Wyniki towarzystw ubezpieczeniowych Aviva w I półroczu 2009 r.