Czwarte miejsce w życiu, dziesiąte w majątku - wyniki grupy Aviva na tle rynku

08.03.2012

Czwarte miejsce w życiu, dziesiąte w majątku - wyniki grupy Aviva na tle rynku

Opublikowany

Pozycję rynkową i dynamikę rozwoju grupy Aviva w Polsce w  ubezpieczeniach najpełniej pokazują zagregowane pozycje towarzystw  ubezpieczeniowych tworzących grupę (czyli – odpowiednio – Aviva TUnŻ, BZ  WBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUO) z danymi rynkowymi.
W ubezpieczeniach na życie grupa Aviva – dzięki znakomitym wynikom BZ WBK Aviva – zwiększyła w ub. roku składkę o 8 proc. wobec 5,6 proc. wzrostu rynku po III kwartałach. W tym ujęciu zajmuje czwarte miejsce na  rynku.

Bardzo wyraźnie widać też umacnianie pozycji na rynku majątkowym, gdzie wzrost jest znacznie szybszy od branży i wyniósł 34 proc. w 2011 roku. 

Jeśli spojrzymy na pozycję rynkową poszczególnych grup kapitałowych, a nie pojedynczych spółek, Aviva awansuje na dziesiąte miejsce w branży. Koncentrujemy się na kluczowych rynkach, gdzie zajmujemy pozycje w ścisłej czołówce. Wśród tych rynków jest Polska. Od dłuższego czasu zajmujemy czołowe miejsca w ubezpieczeniach na życie, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych. Naszym celem jest dalszy rozwój również w segmencie ubezpieczeń majątkowych.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aviva utrzymuje stabilną, mocną pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Większość  przypisu pozyskuje z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych ze składką regularną – w 2011 roku wartość składek zebranych w tej podstawowej  grupie produktów wzrosła o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększyła  się również liczba ubezpieczeń grupowych oraz łączna liczba osób objętych tymi programami, zwykle zakładanymi przez pracodawców. W efekcie składka z polis grupowych wzrosła w 2011 roku o ponad 12 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Nieznaczny spadek łącznej składki brutto w 2011 roku wynika z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką jednorazową, uwarunkowanej niestabilną sytuacją na rynkach finansowych, a zwłaszcza spadkami na rynku akcji.

Z początkiem tego roku Aviva TUnŻ zaoferowała Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które uzupełnia ofertę grupy w zakresie trzeciego filaru.

Oczekujemy, że zainteresowanie będzie stopniowo rosło, zaś kulminacji spodziewamy się w listopadzie i grudniu. Liczymy na wzrost świadomości emerytalnej, zarówno poprzez działania edukacyjne branży, jak również debaty o zmianach w systemie emerytalnym, które mają duży oddźwięk w mediach.

Maciej Jankowski

Aviva jest liderem rynku pod względem aktywów klientów w  ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK) z udziałem na poziomie  30,4 proc. (stan na koniec 2011 według Analiz Online). Znaczna część zgromadzonych tam środków klienci traktują jako dodatkowe oszczędności  emerytalne, czyli element trzeciego filaru.

W 2011 roku Aviva wypłaciła ubezpieczonym i uposażonym blisko 50 tys.  świadczeń z ubezpieczeń na życie i umów dodatkowych na łączną kwotę  blisko 206 mln zł.


Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Towarzystwo konsekwentnie rozwija swoją pozycję na rynku majątkowym. 30-proc. dynamika składki znacznie przekraczała średni wzrost w branży.

Towarzystwo zawdzięcza ją m. in. rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w kanale direct, jak również poprzez zewnętrzne sieci dystrybucji.

Znaczny wzrost sprzedaży, lepsza ocena ryzyka ubezpieczeniowego i sprawność operacyjna przyczyniły się do istotnego ograniczenia straty spółki.

Straty bilansowe w ostatnich latach wynikały przede wszystkim ze znacznych inwestycji w rozwój na rynku majątkowym.

Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce

Potwierdzeniem sprawnej obsługi klientów w ubezpieczeniach  majątkowych są wyniki badania satysfakcji klientów, przeprowadzone przez Instytut Badawczy GfK Polonia w 2011 r. według metodologii NPS (Net Promoter Score). Aviva, osiągając wskaźnik +47, zdecydowanie wyprzedza pod tym względem swoich konkurentów.

Aviva kładzie nacisk na bardziej adekwatną, indywidualną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, odzwierciedloną w cenach polis. Przykładem jest najnowocześniejszy w Polsce system, oparty o geokodowanie, pozwalający na właściwą ocenę ryzyka powodzi w ubezpieczeniach masowych (np. domów i mieszkań).

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Oszczędzaj na emeryturę w funduszach inwestycyjnych

Na emeryturze nie chcesz być zdany tylko na pieniądze z ZUS i OFE? Chcesz zebrać dodatkowe pieniądze i zastanawiasz się, jak je pomnażać? Dobrym rozwiązaniem może być oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych. Dowiedz się więcej na ten temat na stronie edukacyjnej www.dob