CU Gwarancja Światowe Surowce, nowe fundusze i specjalna oferta Bonusa VIP
Kopiuj tekst

12.06.2008

CU Gwarancja Światowe Surowce, nowe fundusze i specjalna oferta Bonusa VIP

CU Gwarancja Światowe Surowce, nowe fundusze i specjalna oferta Bonusa VIP

Najnowszy produkt strukturyzowany Commercial Union – CU Gwarancja  Światowe Surowce – to odpowiedź na rosnące ceny surowców oraz zwiększone  zainteresowanie klientów różnego rodzaju gwarancjami. CU wzbogaciło też  swoją ofertę funduszy inwestycyjnych i kapitałowych.

Zarabiać na rosnących cenach surowców

Od 2 do 27 czerwca br. klienci mogą zainwestować w kolejny, 4-letni  produkt strukturyzowany, przygotowany przez Commercial Union – CU  Gwarancja Światowe Surowce. Z jednej strony daje on gwarancję odzyskania  wpłaconego kapitału, z drugiej – umożliwia uzyskanie zysków z  inwestycji w indeks BNP Paribas COMAC 12 ER, powiązany z rynkami  surowców.

Dzięki aktywnemu zarządzaniu indeksem oraz szerokiej dywersyfikacji  jego składu pomiędzy różne typy surowców (metale przemysłowe i  szlachetne, surowce energetyczne oraz towary rolne), inwestycja ta daje  szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, zwłaszcza w sytuacji  wysokich i rosnących cen wielu surowców.

Jeśli stopa zwrotu z tego indeksu w okresie inwestycji będzie dodatnia, po upływie
4  lat klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o stopę zwrotu z  indeksu pomnożoną przez współczynnik partycypacji. Współczynnik ten  będzie mieścił się w przedziale 90-100 proc., a jego ostateczna wysokość  zostanie ustalona po zakończeniu okresu sprzedaży. Jeśli okazałoby się,  że stopa zwrotu będzie zerowa lub ujemna, klient odzyska 100 proc.  wpłaconego kapitału.

Produkt jest oferowany w formie inwestycyjnego ubezpieczenia na życie  i dożycie, dzięki czemu wypłata po zakończeniu umowy nie jest obciążona  podatkiem od zysków kapitałowych (podatkiem Belki). Minimalna kwota  inwestycji to 10 tys. zł na 4 lata. Nie ma opłat manipulacyjnych i za  zarządzanie.

Przygotowaliśmy kolejny produkt, który jednocześnie odpowiada na dwie  istotne potrzeby klientów – ochrony wpłacanego kapitału wobec wysokiej  niepewności na giełdach oraz poszukiwania nowych źródeł zysków.  Poprzedni opierał się na alternatywnych źródłach energii, obecny – na  tradycyjnych surowcach – mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI i CU  Investment Management.

Jest to piąty produkt strukturyzowany z serii CU Gwarancja, która  jest w ofercie CU od jesieni 2007 roku. Sprzedają go głównie agenci  ubezpieczeniowi CU oraz pracownicy czterech Centrów Dobrych Inwestycji  CU w Warszawie. Produkt dostępny jest również w sieci firmy Xelion  Doradcy Finansowi.

Nowe fundusze inwestycyjne i kapitałowe

W ostatnim okresie grupa CU poszerzyła swoją ofertę inwestycyjną o kilka nowych funduszy inwestycyjnych i kapitałowych.

Gdy akcje tanieją, część inwestorów zaczyna na nowo interesować się  inwestycjami w tę kategorię aktywów – podkreśla Marek Przybylski. Z  myślą o nich CU TFI wprowadziło cztery nowe subfundusze akcyjne do  swojego funduszu parasolowego. Są to subfundusze o wyraźnym profilu: CU  Małych Spółek, CU Nowych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii oraz CU  Akcji Europy Wschodzącej.

W kwietniu został też bardzo istotnie zmieniony profil funduszu,  oferowanego dotychczas jako CU FIO Walutowy. Obecnie fundusz ten nosi  nazwę CU FIO Aktywnej Alokacji i jest przeznaczony dla inwestorów,  którzy cedują na zarządzających podejmowanie decyzji o alokacji środków w  akcje i dłużne papiery wartościowe w zależności od koniunktury na  rynku. W związku z tym fundusz nie posiada stałych, określonych limitów  zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Natomiast oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie  została rozszerzona o trzy fundusze aktywnej selekcji: stabilny,  zrównoważony i dynamiczny. Aktywa tych funduszy lokowane są poprzez  nabywanie – w odpowiednich proporcjach – jednostek uczestnictwa funduszy  inwestycyjnych CU TFI.  Nowe fundusze przeznaczone są dla klientów  korzystających z ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP ze składką  jednorazową w wysokości min. 10 tys. zł.

Bonus VIP – oferta specjalna

Od 16 czerwca do 14 sierpnia CU proponuje klientom ofertę specjalną,  która pozwoli na pomnażanie kapitału nawet w warunkach spadków  rynkowych. Klient, który zawrze umowę ubezpieczenia Bonus VIP w ramach  oferty specjalnej i wpłaci co najmniej 20 tys. zł (składka jednorazowa,  nie ma opłat alokacyjnych), po pół roku otrzyma gwarancję stopy zwrotu,  której wysokość będzie uzależniona od wybranej strategii inwestycyjnej.

Do wyboru są cztery strategie, polegające na dzieleniu wpłacanej  składki w różnych proporcjach między dwa ubezpieczeniowe fundusze  kapitałowe CU: Fundusz Pieniężny i Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji.  Maksymalna wysokość gwarancji zysku to 10 proc. w skali roku przy  wyborze strategii aktywnej. Gwarantowana stopa zwrotu będzie dotyczyć  części inwestycji lokowanych w Funduszu Pieniężnym
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.