CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji

20.03.2008

CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji

Opublikowany

Na ile USA wpłynie na Polskę?

Coraz więcej informacji napływających ze Stanów Zjednoczonych  wskazuje na to, że w największej gospodarce świata zachodzą poważne  zjawiska kryzysowe. Skala problem jest na tyle istotna, że może mieć  również wpływ na perspektywy gospodarcze Polski. Jednocześnie kondycja  polskiej gospodarki jest dobra dzięki zrównoważonemu wzrostowi, co w  dużym stopniu uodparnia nasz kraj na zewnętrzne wstrząsy. W polski  sektorze bankowym nie obserwujemy dotychczas zjawisk, które były źródłem  kryzysu bankowego związanego z ryzykownymi kredytami hipotecznymi w  USA.

Rynek akcji i obligacji

Polski rynek akcji podlega z jednej strony wahaniom wynikającym z  niestabilności na rynkach krajów UE i USA. Czynnikiem oddziałującym  negatywnie są również spadające marże krajowych przedsiębiorstw wskutek  rosnących kosztów pracy i surowców. Z drugiej strony rynek akcji ma  mocne oparcie w dobrej koniunkturze gospodarczej w naszym kraju.  Działanie tych sprzecznych sił nadal będzie powodować zwiększoną  zmienność na giełdzie i nerwowość inwestorów – mówi Michał Szymański,  wiceprezes, dyrektor inwestycyjny Commercial Union PTE.

Obligacje o stałym oprocentowaniu znajdują się z kolei pod presją  rosnącej inflacji w Polsce, co powoduje spadek cen papierów. Skutkiem są  perturbacje na tym rynku.


Odpowiedzią na zwiększone ryzyko na krajowym rynku akcji i obligacji  powinna być większa dywersyfikacja lokat funduszy emerytalnych.

Strategie inwestycyjne OFE

Rozwój polskiego rynku kapitałowego umożliwił zmniejszenie  koncentracji inwestycji w portfelach akcyjnych funduszy. O ile na koniec  2005 roku cztery największe pozycje w zagregowanym portfelu akcyjnym  wszystkich OFE stanowiły 40,4 proc. portfela, to na koniec 2007 roku –  tylko 29 proc.


 Udział 10 największych pozycji zmalał w tym okresi z 60  do 48 proc.Udział inwestycji zagranicznych nadal jest niski. Obserwujemy  natomiast rozwój rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa i  większe zaangażowanie funduszy emerytalnych w tę kategorię lokat –  podkreśla Michał Szymański.


Obecna sytuacja rynkowa potwierdza zasadność dalszego zwiększenia  dywersyfikacji lokat funduszy, do czego może prowadzić odpowiednie  dostosowanie przepisów o inwestycjach OFE. Przedstawiciele Commercial  Union PTE proponują m. in.:
  • ewolucyjne zwiększanie limitu inwestycji zagranicznych (na początek z 5 do 10 proc.)
  • ograniczenie wymogu posiadania ratingu przez zagranicznego emitenta do inwestycji w jego papiery dłużne
  • jednolite rozliczanie kosztów inwestycji zagranicznych
  • umożliwienie funduszom pożyczania papierów wartościowych
  • dopuszczenie inwestycji w fundusze private equity
  • dopuszczenie możliwości stosowania instrumentów pochodnych w przypadku wybranych strategii inwestycyjnych.
Interesująca jest również niedawna propozycja Komisji Nadzoru  Finansowego, aby PTE mogły zarządzać funduszami emerytalnymi o różnym  poziomie ryzyka. Wprowadzenie kilku funduszy umożliwiłoby nam na lepsze  dopasowanie naszej działalności (strategii inwestycyjnych) do potrzeb i  sytuacji naszych klientów – podkreśla Piotr Szczepiórkowski, prezes  Commercial Union PTE. Istotne byłoby umożliwienie młodszym klientom  wyboru funduszu z większym udziałem aktywów o wyższym poziomie ryzyka i  wyższej stopie zwrotu oraz pozwolenie tym, którzy zbliżają się do wieku  emerytalnego, na przeniesienie swoich środków do funduszu o niższym  poziomie ryzyka – dodaje Michał Szymański.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Wyniki grupy CU Polska w 2007 roku – najlepsze w historii

Grupa CU: wzrost aktywów najlepszą miarą
. Rok 2007, w którym grupa Commercial Union obchodziła 15-lecie swojej  działalności w Polsce, okazał się też najlepszy pod względem wyników  sprzedażowych i finansowych. Najlepszym miernikiem wzrostu grupy  ubezpieczeniowo-fi