Czwarte miejsce w życiu, dziesiąte w majątku - wyniki grupy Aviva na tle rynku
Kopiuj tekst

08.03.2012

Czwarte miejsce w życiu, dziesiąte w majątku - wyniki grupy Aviva na tle rynku

Pozycję rynkową i dynamikę rozwoju grupy Aviva w Polsce w  ubezpieczeniach najpełniej pokazują zagregowane pozycje towarzystw  ubezpieczeniowych tworzących grupę (czyli – odpowiednio – Aviva TUnŻ, BZ  WBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUO) z danymi rynkowymi.
W ubezpieczeniach na życie grupa Aviva – dzięki znakomitym wynikom BZ WBK Aviva – zwiększyła w ub. roku składkę o 8 proc. wobec 5,6 proc. wzrostu rynku po III kwartałach. W tym ujęciu zajmuje czwarte miejsce na  rynku.

Bardzo wyraźnie widać też umacnianie pozycji na rynku majątkowym, gdzie wzrost jest znacznie szybszy od branży i wyniósł 34 proc. w 2011 roku. 

Jeśli spojrzymy na pozycję rynkową poszczególnych grup kapitałowych, a nie pojedynczych spółek, Aviva awansuje na dziesiąte miejsce w branży. Koncentrujemy się na kluczowych rynkach, gdzie zajmujemy pozycje w ścisłej czołówce. Wśród tych rynków jest Polska. Od dłuższego czasu zajmujemy czołowe miejsca w ubezpieczeniach na życie, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych. Naszym celem jest dalszy rozwój również w segmencie ubezpieczeń majątkowych.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aviva utrzymuje stabilną, mocną pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Większość  przypisu pozyskuje z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych ze składką regularną – w 2011 roku wartość składek zebranych w tej podstawowej  grupie produktów wzrosła o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększyła  się również liczba ubezpieczeń grupowych oraz łączna liczba osób objętych tymi programami, zwykle zakładanymi przez pracodawców. W efekcie składka z polis grupowych wzrosła w 2011 roku o ponad 12 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Nieznaczny spadek łącznej składki brutto w 2011 roku wynika z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką jednorazową, uwarunkowanej niestabilną sytuacją na rynkach finansowych, a zwłaszcza spadkami na rynku akcji.

Z początkiem tego roku Aviva TUnŻ zaoferowała Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które uzupełnia ofertę grupy w zakresie trzeciego filaru.

Oczekujemy, że zainteresowanie będzie stopniowo rosło, zaś kulminacji spodziewamy się w listopadzie i grudniu. Liczymy na wzrost świadomości emerytalnej, zarówno poprzez działania edukacyjne branży, jak również debaty o zmianach w systemie emerytalnym, które mają duży oddźwięk w mediach.

Maciej Jankowski

Aviva jest liderem rynku pod względem aktywów klientów w  ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK) z udziałem na poziomie  30,4 proc. (stan na koniec 2011 według Analiz Online). Znaczna część zgromadzonych tam środków klienci traktują jako dodatkowe oszczędności  emerytalne, czyli element trzeciego filaru.

W 2011 roku Aviva wypłaciła ubezpieczonym i uposażonym blisko 50 tys.  świadczeń z ubezpieczeń na życie i umów dodatkowych na łączną kwotę  blisko 206 mln zł.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Towarzystwo konsekwentnie rozwija swoją pozycję na rynku majątkowym. 30-proc. dynamika składki znacznie przekraczała średni wzrost w branży.

Towarzystwo zawdzięcza ją m. in. rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w kanale direct, jak również poprzez zewnętrzne sieci dystrybucji.

Znaczny wzrost sprzedaży, lepsza ocena ryzyka ubezpieczeniowego i sprawność operacyjna przyczyniły się do istotnego ograniczenia straty spółki.

Straty bilansowe w ostatnich latach wynikały przede wszystkim ze znacznych inwestycji w rozwój na rynku majątkowym.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Potwierdzeniem sprawnej obsługi klientów w ubezpieczeniach  majątkowych są wyniki badania satysfakcji klientów, przeprowadzone przez Instytut Badawczy GfK Polonia w 2011 r. według metodologii NPS (Net Promoter Score). Aviva, osiągając wskaźnik +47, zdecydowanie wyprzedza pod tym względem swoich konkurentów.

Aviva kładzie nacisk na bardziej adekwatną, indywidualną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, odzwierciedloną w cenach polis. Przykładem jest najnowocześniejszy w Polsce system, oparty o geokodowanie, pozwalający na właściwą ocenę ryzyka powodzi w ubezpieczeniach masowych (np. domów i mieszkań).
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.