Aviva rośnie w ubezpieczeniach na życie i majątkowych