Aviva wprowadziła fundusz z mechanizmem ochrony kapitału