CU Gwarancja Światowe Surowce, nowe fundusze i specjalna oferta Bonusa VIP

12.06.2008

CU Gwarancja Światowe Surowce, nowe fundusze i specjalna oferta Bonusa VIP

Opublikowany

CU Gwarancja Światowe Surowce, nowe fundusze i specjalna oferta Bonusa VIP

Najnowszy produkt strukturyzowany Commercial Union – CU Gwarancja  Światowe Surowce – to odpowiedź na rosnące ceny surowców oraz zwiększone  zainteresowanie klientów różnego rodzaju gwarancjami. CU wzbogaciło też  swoją ofertę funduszy inwestycyjnych i kapitałowych.

Zarabiać na rosnących cenach surowców

Od 2 do 27 czerwca br. klienci mogą zainwestować w kolejny, 4-letni  produkt strukturyzowany, przygotowany przez Commercial Union – CU  Gwarancja Światowe Surowce. Z jednej strony daje on gwarancję odzyskania  wpłaconego kapitału, z drugiej – umożliwia uzyskanie zysków z  inwestycji w indeks BNP Paribas COMAC 12 ER, powiązany z rynkami  surowców.

Dzięki aktywnemu zarządzaniu indeksem oraz szerokiej dywersyfikacji  jego składu pomiędzy różne typy surowców (metale przemysłowe i  szlachetne, surowce energetyczne oraz towary rolne), inwestycja ta daje  szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, zwłaszcza w sytuacji  wysokich i rosnących cen wielu surowców.

Jeśli stopa zwrotu z tego indeksu w okresie inwestycji będzie dodatnia, po upływie
4  lat klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o stopę zwrotu z  indeksu pomnożoną przez współczynnik partycypacji. Współczynnik ten  będzie mieścił się w przedziale 90-100 proc., a jego ostateczna wysokość  zostanie ustalona po zakończeniu okresu sprzedaży. Jeśli okazałoby się,  że stopa zwrotu będzie zerowa lub ujemna, klient odzyska 100 proc.  wpłaconego kapitału.

Produkt jest oferowany w formie inwestycyjnego ubezpieczenia na życie  i dożycie, dzięki czemu wypłata po zakończeniu umowy nie jest obciążona  podatkiem od zysków kapitałowych (podatkiem Belki). Minimalna kwota  inwestycji to 10 tys. zł na 4 lata. Nie ma opłat manipulacyjnych i za  zarządzanie.

Przygotowaliśmy kolejny produkt, który jednocześnie odpowiada na dwie  istotne potrzeby klientów – ochrony wpłacanego kapitału wobec wysokiej  niepewności na giełdach oraz poszukiwania nowych źródeł zysków.  Poprzedni opierał się na alternatywnych źródłach energii, obecny – na  tradycyjnych surowcach – mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI i CU  Investment Management.

Jest to piąty produkt strukturyzowany z serii CU Gwarancja, która  jest w ofercie CU od jesieni 2007 roku. Sprzedają go głównie agenci  ubezpieczeniowi CU oraz pracownicy czterech Centrów Dobrych Inwestycji  CU w Warszawie. Produkt dostępny jest również w sieci firmy Xelion  Doradcy Finansowi.

Nowe fundusze inwestycyjne i kapitałowe

W ostatnim okresie grupa CU poszerzyła swoją ofertę inwestycyjną o kilka nowych funduszy inwestycyjnych i kapitałowych.

Gdy akcje tanieją, część inwestorów zaczyna na nowo interesować się  inwestycjami w tę kategorię aktywów – podkreśla Marek Przybylski. Z  myślą o nich CU TFI wprowadziło cztery nowe subfundusze akcyjne do  swojego funduszu parasolowego. Są to subfundusze o wyraźnym profilu: CU  Małych Spółek, CU Nowych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii oraz CU  Akcji Europy Wschodzącej.

W kwietniu został też bardzo istotnie zmieniony profil funduszu,  oferowanego dotychczas jako CU FIO Walutowy. Obecnie fundusz ten nosi  nazwę CU FIO Aktywnej Alokacji i jest przeznaczony dla inwestorów,  którzy cedują na zarządzających podejmowanie decyzji o alokacji środków w  akcje i dłużne papiery wartościowe w zależności od koniunktury na  rynku. W związku z tym fundusz nie posiada stałych, określonych limitów  zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Natomiast oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie  została rozszerzona o trzy fundusze aktywnej selekcji: stabilny,  zrównoważony i dynamiczny. Aktywa tych funduszy lokowane są poprzez  nabywanie – w odpowiednich proporcjach – jednostek uczestnictwa funduszy  inwestycyjnych CU TFI.  Nowe fundusze przeznaczone są dla klientów  korzystających z ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP ze składką  jednorazową w wysokości min. 10 tys. zł.

Bonus VIP – oferta specjalna

Od 16 czerwca do 14 sierpnia CU proponuje klientom ofertę specjalną,  która pozwoli na pomnażanie kapitału nawet w warunkach spadków  rynkowych. Klient, który zawrze umowę ubezpieczenia Bonus VIP w ramach  oferty specjalnej i wpłaci co najmniej 20 tys. zł (składka jednorazowa,  nie ma opłat alokacyjnych), po pół roku otrzyma gwarancję stopy zwrotu,  której wysokość będzie uzależniona od wybranej strategii inwestycyjnej.

Do wyboru są cztery strategie, polegające na dzieleniu wpłacanej  składki w różnych proporcjach między dwa ubezpieczeniowe fundusze  kapitałowe CU: Fundusz Pieniężny i Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji.  Maksymalna wysokość gwarancji zysku to 10 proc. w skali roku przy  wyborze strategii aktywnej. Gwarantowana stopa zwrotu będzie dotyczyć  części inwestycji lokowanych w Funduszu Pieniężnym

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.