gwarantowaną  rentę kapitałową, zamierza wykorzystać doświadczenia aktuarialne i  organizacyjne przy tworzeniu zakładu emerytalnego wypłacającego  świadczenia ze środków zgromadzonych w drugim filarze.

To naturalny obszar rozszerzenia działalności Commercial Union.  Decyzję podejmiemy jednak dopiero po przyjęciu ostatecznego kształtu  przepisów prawnych i analizach dotyczących zwłaszcza kosztów kapitału,  jaki trzeba będzie zaangażować do tworzenia zakładu emerytalnego.

podkreśla prezes Uszpolewicz.

Składka przypisana brutto CU Życie wzrosła w I półroczu br. o 28 proc. w  stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, przekraczając 1,5  mld zł. Największą dynamikę, ponad 241 proc., osiągnęła sprzedaż poprzez  bancassurance. Składka pozyskana przez pozostałe kanały wzrosła o 11,2  proc., przy czym sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką  jednorazową w II kwartale 2007 r. była najwyższa w dotychczasowej  działalności. Liczba przedwcześnie rozwiązywanych ubezpieczeń na życie  spadła o 13,8 proc. w stosunku do I półrocza 2006.

Utrzymujemy udział w rynku ubezpieczeń na życie, mierzony poziomem  aktywów w zarządzaniu, na poziomie 20 proc.

konkluduje prezes  Uszpolewicz.

kjkjkjkj.png

Commercial Union Litwa - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Było to kolejne półrocze dynamicznego wzrostu składki brutto CU  Litwa, tym razem o 56 proc., przy coraz lepszej zyskowności. Spółka  zajmuje trzecie miejsce zarówno na rynku ubezpieczeń na życie, jak i  funduszy emerytalnych, z podobnym udziałem w obu segmentach (po ok. 11  proc.) ustępując dwóm konkurentom bankowym - Hansa i SEB.
mnmnm.png

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA

Commercial Union PTE, zarządzające największym w Polsce funduszem  emerytalnym, zamknęło kolejne dobre półrocze. Fundusz emerytalny  poprawił wyniki inwestycyjne i osiągnął sukcesy w pozyskiwaniu nowych  klientów - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym (w majowym  transferze CU wybrało najwięcej klientów spośród zmieniających fundusz).  Otrzymał też tytuł Studencki produkt roku 2007. „Mamy najwyższą na  rynku średnią wartość środków zgromadzonych na aktywnych rachunkach  klientów przy najniższym odsetku rachunków bez składki. W związku z przekroczeniem przez fundusz poziomu 35 mld zł aktywów netto  opłata za zarządzanie spadła do poziomu 0,023 proc. miesięcznie, z  korzyścią dla klientów. „Drugim elementem przesądzającym o naszej  konkurencyjności cenowej jest przeciętna opłata od wpłacanych składek,  wynosząca 4,29 proc. Liczba ta pokazuje, jak dużą premię za lojalność  otrzymują ci nasi klienci, którzy przystąpili do funduszu przed 1  kwietnia 2004 roku, a którzy obecnie płacą tylko 4 proc..

podkreśla  Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE.

CU PTE - jako spółka zarządzająca funduszem - zanotowała 14-proc.  wzrost przychodów, co przy niewielkim wzroście kosztów pozwoliło na  wypracowanie zysku netto w kwocie 88,8 mln zł.
bhbh.png

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Grupa CU podtrzymuje plany wprowadzenia pod koniec 2007 roku oferty  ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych przez telefon i internet.  „Tworzymy nowoczesny system sprzedaży i obsługi tych ubezpieczeń, dzięki  czemu zaoferujemy produkt konkurencyjny zarówno pod względem ceny, jak i  jakości. Chcemy zostać liderem rynku ubezpieczeń komunikacyjnych  sprzedawanych w systemie direct i znacznie zwiększyć udział w całym  rynku ubezpieczeń majątkowych. Agenci ubezpieczeniowi będą przekazywać  nam kontakty do klientów zainteresowanych polisami komunikacyjnymi,  które znakomicie uzupełnią obecną ofertę.

podkreśla Adam Uszpolewicz,  prezes grupy CU.

Równocześnie z tym projektem, CU TUO rozwija się dzięki wypracowanej  od lat pozycji w wybranych segmentach rynku ubezpieczeń dla  przedsiębiorstw i rosnącej sprzedaży ubezpieczeń dla klientów  indywidualnych, przede wszystkim polis mieszkaniowych.
Większość wypłaconych świadczeń dla klientów indywidualnych (w sumie  było ich 2 352) dotyczy właśnie ubezpieczeń mieszkaniowych. Przykładowo,  jedna z większych wypłat w I półroczu br. wyniosła blisko 880 tys. zł -  po pożarze domu jednorodzinnego. Z kolei jako przykład świadczenia w  ramach ubezpieczenia podróżnego Partner w podróży może służyć przypadek,  gdy za transport medyczny ubezpieczonego po wypadku w Norwegii CU TUO  wypłaciło ponad 30 tys. zł. W I półroczu towarzystwo wypłaciło też 418  odszkodowań klientom instytucjonalnym.
„Składka brutto w I półroczu 2007 bardzo nieznacznie spadła, ale  składka netto, pokazująca przypis składki na udziale własnym, wzrosła o  17,5 proc. do poziomu 42,4 mln zł. Większe koszty administracyjne  spowodowane są przygotowaniami do wprowadzenia ubezpieczeń  komunikacyjnych, a więc linii produktowej, z którą wiążemy duże nadzieje  rozwojowe” - wyjaśnia Urszula Gąsior, wiceprezes CU TUO, po. prezesa  spółki. W I półroczu wzrosła przede wszystkim składka pozyskana z  ubezpieczeń dla klientów indywidualnych (o 21 proc.) oraz z  bancassurance. Na rynku nadal trwa spadek stawek w ubezpieczeniach  gospodarczych.
popopop.png

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

W minionych miesiącach CU TFI znakomicie wykorzystało wyjątkową  koniunkturę na rynku funduszy inwestycyjnych. „Ponaddwukrotnie  zwiększyliśmy zarówno wartość aktywów funduszy w stosunku do czerwca  2006, jak i wartość wpłat do funduszy w porównaniu z pierwszym półroczem  2006” - podkreśla Tymoteusz Paleczny, wiceprezes CU TFI. Oferta  funduszu parasolowego, który jest podstawą sprzedaży CU TFI, została  uzupełniona o szósty subfundusz - CU Zrównoważony. Przychody ze  sprzedaży spółki wzrosły o 88 proc., a zysk netto o 63 proc.
hghhg.png
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.