BZWBK-CU Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczęły działalność rynkową