CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji

20.03.2008

CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji

Opublikowany

Na ile USA wpłynie na Polskę?

Coraz więcej informacji napływających ze Stanów Zjednoczonych  wskazuje na to, że w największej gospodarce świata zachodzą poważne  zjawiska kryzysowe. Skala problem jest na tyle istotna, że może mieć  również wpływ na perspektywy gospodarcze Polski. Jednocześnie kondycja  polskiej gospodarki jest dobra dzięki zrównoważonemu wzrostowi, co w  dużym stopniu uodparnia nasz kraj na zewnętrzne wstrząsy. W polski  sektorze bankowym nie obserwujemy dotychczas zjawisk, które były źródłem  kryzysu bankowego związanego z ryzykownymi kredytami hipotecznymi w  USA.

Rynek akcji i obligacji

Polski rynek akcji podlega z jednej strony wahaniom wynikającym z  niestabilności na rynkach krajów UE i USA. Czynnikiem oddziałującym  negatywnie są również spadające marże krajowych przedsiębiorstw wskutek  rosnących kosztów pracy i surowców. Z drugiej strony rynek akcji ma  mocne oparcie w dobrej koniunkturze gospodarczej w naszym kraju.  Działanie tych sprzecznych sił nadal będzie powodować zwiększoną  zmienność na giełdzie i nerwowość inwestorów – mówi Michał Szymański,  wiceprezes, dyrektor inwestycyjny Commercial Union PTE.

Obligacje o stałym oprocentowaniu znajdują się z kolei pod presją  rosnącej inflacji w Polsce, co powoduje spadek cen papierów. Skutkiem są  perturbacje na tym rynku.


Odpowiedzią na zwiększone ryzyko na krajowym rynku akcji i obligacji  powinna być większa dywersyfikacja lokat funduszy emerytalnych.

Strategie inwestycyjne OFE

Rozwój polskiego rynku kapitałowego umożliwił zmniejszenie  koncentracji inwestycji w portfelach akcyjnych funduszy. O ile na koniec  2005 roku cztery największe pozycje w zagregowanym portfelu akcyjnym  wszystkich OFE stanowiły 40,4 proc. portfela, to na koniec 2007 roku –  tylko 29 proc.


 Udział 10 największych pozycji zmalał w tym okresi z 60  do 48 proc.Udział inwestycji zagranicznych nadal jest niski. Obserwujemy  natomiast rozwój rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa i  większe zaangażowanie funduszy emerytalnych w tę kategorię lokat –  podkreśla Michał Szymański.


Obecna sytuacja rynkowa potwierdza zasadność dalszego zwiększenia  dywersyfikacji lokat funduszy, do czego może prowadzić odpowiednie  dostosowanie przepisów o inwestycjach OFE. Przedstawiciele Commercial  Union PTE proponują m. in.:
  • ewolucyjne zwiększanie limitu inwestycji zagranicznych (na początek z 5 do 10 proc.)
  • ograniczenie wymogu posiadania ratingu przez zagranicznego emitenta do inwestycji w jego papiery dłużne
  • jednolite rozliczanie kosztów inwestycji zagranicznych
  • umożliwienie funduszom pożyczania papierów wartościowych
  • dopuszczenie inwestycji w fundusze private equity
  • dopuszczenie możliwości stosowania instrumentów pochodnych w przypadku wybranych strategii inwestycyjnych.
Interesująca jest również niedawna propozycja Komisji Nadzoru  Finansowego, aby PTE mogły zarządzać funduszami emerytalnymi o różnym  poziomie ryzyka. Wprowadzenie kilku funduszy umożliwiłoby nam na lepsze  dopasowanie naszej działalności (strategii inwestycyjnych) do potrzeb i  sytuacji naszych klientów – podkreśla Piotr Szczepiórkowski, prezes  Commercial Union PTE. Istotne byłoby umożliwienie młodszym klientom  wyboru funduszu z większym udziałem aktywów o wyższym poziomie ryzyka i  wyższej stopie zwrotu oraz pozwolenie tym, którzy zbliżają się do wieku  emerytalnego, na przeniesienie swoich środków do funduszu o niższym  poziomie ryzyka – dodaje Michał Szymański.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.