Aviva rośnie w ubezpieczeniach na życie i majątkowych
Kopiuj tekst

04.08.2011

Aviva rośnie w ubezpieczeniach na życie i majątkowych

W I półroczu 2011 roku grupa Aviva w Polsce zwiększyła składkę brutto z ubezpieczeń na życie o 40,7 proc., a z ubezpieczeń majątkowych o 38 proc. Jednocześnie wypłaciła klientom 872 mln zł odszkodowań i świadczeń  z polis na życie oraz 88 mln zł z majątkowych. Wynik finansowy netto grupy w Polsce za minione 6 miesięcy wzrósł o 14,2 proc.

Wyniki grupy Aviva na tle rynku

Dynamikę rozwoju i osiągnięcia grupy Aviva w Polsce w ubezpieczeniach najpełniej widać, gdy porównujemy zagregowane pozycje towarzystw ubezpieczeniowych tworzących grupę (czyli Aviva TUnŻ, BZWBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva TUO i BZWBK-Aviva TUO) z danymi rynkowymi. Kluczowe wskaźniki Aviva są znacznie lepsze od całego rynku. Aviva osiąga nie tylko znacznie wyższą dynamikę zebranej składki, ale również wypłaca klientom wyższe odszkodowania i świadczenia. Zarazem istotnie poprawia wynik techniczny i finansowy z ubezpieczeń na życie, podczas gdy wynik branży pogorszył się.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

W pierwszym półroczu 2011 roku Aviva po raz kolejny istotnie zwiększyła – o 9 proc. – składkę brutto mimo iż nie oferuje polisolokat. To efekt dobrej sprzedaży ubezpieczeń ochronnych i inwestycyjnych, a także poszerzania przez klientów zakresu ochrony i rosnących sum ubezpieczenia.

Podstawą naszej oferty są polisy obejmujące życie, zdrowie i dochody rodzin, ubezpieczenia inwestycyjne i polisy grupowe. Klienci, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą, ubezpieczają się na coraz wyższe sumy, bardziej adekwatne do ich potrzeb. Coraz więcej klientów ubezpiecza się na kilka milionów złotych. Dobre wyniki sprzedażowe wynikają zarówno z efektywności sieci własnej, jak również poszerzenia dystrybucji poprzez zewnętrzne kanały.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Wyższa składka to również efekt zwiększonego zainteresowania dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę w trzecim filarze.

Obniżenie składki trafiającej do funduszy emerytalnych przesunęło odpowiedzialność za przyszłe emerytury w stronę ZUS i indywidualnej zapobiegliwości Polaków. Dla niektórych był to impuls do rozpoczęcia bądź zwiększenia oszczędności w trzecim filarze. Większość wciąż potrzebuje zachęty i pomocy w finansowym planowaniu swojej przyszłości. Z myślą o nich uruchomiliśmy na naszej stronie kalkulator emerytalny, którym też posługują się nasi doradcy ubezpieczeniowi.

Maciej Jankowski

Przyrost wartości lokat z 12,7 mld zł do 14 mld zł to efekt gromadzenia przez klientów aktywów w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK). Aviva jest od wielu lat liderem rynku UFK.

Umocnienie pozycji rynkowej towarzystwa, wraz z właściwym zarządzaniem ryzykiem i kosztami, przekłada się na wzrost wyniku technicznego i wyniku netto.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva zwiększa również udział w rynku ubezpieczeń majątkowych – w I półroczu 2011 roku składka brutto w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 33 proc., do 163 mln zł. Towarzystwo oferuje zarówno ubezpieczenia klientów indywidualnych (mieszkaniowe, komunikacyjne, podróżne i następstw nieszczęśliwych wypadków), jak i dla przedsiębiorstw.

Szczególnie dynamicznie rozwija się sprzedaż w kanale direct, gdzie  składka w stosunku do I półrocza 2010 roku wzrosła o 45 proc., osiągając  90,6 mln zł. Przez telefon i internet Aviva sprzedaje głównie ubezpieczenia komunikacyjne, a także polisy podróżne i mieszkaniowe. Składka z polis komunikacyjnych wzrosła o 72 proc. do 110 mln zł.

Zwiększając udział w rynku majątkowym równocześnie poprawiliśmy  parametry kosztowe i szkodowe. Wzrosła zarówno liczba klientów, którzy kupują u nas polisy komunikacyjne, jak również kierowców, którzy sprawdzają nasze kwotacje. Kształtuje się nowy zwyczaj porównywania kilku ofert ubezpieczenia komunikacyjnego zamiast automatycznego przedłużania polisy. Jest to korzystne dla klientów, którzy dają sobie szansę na znalezienie lepszego ubezpieczenia, jak i dla firm z elastyczną ofertą. 

mówi Maciej Jankowski.

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych klientom wzrosła o 36  proc. do 83,3 mln zł, co związane jest ze zwiększeniem skali  działalności.
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.