Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa

28.09.2009

Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa

Opublikowany

Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki  uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu  „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.

Działając w imieniu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA (dalej „Towarzystwo”), na podstawie Art. 19 Statutu  „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej  „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze rozpoczęcia zapisów na  jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Papierów  Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz  Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Subfundusz”).
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva  Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” rozpocznie się w dniu 6  października 2009 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni  robocze i kończy się w dniu 8 października 2009 r., włącznie z tym  dniem.
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Aviva  Investors Papierów Nieskarbowych Funduszu „Aviva Investors  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” rozpocznie się w dniu 6  października 2009 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 3 (trzy) dni  robocze i kończy się w dniu 8 października 2009 r., włącznie z tym  dniem.
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa  Subfunduszu jest Spółka lub jedyny akcjonariusz Spółki – Aviva  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Cena jednostki uczestnictwa  Subfunduszu wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Podmiot  zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązany jest  dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony  przez Depozytariusza (Bank Handlowy w Warszawie SA ) o numerze  79103015080000000502503073, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być  dokonana wyłącznie przelewem na ww. rachunek bankowy, ze wskazaniem w  tytule przelewu, że wpłata dokonywana jest na jednostki uczestnictwa  Subfunduszu.
Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie  Subfunduszu doszło do skutku, wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy  złotych).
W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej  wysokości, Spółka dokona zwrotu środków wpłaconych do Funduszu wraz z  uzyskanymi odsetkami lub innymi pożytkami, w terminie 14 dni od dnia  zakończenia przyjmowania zapisów.
W przypadku zebrania wpłat do Subfunduszu w wyżej wskazanej wysokości  Spółka dokona przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu,  podmiotowi, który dokonał zapisu i wpłaty tytułem składanego zapisu, w  terminie do dnia 9 października 2009 r.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Inwestorzy wracają do akcji – promocja w Aviva Investors TFI

Aviva Investors TFI (dawniej Commercial Union TFI) zniosło  opłaty manipulacyjne w subfunduszach akcyjnych w okresie od 15 września  do 30 października 2009 roku.