Aviva utrzymuje poziom składki z regularnych polis na życie i zwiększa udział w rynku majątkowym.
Kopiuj tekst

04.03.2010

Aviva utrzymuje poziom składki z regularnych polis na życie i zwiększa udział w rynku majątkowym.

Silna pozycja finansowa grupy Aviva w Polsce
  • utrzymanie przypisu       w kluczowej linii biznesowej –  ubezpieczeniach na życie ze składką       regularną – w warunkach  spowolnienia gospodarczego
  • dyscyplina kosztowa
  • wyższa zyskowność
Realizacja strategii grupy Aviva
  • wzmocnienie pozycji na rynku ubezpieczeń majątkowych
  • inwestycje w rozwój – nowe kanały dystrybucji (direct, spółki bancassurance z BZ WBK)
  • sukces marki Aviva w Polsce
  • poprawa poziomu satysfakcji klientów

W 2009 rok wkraczaliśmy w warunkach niepewności co do skali spowolnienia gospodarczego w Polsce i bessy na rynkach finansowych. Trudno było przewidzieć,  jak w tej sytuacji zachowają się klienci korzystający ubezpieczeń i inwestycji. Nie przeszkodziło nam to w  utrzymaniu poziom przypisu w najważniejszej linii biznesowej – ubezpieczeniach na życie ze składką regularną, co jest sukcesem w tych warunkach. Zwiększyliśmy udział w rynku ubezpieczeń majątkowych mimo bardzo dużej konkurencji. Utrzymaliśmy przy tym dyscyplinę kosztową i  poprawiliśmy zyskowność. Z myślą o przyszłości kontynuowaliśmy inwestycje w  platformę direct i spółki bancassurance z BZ WBK. Osiągnęliśmy doskonały wynik znajomości marki Aviva. Zwiększyliśmy też poziom satysfakcji klientów, na co miały wpływ szybsza wypłata świadczeń, usprawnienie obsługi i profesjonalizm naszych doradców ubezpieczeniowych.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

W 2009 roku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wypłaciło klientom ponad 165 mln zł z tytułu świadczeń. Wypłat z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych było w sumie ponad 47 tys. – każda z nich to wymierna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Najwyższa wypłata z indywidualnego ubezpieczenia na życie w 2009 roku wyniosła 600 tys. zł, zaś z ubezpieczenia grupowego blisko 470 tys.  zł.

Przeciętny czas rozpatrywania roszczeń został skrócony o 30 proc. Dotrzymujemy obietnic, jakimi dla naszych klientów są polisy ubezpieczeniowe. Skrócenie czasu rozpatrywania roszczeń to korzyść z integracji działów obsługujących klientów grupy, co zrobiliśmy przed wprowadzeniem marki Aviva.

Maciej Jankowski

Niższa składka brutto w porównaniu z rokiem poprzednim jest przede wszystkim efektem  wycofania się z oferowania polisolokat z dniem 1 sierpnia 2008 roku. Przyczyną tej decyzji była znikoma rentowność tych produktów dla ubezpieczyciela i ryzyko kredytowe. Podobnie jak cała branża, również Aviva odnotowała niższą sprzedaż ubezpieczeń ze składką jednorazową o charakterze inwestycyjnym.

Podstawą portfela Aviva TUnŻ są indywidualne i grupowe ubezpieczenia ze składką regularną, uzupełnione o element długoterminowego inwestowania.

W tym kluczowym segmencie zebraliśmy składkę na poziomie zbliżonym do tego z roku 2008. Dzięki kontroli kosztów i wyższym dochodom z działalności lokacyjnej osiągnęliśmy wyższy zysk niż w roku poprzednim. W 2010 roku koncentrujemy się na sprzedaży swoich podstawowych produktów – ubezpieczenia na życie Nowa Perspektywa z opcjami zdrowotnymi i wypadkowymi dla całej rodziny, ubezpieczeń grupowych z szerokim  zakresem umów dodatkowych i programów umożliwiających regularne oszczędzanie. Liczymy na rozwój produktów trzeciofilarowych, bo społeczeństwo coraz lepiej uświadamia sobie potrzebę gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.

Maciej Jankowski

W 2009 roku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA wypłaciło klientom 85 mln zł odszkodowań i świadczeń. Towarzystwo zebrało wyższą składkę niż w 2008 roku, zwiększając  udział w rynku ubezpieczeń majątkowych. Sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych (z wyłączeniem bancassurance) wzrosła o 25  proc., w tym ubezpieczeń mieszkaniowych o 40 proc. Sprzedaż ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych wzrosła o 25 proc. rok do roku.

Umocniliśmy naszą pozycję jako godny zaufania ubezpieczyciel podmiotów gospodarczych, co cieszy w sytuacji dużej konkurencji w tym segmencie i spowolnienia
gospodarczego.Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych w 2009 roku wyniosła 86,5 mln zł wobec 51 mln zł w  roku poprzednim. Nasi klienci znacznie częściej niż przeciętnie na rynku kupują nie tylko obowiązkowe OC, ale również AC i inne ubezpieczenia dodatkowe. Pakiet ubezpieczeń wybiera ok. 35 proc. naszych klientów, podczas gdy średnia w branży to 20-25 proc. Ujemny wynik techniczny i finansowy wynika z nakładów na rozwój platformy direct i ubezpieczeń komunikacyjnych. To długoterminowa inwestycja, która osiąga rentowność po kilku latach. W ostatnich miesiącach sprzedaż polis komunikacyjnych w systemie direct przekroczyła plany. Niedawno wprowadziliśmy też do sprzedaży przez internet ubezpieczenia turystyczne.  

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

W  2009 roku grupa z powodzeniem wprowadziła w Polsce markę Aviva.

Znajomość marki Aviva przeszła nasze oczekiwania. Spontaniczna znajomość w styczniu 2010 roku, czyli po 7 miesiącach działań rebrandingowych, wyniosła 32  proc w naszej grupie docelowej. Natomiast wspomagana znajomość marki osiągnęła 62 proc. W związku tym sukcesem grupa posługuje się już wszędzie marką Aviva, dodając tylko w komunikacji marketingowej informację „dawniej Commercial Union”. Warto również podkreślić efektywność tych działań. Inwestycja, którą  ponieśliśmy, jest znacząco niższa niż regularne budżety mediowe niektórych konkurentów. Aviva już od 2006 roku prowadzi badania satysfakcji klientów według metodologii NPS  (Net Promoter Score). Wynika z nich, że coraz więcej  klientów jest skłonnych rekomendować usługi grupy Aviva. Zdecydowanie wyprzedzamy konkurentów jeśli chodzi o zadowolenie z naszych usług. To efekt głębokich zmian, jakie wprowadzamy w grupie.  

Dominika Kraśko-Białek, wiceprezes grupy Aviva w Polsce 

Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.