CU PTE: sytuacja na rynkach finansowych a potrzeba dywersyfikacji