Wyniki grupy CU Polska w 2007 roku – najlepsze w historii