Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa

28.09.2009

Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa

Opublikowany

Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki  uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu  „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.

Działając w imieniu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA (dalej „Towarzystwo”), na podstawie Art. 19 Statutu  „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej  „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze rozpoczęcia zapisów na  jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Papierów  Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz  Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Subfundusz”).
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva  Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” rozpocznie się w dniu 6  października 2009 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni  robocze i kończy się w dniu 8 października 2009 r., włącznie z tym  dniem.
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva  Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” rozpocznie się w dniu 6  października 2009 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni  robocze i kończy się w dniu 8 października 2009 r., włącznie z tym  dniem.
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa  Subfunduszu jest Spółka lub jedyny akcjonariusz Spółki – Aviva  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Cena jednostki uczestnictwa  Subfunduszu wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Podmiot  zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązany jest  dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony  przez Depozytariusza (Bank Handlowy w Warszawie SA ) o numerze  79103015080000000502503073, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być  dokonana wyłącznie przelewem na ww. rachunek bankowy, ze wskazaniem w  tytule przelewu, że wpłata dokonywana jest na jednostki uczestnictwa  Subfunduszu.
Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie  Subfunduszu doszło do skutku, wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy  złotych).
W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej  wysokości, Spółka dokona zwrotu środków wpłaconych do Funduszu wraz z  uzyskanymi odsetkami lub innymi pożytkami, w terminie 14 dni od dnia  zakończenia przyjmowania zapisów.
W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości  Spółka dokona przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu,  podmiotowi, który dokonał zapisu i wpłaty tytułem składanego zapisu, w  terminie do dnia 9 października 2009 r.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.