Wyższe opłaty za zarządzanie niektórymi ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi