Kapitalna Przyszłość – pomysł na regularne inwestowanie

15.10.2008

Kapitalna Przyszłość – pomysł na regularne inwestowanie

Opublikowany

Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA  wprowadziło do oferty udoskonalony program inwestycyjny ze składką  regularną Kapitalna Przyszłość. Zastępuje on trzy dotychczas oferowane  produkty – Bonusa, Superbonusa i Młodzieżową Polisę Przyszłościową.
Kapitalna Przyszłość to program inwestycyjny w formie ubezpieczenia  na życie, ze składką regularną, która może być wpłacana co miesiąc (min.  200 zł), co kwartał (min. 600 zł), raz na pół roku (min. 1 200 zł) lub  raz w roku (min. 2 400 zł). Produkt przeznaczony jest dla klientów  zainteresowanych systematycznym gromadzeniem kapitału i długoterminowym  inwestowaniem – do wyboru jest 11 funduszy kapitałowych CU Życie.
Nowemu produktowi towarzyszą materiały informacyjne, które pomagają  klientowi w określeniu optymalnej wysokości składki, częstotliwości i  horyzontu inwestycyjnego, dzięki czemu będzie mógł zrealizować swoje  cele (np. zgromadzenie pieniędzy na wykształcenie dziecka, rozpoczęcie  własnej działalności gospodarczej, godny poziom życia na emeryturze czy  też spełnienie innych marzeń).

Wypełniając ankietę "Mój profil inwestycyjny" klient może łatwiej  wybrać odpowiedni podział swoich inwestycji między fundusze o różnym  poziomie ryzyka (od bezpiecznych po czysto akcyjne). Klient może również  skorzystać z usługi Parasol zysków, dzięki której ograniczy ryzyko, że  wartość zainwestowanych przez niego pieniędzy obniży się wskutek spadku  cen akcji właśnie wtedy, gdy będzie chciał je wypłacić. Usługa ta polega  na automatycznym ograniczaniu, wraz z upływem lat, udziału akcji w  portfelu inwestycyjnym klienta.

Klient ma możliwość sprawdzania stanu swojego rachunku i zmiany  funduszy przez telefon i internet. Przy zmianie funduszy nie jest  potrącany podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki). Klient może  również wpłacać składki dodatkowe, aby przyspieszyć przyrost kapitału.  Opłata alokacyjna (20 proc.) pobierana jest tylko od składek regularnych  wpłacanych w pierwszym roku trwania programu. Kapitalna Przyszłość to  narzędzie średnio- i długoterminowych inwestycji, więc wypłata kapitału w  początkowych 10 latach wiąże się z poniesieniem stopniowo malejącej  opłaty likwidacyjnej.
Element ubezpieczeniowy polega na tym, że w razie śmierci  ubezpieczonego beneficjenci otrzymają 103 proc. wartości rachunku, na  który wpłacano składki regularne lub sumę tych składek, pomniejszoną o  kwotę ewentualnych wypłat (w zależności od tego, która z tych kwot jest  wyższa).

Zawsze jest dobry moment, aby rozpocząć regularne oszczędzanie. Jeśli  porównamy ujemne stopy zwrotu funduszy z udziałem akcji w bieżącym roku  z dodatnimi stopami za ostatnie 5 lat, widzimy przewagę długiego  horyzontu inwestycyjnego. Systematyczne wpłaty zarówno w okresie hossy,  jak i bessy, oraz zaplanowanie oszczędzania na dłuższy okres ogranicza  wpływ bieżących wahań koniunktury. Jest to szczególnie ważne dla tych,  którzy bardzo emocjonalnie reagują na aktualne wyniki swoich inwestycji.  Kapitalna Przyszłość to znakomita propozycja dla osób ceniących   odpowiedzialne podejście do swoich pieniędzy – mówi Anita Bogusz,  członek zarządu CU Życie, odpowiedzialna za ubezpieczenia indywidualne.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.