CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji
Kopiuj tekst

20.03.2008

CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji

Na ile USA wpłynie na Polskę?

Coraz więcej informacji napływających ze Stanów Zjednoczonych  wskazuje na to, że w największej gospodarce świata zachodzą poważne  zjawiska kryzysowe. Skala problem jest na tyle istotna, że może mieć  również wpływ na perspektywy gospodarcze Polski. Jednocześnie kondycja  polskiej gospodarki jest dobra dzięki zrównoważonemu wzrostowi, co w  dużym stopniu uodparnia nasz kraj na zewnętrzne wstrząsy. W polski  sektorze bankowym nie obserwujemy dotychczas zjawisk, które były źródłem  kryzysu bankowego związanego z ryzykownymi kredytami hipotecznymi w  USA.

Rynek akcji i obligacji

Polski rynek akcji podlega z jednej strony wahaniom wynikającym z  niestabilności na rynkach krajów UE i USA. Czynnikiem oddziałującym  negatywnie są również spadające marże krajowych przedsiębiorstw wskutek  rosnących kosztów pracy i surowców. Z drugiej strony rynek akcji ma  mocne oparcie w dobrej koniunkturze gospodarczej w naszym kraju.  Działanie tych sprzecznych sił nadal będzie powodować zwiększoną  zmienność na giełdzie i nerwowość inwestorów – mówi Michał Szymański,  wiceprezes, dyrektor inwestycyjny Commercial Union PTE.

Obligacje o stałym oprocentowaniu znajdują się z kolei pod presją  rosnącej inflacji w Polsce, co powoduje spadek cen papierów. Skutkiem są  perturbacje na tym rynku.


Odpowiedzią na zwiększone ryzyko na krajowym rynku akcji i obligacji  powinna być większa dywersyfikacja lokat funduszy emerytalnych.

Strategie inwestycyjne OFE

Rozwój polskiego rynku kapitałowego umożliwił zmniejszenie  koncentracji inwestycji w portfelach akcyjnych funduszy. O ile na koniec  2005 roku cztery największe pozycje w zagregowanym portfelu akcyjnym  wszystkich OFE stanowiły 40,4 proc. portfela, to na koniec 2007 roku –  tylko 29 proc.


 Udział 10 największych pozycji zmalał w tym okresi z 60  do 48 proc.Udział inwestycji zagranicznych nadal jest niski. Obserwujemy  natomiast rozwój rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa i  większe zaangażowanie funduszy emerytalnych w tę kategorię lokat –  podkreśla Michał Szymański.


Obecna sytuacja rynkowa potwierdza zasadność dalszego zwiększenia  dywersyfikacji lokat funduszy, do czego może prowadzić odpowiednie  dostosowanie przepisów o inwestycjach OFE. Przedstawiciele Commercial  Union PTE proponują m. in.:
  • ewolucyjne zwiększanie limitu inwestycji zagranicznych (na początek z 5 do 10 proc.)
  • ograniczenie wymogu posiadania ratingu przez zagranicznego emitenta do inwestycji w jego papiery dłużne
  • jednolite rozliczanie kosztów inwestycji zagranicznych
  • umożliwienie funduszom pożyczania papierów wartościowych
  • dopuszczenie inwestycji w fundusze private equity
  • dopuszczenie możliwości stosowania instrumentów pochodnych w przypadku wybranych strategii inwestycyjnych.
Interesująca jest również niedawna propozycja Komisji Nadzoru  Finansowego, aby PTE mogły zarządzać funduszami emerytalnymi o różnym  poziomie ryzyka. Wprowadzenie kilku funduszy umożliwiłoby nam na lepsze  dopasowanie naszej działalności (strategii inwestycyjnych) do potrzeb i  sytuacji naszych klientów – podkreśla Piotr Szczepiórkowski, prezes  Commercial Union PTE. Istotne byłoby umożliwienie młodszym klientom  wyboru funduszu z większym udziałem aktywów o wyższym poziomie ryzyka i  wyższej stopie zwrotu oraz pozwolenie tym, którzy zbliżają się do wieku  emerytalnego, na przeniesienie swoich środków do funduszu o niższym  poziomie ryzyka – dodaje Michał Szymański.
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.