Aviva wprowadza standard Kornackiego w ubezpieczeniach motoryzacyjnych