Wyniki grupy CU Polska w 2007 roku – najlepsze w historii

05.03.2008

Wyniki grupy CU Polska w 2007 roku – najlepsze w historii

Opublikowany

Grupa CU: wzrost aktywów najlepszą miarą

Rok 2007, w którym grupa Commercial Union obchodziła 15-lecie swojej  działalności w Polsce, okazał się też najlepszy pod względem wyników  sprzedażowych i finansowych. Najlepszym miernikiem wzrostu grupy  ubezpieczeniowo-finansowej CU jest łączna wartość aktywów w zarządzaniu –  ich wartość wzrosła o 20 proc. do poziomu blisko 55 mld zł.


Sprzedaż grupy w Polsce i na Litwie przekroczyła 6 mld zł (o 60 proc.  więcej niż przed rokiem) – motorem wzrostu były produkty ze składką  jednorazową oraz bancassurance, czyli ubezpieczenia oferowane w bankach.  Symbolem nowego etapu rozwoju grupy jest nowe logo i nowa tożsamość  wizualna, wprowadzona w październiku 2007. Grupa realizuje strategiczne  projekty: rozwija ubezpieczenia komunikacyjne CU Direct i tworzy spółki  ubezpieczeniowe z Bankiem Zachodnim WBK. Składka przypisana brutto CU  Życie po raz pierwszy przekroczyła 3 mld zł, a fundusz emerytalny CU  wypracował najwyższą stopę zwrotu w branży za 2007 rok.

Osiągnęliśmy najwyższy poziom sprzedaży i najlepsze wyniki finansowe w  historii. Utrzymujemy pozycję lidera rynku funduszy emerytalnych i  indywidualnych ubezpieczeń na życie, a zarazem inwestujemy w przyszłość.  Wprowadziliśmy ubezpieczenia komunikacyjne sprzedawane w systemie  direct, czyli przez telefon i internet. W ten sposób zamierzamy też  sprzedawać inne polisy majątkowe. Wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK  tworzymy dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, które w III kwartale tego roku  zaoferują klientom banku specjalnie przygotowane ubezpieczenia

Adam Uszpolewicz, prezes grupy CU Polska.

CU Życie: sukces bancassurance i polis ze składką jednorazową
 • Składka przypisana brutto po raz pierwszy przekroczyła 3 mld zł, rosnąc o 28 proc.
 • Produkty ze składką jednorazową sprzedawane poza kanałem bancassurance, przede wszystkim nowy Bonus VIP, przyniosły składkę wyższą o 25 proc.
 • Udział w rynku aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych utrzymuje się na poziomie 34,6 proc.; mierzony składką przypisaną brutto wynosi 12,3 proc. (dane po trzech kwartałach 2007 – wykresy w załączniku).
 • Nowa sprzedaż poprzez bancassurance rosła najszybciej, zgodnie z trendami rynkowymi. Pozyskana składka, 560 mln zł, była trzykrotnie większa niż rok wcześniej, głównie dzięki współpracy z BZ WBK i Deutsche Bankiem PBC.
 • Przebudowa portfela produktów: Nowa Perspektywa flagowym indywidualnym ubezpieczeniem na życie; Bonus VIP – ubezpieczeniem inwestycyjnym ze składką jednorazową.
 • Bardzo dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: fundusze CU Dynamiczny i CU Akcji zajęły pierwsze i drugie miejsce w rankingu za ostatnie 5 lat, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” (24.01.2008).
 • W ubiegłym roku CU Życie wypłaciło klientom ponad 36 tysięcy świadczeń. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci: ponad 3 mln zł łącznie z ubezpieczenia grupowego i indywidualnego. Najwyższa wypłata z tytułu niezdolności do pracy: ponad 460 tys. zł, zaś z tytułu opcji poważne zachorowanie – 250 tys. zł.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA – wyniki:
tytytty.png
CU PTE: największy fundusz, najlepszy wynik, najniższe koszty jednostkowe
Najważniejsza korzyść dla klientów: najlepszy wynik inwestycyjny CU OFE wśród funduszy emerytalnych w 2007 roku.
11111111.png
 • Jeden z dwóch najczęściej wybieranych przez klientów funduszy,  zarówno wśród osób po raz pierwszych przystępujących do OFE (19,5 proc.  spośród nich wybrało CU), jak i zmieniających fundusz (16 proc. wybrało  CU).
 • Bardzo mało klientów CU OFE rezygnuje z usług funduszu – wskaźnik odejść wśród najniższych na rynku, znacznie poniżej średniej (w 2007 roku 1,9 proc. klientów odeszło z CU OFE, zaś przeciętnie 3 proc. klientów odeszło ze swoich funduszy).
 • Dodatnie dla CU OFE saldo transferów (czyli zmian funduszy przez klientów).
 • Awans w rankingach pokazujących tempo przyrostu kapitału członków funduszy – średnia wartość środków na aktywnych rachunkach w CU OFE jest najwyższa na rynku, zaś odsetek rachunków bez składki – najniższy.
 • Utrzymanie pozycji lidera rynku w kategoriach: liczba klientów, wartość aktywów, wartość składek przekazanych przez ZUS.
 • Nagrody: Studencki Produkt roku 2007; nagroda „Byki i niedźwiedzie” dla najlepszego OFE w 2007 roku (przyznana przez „Parkiet”).
 • Dobre wyniki CU PTE jako firma zarządzającej: koszty rosną wolniej niż przychody, a zarazem sumaryczne opłaty pobierane od klientów są najniższe na rynku (według raportu IGTE w 2007 roku wyniosły średnio 1,1 proc. aktywów).
Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH WBK SA – wyniki:
222222222.png

CU TUO: start komunikacyjnych

 • Wydarzenie roku: wprowadzenie do oferty pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych przez telefon i internet.
 • Składka netto po raz pierwszy w historii spółki przekroczyła 100 mln zł.
 • Wzrost składki głównie dzięki ubezpieczeniom dla klientów indywidualnych (zwłaszcza mieszkaniowym) i bancassurance. Klienci chętnie ubezpieczają mieszkania od razu na 2 lub 3 lata.
 • W ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw nadal wyczuwalny był spadek stawek przy szerszych zakresach ochrony.
 • Większe koszty administracyjne spowodowane przygotowaniami do wprowadzenia ubezpieczeń komunikacyjnych i rozwojem platformy sprzedaży w systemie direct.
 • Korzyści z ubezpieczeń dla klientów CU TUO: ponad 4 200 wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń indywidualnych i ponad 700 z ubezpieczeń dla przedsiębiorstw. Ciekawy przykład: po pożarze domu jednorodzinnego wypłacono blisko 2 mln zł.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA – wyniki:
333333333.png
CU TFI: wyższe sprzedaż i aktywa funduszy mimo rynkowych turbulencji
 • Sprzedaż funduszy CU TFI, mimo trudnej drugiej połowy roku, była dwukrotnie wyższa niż przed rokiem, osiągając 1,5 mld zł.
 • Sukcesem jest 46-proc. wzrost wartości aktywów funduszy na koniec roku mimo większej niepewności na rynku. Udział CU TFI w rynku wzrósł z 1,82 proc. na koniec 2006 do 1,94 proc. na koniec 2007.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – wyniki:
44444444444444.png
Aviva Litwa
 • W grudniu 2007 roku spółka zmieniła nazwę z CU Litwa na Aviva Litwa.
 • Zajmuje trzecie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie i emerytalnych, ustępując tylko dwóm konkurentom bankowym – Hansa i SEB.
 • Sprzedaż była o ponad 12 proc. większa niż przed rokiem, także dzięki rosnącemu zaangażowaniu w bancassurance. Składka brutto wzrosła o 46 proc.
66666666.png

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.