Czwarte miejsce w życiu, dziesiąte w majątku - wyniki grupy Aviva na tle rynku

08.03.2012

Czwarte miejsce w życiu, dziesiąte w majątku - wyniki grupy Aviva na tle rynku

Opublikowany

Pozycję rynkową i dynamikę rozwoju grupy Aviva w Polsce w  ubezpieczeniach najpełniej pokazują zagregowane pozycje towarzystw  ubezpieczeniowych tworzących grupę (czyli – odpowiednio – Aviva TUnŻ, BZ  WBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUO) z danymi rynkowymi.
W ubezpieczeniach na życie grupa Aviva – dzięki znakomitym wynikom BZ WBK Aviva – zwiększyła w ub. roku składkę o 8 proc. wobec 5,6 proc. wzrostu rynku po III kwartałach. W tym ujęciu zajmuje czwarte miejsce na  rynku.

Bardzo wyraźnie widać też umacnianie pozycji na rynku majątkowym, gdzie wzrost jest znacznie szybszy od branży i wyniósł 34 proc. w 2011 roku. 

Jeśli spojrzymy na pozycję rynkową poszczególnych grup kapitałowych, a nie pojedynczych spółek, Aviva awansuje na dziesiąte miejsce w branży. Koncentrujemy się na kluczowych rynkach, gdzie zajmujemy pozycje w ścisłej czołówce. Wśród tych rynków jest Polska. Od dłuższego czasu zajmujemy czołowe miejsca w ubezpieczeniach na życie, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych. Naszym celem jest dalszy rozwój również w segmencie ubezpieczeń majątkowych.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aviva utrzymuje stabilną, mocną pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Większość  przypisu pozyskuje z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych ze składką regularną – w 2011 roku wartość składek zebranych w tej podstawowej  grupie produktów wzrosła o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększyła  się również liczba ubezpieczeń grupowych oraz łączna liczba osób objętych tymi programami, zwykle zakładanymi przez pracodawców. W efekcie składka z polis grupowych wzrosła w 2011 roku o ponad 12 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Nieznaczny spadek łącznej składki brutto w 2011 roku wynika z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką jednorazową, uwarunkowanej niestabilną sytuacją na rynkach finansowych, a zwłaszcza spadkami na rynku akcji.

Z początkiem tego roku Aviva TUnŻ zaoferowała Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które uzupełnia ofertę grupy w zakresie trzeciego filaru.

Oczekujemy, że zainteresowanie będzie stopniowo rosło, zaś kulminacji spodziewamy się w listopadzie i grudniu. Liczymy na wzrost świadomości emerytalnej, zarówno poprzez działania edukacyjne branży, jak również debaty o zmianach w systemie emerytalnym, które mają duży oddźwięk w mediach.

Maciej Jankowski

Aviva jest liderem rynku pod względem aktywów klientów w  ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK) z udziałem na poziomie  30,4 proc. (stan na koniec 2011 według Analiz Online). Znaczna część zgromadzonych tam środków klienci traktują jako dodatkowe oszczędności  emerytalne, czyli element trzeciego filaru.

W 2011 roku Aviva wypłaciła ubezpieczonym i uposażonym blisko 50 tys.  świadczeń z ubezpieczeń na życie i umów dodatkowych na łączną kwotę  blisko 206 mln zł.


Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Towarzystwo konsekwentnie rozwija swoją pozycję na rynku majątkowym. 30-proc. dynamika składki znacznie przekraczała średni wzrost w branży.

Towarzystwo zawdzięcza ją m. in. rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w kanale direct, jak również poprzez zewnętrzne sieci dystrybucji.

Znaczny wzrost sprzedaży, lepsza ocena ryzyka ubezpieczeniowego i sprawność operacyjna przyczyniły się do istotnego ograniczenia straty spółki.

Straty bilansowe w ostatnich latach wynikały przede wszystkim ze znacznych inwestycji w rozwój na rynku majątkowym.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Potwierdzeniem sprawnej obsługi klientów w ubezpieczeniach  majątkowych są wyniki badania satysfakcji klientów, przeprowadzone przez Instytut Badawczy GfK Polonia w 2011 r. według metodologii NPS (Net Promoter Score). Aviva, osiągając wskaźnik +47, zdecydowanie wyprzedza pod tym względem swoich konkurentów.

Aviva kładzie nacisk na bardziej adekwatną, indywidualną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, odzwierciedloną w cenach polis. Przykładem jest najnowocześniejszy w Polsce system, oparty o geokodowanie, pozwalający na właściwą ocenę ryzyka powodzi w ubezpieczeniach masowych (np. domów i mieszkań).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.
Go SMS w Avivie - klienci lubią bezpośrednio przesyłać dokumenty szkodowe

temu

Co czwarty klient zgłaszający szkodę z ubezpieczeń komunikacyjnych w Avivie skorzystał z nowego narzędzia - SMS z linkiem do bezpośredniego przesyłania dokumentów. Opracowane wewnętrznie rozwiązanie, zwane Go SMS, działa od 8 maja.
Prostujemy 5 mitów o inwestowaniu

temu

Lokaty bankowe to obecnie przechowalnia oszczędności, odpowiednik dawnej „skarpety”. Jeśli chcemy, aby nasze oszczędności pracowały, powinniśmy rozważyć fundusze inwestycyjne. Przed taką decyzją powstrzymuje nas jednak szereg obaw. Sprostujmy 5 najczęstszych mitów.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

Oszczędzaj na emeryturę w funduszach inwestycyjnych

Na emeryturze nie chcesz być zdany tylko na pieniądze z ZUS i OFE? Chcesz zebrać dodatkowe pieniądze i zastanawiasz się, jak je pomnażać? Dobrym rozwiązaniem może być oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych. Dowiedz się więcej na ten temat na stronie edukacyjnej www.dob