Wyniki towarzystw ubezpieczeniowych Aviva w I półroczu 2009 r.

09.08.2009

Wyniki towarzystw ubezpieczeniowych Aviva w I półroczu 2009 r.

Opublikowany

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Towarzystwo rozbudowuje portfel produktów ubezpieczeniowych i  inwestycyjnych, zapewniający trwałą rentowność. Jego podstawą są  ubezpieczenia na życie ze składką regularną, indywidualne i grupowe.  Nasza składka z tych ubezpieczeń w I półroczu 2009 jest na tym samym  poziomie co w I półroczu 2008, i jest to duży sukces. Lipiec był  natomiast rekordowym miesiącem dla ubezpieczeń grupowych. Kampania  reklamowa towarzysząca wprowadzeniu marki Aviva zwiększa zainteresowanie  naszą ofertą – mówi Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce.  Aviva rozszerza też sprzedaż ubezpieczeń w bankach i firmach doradztwa  finansowego.

Ze względu na ryzyko kredytowe oraz znikomą rentowność dla  ubezpieczyciela w 2008 roku Aviva wycofała się z oferowania polisolokat.  O znaczeniu tego ryzyka świadczy choćby niedawne obniżenie przez  agencję Fitch ratingu jednemu z naszych konkurentów, mocno  zaangażowanemu w sprzedaż tego rodzaju produktów poprzez jeden bank.

podkreśla Jankowski.

W I półroczu 2009 roku cała branża odnotowywała mniejsze niż przed  rokiem zainteresowanie klientów polisami o charakterze inwestycyjnym,  przede wszystkim ze składką jednorazową.

Z tych powodów łączna składka brutto Aviva TUnŻ w pierwszym półroczu  zmalała, ale nie zmniejszyła się zyskowność towarzystwa. Wręcz  przeciwnie, wypracowaliśmy wyższe zyski niż przed rokiem dzięki dochodom  z działalności lokacyjnej oraz ograniczeniu kosztów działalności  ubezpieczeniowej.

podkreśla Maciej Jankowski.

Pełny obraz pozycji grupy Aviva na rynku ubezpieczeń na życie daje  łączna analiza wyników Aviva TUnŻ i BZ WBK-Aviva TUnŻ – spółki  utworzonej wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK, oferującej produkty  klientom banku. W I półroczu 2009 r. Aviva TUnŻ zebrało 818,7 mln zł  składki brutto, zaś BZ WBK-Aviva TUnŻ 153,4 mln zł.

Pozycja kapitałowa Aviva TUnŻ jest bezpieczna i silna. Potwierdza to  wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, który  wynosił 168,97 proc. na koniec czerwca 2009 roku, oraz wskaźnik pokrycia  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, który wynosił 108,62  proc.
popopopo.png

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Towarzystwo zebrało większą składkę niż w I półroczu 2008 roku dzięki  wyższej sprzedaży ubezpieczeń dla przedsiębiorstw, ubezpieczeń  mieszkaniowych oraz komunikacyjnych (oferowanych w systemie direct).  Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych w I półroczu 2009 wyniosła 40,7  mln zł wobec 27,1 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podobnie jak na rynku ubezpieczeń na życie, pełny obraz pozycji grupy w  ubezpieczeniach majątkowych daje łączna analiza składki brutto za I  półrocze Aviva TUO (98,8 mln zł) i BZ WBK-Aviva TUO (54,3 mln zł).

Ujemny wynik techniczny i finansowy wynika z nakładów na rozwój platformy direct i ubezpieczeń komunikacyjnych.

Kapitały  własne spółki i współczynniki wypłacalności przewyższają znacznie  poziom wymagany przez odpowiednie przepisy prawa (wskaźnik pokrycia  marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 169 proc. na koniec  czerwca 2009, zaś wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  aktywami 133,01 proc.).
lalalalad.png

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.