Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa