Aviva rośnie w ubezpieczeniach na życie i majątkowych

04.08.2011

Aviva rośnie w ubezpieczeniach na życie i majątkowych

Opublikowany

W I półroczu 2011 roku grupa Aviva w Polsce zwiększyła składkę brutto z ubezpieczeń na życie o 40,7 proc., a z ubezpieczeń majątkowych o 38 proc. Jednocześnie wypłaciła klientom 872 mln zł odszkodowań i świadczeń  z polis na życie oraz 88 mln zł z majątkowych. Wynik finansowy netto grupy w Polsce za minione 6 miesięcy wzrósł o 14,2 proc.

Wyniki grupy Aviva na tle rynku

Dynamikę rozwoju i osiągnięcia grupy Aviva w Polsce w ubezpieczeniach najpełniej widać, gdy porównujemy zagregowane pozycje towarzystw ubezpieczeniowych tworzących grupę (czyli Aviva TUnŻ, BZWBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva TUO i BZWBK-Aviva TUO) z danymi rynkowymi. Kluczowe wskaźniki Aviva są znacznie lepsze od całego rynku. Aviva osiąga nie tylko znacznie wyższą dynamikę zebranej składki, ale również wypłaca klientom wyższe odszkodowania i świadczenia. Zarazem istotnie poprawia wynik techniczny i finansowy z ubezpieczeń na życie, podczas gdy wynik branży pogorszył się.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

W pierwszym półroczu 2011 roku Aviva po raz kolejny istotnie zwiększyła – o 9 proc. – składkę brutto mimo iż nie oferuje polisolokat. To efekt dobrej sprzedaży ubezpieczeń ochronnych i inwestycyjnych, a także poszerzania przez klientów zakresu ochrony i rosnących sum ubezpieczenia.

Podstawą naszej oferty są polisy obejmujące życie, zdrowie i dochody rodzin, ubezpieczenia inwestycyjne i polisy grupowe. Klienci, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą, ubezpieczają się na coraz wyższe sumy, bardziej adekwatne do ich potrzeb. Coraz więcej klientów ubezpiecza się na kilka milionów złotych. Dobre wyniki sprzedażowe wynikają zarówno z efektywności sieci własnej, jak również poszerzenia dystrybucji poprzez zewnętrzne kanały.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Wyższa składka to również efekt zwiększonego zainteresowania dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę w trzecim filarze.

Obniżenie składki trafiającej do funduszy emerytalnych przesunęło odpowiedzialność za przyszłe emerytury w stronę ZUS i indywidualnej zapobiegliwości Polaków. Dla niektórych był to impuls do rozpoczęcia bądź zwiększenia oszczędności w trzecim filarze. Większość wciąż potrzebuje zachęty i pomocy w finansowym planowaniu swojej przyszłości. Z myślą o nich uruchomiliśmy na naszej stronie kalkulator emerytalny, którym też posługują się nasi doradcy ubezpieczeniowi.

Maciej Jankowski

Przyrost wartości lokat z 12,7 mld zł do 14 mld zł to efekt gromadzenia przez klientów aktywów w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK). Aviva jest od wielu lat liderem rynku UFK.

Umocnienie pozycji rynkowej towarzystwa, wraz z właściwym zarządzaniem ryzykiem i kosztami, przekłada się na wzrost wyniku technicznego i wyniku netto.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva zwiększa również udział w rynku ubezpieczeń majątkowych – w I półroczu 2011 roku składka brutto w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 33 proc., do 163 mln zł. Towarzystwo oferuje zarówno ubezpieczenia klientów indywidualnych (mieszkaniowe, komunikacyjne, podróżne i następstw nieszczęśliwych wypadków), jak i dla przedsiębiorstw.

Szczególnie dynamicznie rozwija się sprzedaż w kanale direct, gdzie  składka w stosunku do I półrocza 2010 roku wzrosła o 45 proc., osiągając  90,6 mln zł. Przez telefon i internet Aviva sprzedaje głównie ubezpieczenia komunikacyjne, a także polisy podróżne i mieszkaniowe. Składka z polis komunikacyjnych wzrosła o 72 proc. do 110 mln zł.

Zwiększając udział w rynku majątkowym równocześnie poprawiliśmy  parametry kosztowe i szkodowe. Wzrosła zarówno liczba klientów, którzy kupują u nas polisy komunikacyjne, jak również kierowców, którzy sprawdzają nasze kwotacje. Kształtuje się nowy zwyczaj porównywania kilku ofert ubezpieczenia komunikacyjnego zamiast automatycznego przedłużania polisy. Jest to korzystne dla klientów, którzy dają sobie szansę na znalezienie lepszego ubezpieczenia, jak i dla firm z elastyczną ofertą. 

mówi Maciej Jankowski.

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych klientom wzrosła o 36  proc. do 83,3 mln zł, co związane jest ze zwiększeniem skali  działalności.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Aviva ponownie wyróżniona za relacje z klientami

W lipcu 2011 roku Aviva raz drugi otrzymała godło Firma Przyjazna   Klientowi. Godło nadaje Fundacja Obserwatorium Zarządzania po   przeprowadzeniu niezależnego audytu. Składał się on z oceny procedur i   narzędzi w obszarze obsługi klienta, oceny obsługi klienta w placó