CU Gwarancja Nowe Horyzonty – kolejny produkt strukturyzowany