Odpis aktualizacyjny wartości obligacji spółki Polimex-Mostostal SA