Informacja o zmianach Statutu i Prospektu Informacyjnego Aviva Investors FIO