Wyniki grupy CU Polska w 2007 roku – najlepsze w historii

05.03.2008

Wyniki grupy CU Polska w 2007 roku – najlepsze w historii

Opublikowany

Grupa CU: wzrost aktywów najlepszą miarą

Rok 2007, w którym grupa Commercial Union obchodziła 15-lecie swojej  działalności w Polsce, okazał się też najlepszy pod względem wyników  sprzedażowych i finansowych. Najlepszym miernikiem wzrostu grupy  ubezpieczeniowo-finansowej CU jest łączna wartość aktywów w zarządzaniu –  ich wartość wzrosła o 20 proc. do poziomu blisko 55 mld zł.


Sprzedaż grupy w Polsce i na Litwie przekroczyła 6 mld zł (o 60 proc.  więcej niż przed rokiem) – motorem wzrostu były produkty ze składką  jednorazową oraz bancassurance, czyli ubezpieczenia oferowane w bankach.  Symbolem nowego etapu rozwoju grupy jest nowe logo i nowa tożsamość  wizualna, wprowadzona w październiku 2007. Grupa realizuje strategiczne  projekty: rozwija ubezpieczenia komunikacyjne CU Direct i tworzy spółki  ubezpieczeniowe z Bankiem Zachodnim WBK. Składka przypisana brutto CU  Życie po raz pierwszy przekroczyła 3 mld zł, a fundusz emerytalny CU  wypracował najwyższą stopę zwrotu w branży za 2007 rok.

Osiągnęliśmy najwyższy poziom sprzedaży i najlepsze wyniki finansowe w  historii. Utrzymujemy pozycję lidera rynku funduszy emerytalnych i  indywidualnych ubezpieczeń na życie, a zarazem inwestujemy w przyszłość.  Wprowadziliśmy ubezpieczenia komunikacyjne sprzedawane w systemie  direct, czyli przez telefon i internet. W ten sposób zamierzamy też  sprzedawać inne polisy majątkowe. Wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK  tworzymy dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, które w III kwartale tego roku  zaoferują klientom banku specjalnie przygotowane ubezpieczenia

Adam Uszpolewicz, prezes grupy CU Polska.

CU Życie: sukces bancassurance i polis ze składką jednorazową
 • Składka przypisana brutto po raz pierwszy przekroczyła 3 mld zł, rosnąc o 28 proc.
 • Produkty ze składką jednorazową sprzedawane poza kanałem bancassurance, przede wszystkim nowy Bonus VIP, przyniosły składkę wyższą o 25 proc.
 • Udział w rynku aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych utrzymuje się na poziomie 34,6 proc.; mierzony składką przypisaną brutto wynosi 12,3 proc. (dane po trzech kwartałach 2007 – wykresy w załączniku).
 • Nowa sprzedaż poprzez bancassurance rosła najszybciej, zgodnie z trendami rynkowymi. Pozyskana składka, 560 mln zł, była trzykrotnie większa niż rok wcześniej, głównie dzięki współpracy z BZ WBK i Deutsche Bankiem PBC.
 • Przebudowa portfela produktów: Nowa Perspektywa flagowym indywidualnym ubezpieczeniem na życie; Bonus VIP – ubezpieczeniem inwestycyjnym ze składką jednorazową.
 • Bardzo dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: fundusze CU Dynamiczny i CU Akcji zajęły pierwsze i drugie miejsce w rankingu za ostatnie 5 lat, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” (24.01.2008).
 • W ubiegłym roku CU Życie wypłaciło klientom ponad 36 tysięcy świadczeń. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci: ponad 3 mln zł łącznie z ubezpieczenia grupowego i indywidualnego. Najwyższa wypłata z tytułu niezdolności do pracy: ponad 460 tys. zł, zaś z tytułu opcji poważne zachorowanie – 250 tys. zł.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA – wyniki:
tytytty.png
CU PTE: największy fundusz, najlepszy wynik, najniższe koszty jednostkowe
Najważniejsza korzyść dla klientów: najlepszy wynik inwestycyjny CU OFE wśród funduszy emerytalnych w 2007 roku.
11111111.png
 • Jeden z dwóch najczęściej wybieranych przez klientów funduszy,  zarówno wśród osób po raz pierwszych przystępujących do OFE (19,5 proc.  spośród nich wybrało CU), jak i zmieniających fundusz (16 proc. wybrało  CU).
 • Bardzo mało klientów CU OFE rezygnuje z usług funduszu – wskaźnik odejść wśród najniższych na rynku, znacznie poniżej średniej (w 2007 roku 1,9 proc. klientów odeszło z CU OFE, zaś przeciętnie 3 proc. klientów odeszło ze swoich funduszy).
 • Dodatnie dla CU OFE saldo transferów (czyli zmian funduszy przez klientów).
 • Awans w rankingach pokazujących tempo przyrostu kapitału członków funduszy – średnia wartość środków na aktywnych rachunkach w CU OFE jest najwyższa na rynku, zaś odsetek rachunków bez składki – najniższy.
 • Utrzymanie pozycji lidera rynku w kategoriach: liczba klientów, wartość aktywów, wartość składek przekazanych przez ZUS.
 • Nagrody: Studencki Produkt roku 2007; nagroda „Byki i niedźwiedzie” dla najlepszego OFE w 2007 roku (przyznana przez „Parkiet”).
 • Dobre wyniki CU PTE jako firma zarządzającej: koszty rosną wolniej niż przychody, a zarazem sumaryczne opłaty pobierane od klientów są najniższe na rynku (według raportu IGTE w 2007 roku wyniosły średnio 1,1 proc. aktywów).
Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH WBK SA – wyniki:
222222222.png

CU TUO: start komunikacyjnych

 • Wydarzenie roku: wprowadzenie do oferty pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych przez telefon i internet.
 • Składka netto po raz pierwszy w historii spółki przekroczyła 100 mln zł.
 • Wzrost składki głównie dzięki ubezpieczeniom dla klientów indywidualnych (zwłaszcza mieszkaniowym) i bancassurance. Klienci chętnie ubezpieczają mieszkania od razu na 2 lub 3 lata.
 • W ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw nadal wyczuwalny był spadek stawek przy szerszych zakresach ochrony.
 • Większe koszty administracyjne spowodowane przygotowaniami do wprowadzenia ubezpieczeń komunikacyjnych i rozwojem platformy sprzedaży w systemie direct.
 • Korzyści z ubezpieczeń dla klientów CU TUO: ponad 4 200 wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń indywidualnych i ponad 700 z ubezpieczeń dla przedsiębiorstw. Ciekawy przykład: po pożarze domu jednorodzinnego wypłacono blisko 2 mln zł.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA – wyniki:
333333333.png
CU TFI: wyższe sprzedaż i aktywa funduszy mimo rynkowych turbulencji
 • Sprzedaż funduszy CU TFI, mimo trudnej drugiej połowy roku, była dwukrotnie wyższa niż przed rokiem, osiągając 1,5 mld zł.
 • Sukcesem jest 46-proc. wzrost wartości aktywów funduszy na koniec roku mimo większej niepewności na rynku. Udział CU TFI w rynku wzrósł z 1,82 proc. na koniec 2006 do 1,94 proc. na koniec 2007.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – wyniki:
44444444444444.png
Aviva Litwa
 • W grudniu 2007 roku spółka zmieniła nazwę z CU Litwa na Aviva Litwa.
 • Zajmuje trzecie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie i emerytalnych, ustępując tylko dwóm konkurentom bankowym – Hansa i SEB.
 • Sprzedaż była o ponad 12 proc. większa niż przed rokiem, także dzięki rosnącemu zaangażowaniu w bancassurance. Składka brutto wzrosła o 46 proc.
66666666.png

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Prognozy i nowości inwestycyjne Commercial Union na 2008 rok

Rozpoczęty rok będzie w gospodarce nieco gorszy od poprzedniego, co w polskich realiach oznacza, że będzie wciąż bardzo dobry. Niestabilność na rynkach finansowych może przekonać klientów, poszukujących zysków większych niż oferują banki, do inwestycji w produkty strukturyzowane.