Dwunastu laureatów trzeciej edycji konkursu grantowego Fundacji Aviva

23.06.2015

Dwunastu laureatów trzeciej edycji konkursu grantowego Fundacji Aviva

Opublikowany

Zgodnie z regulaminem konkursu jury wybrało 10  laureatów spośród 20 inicjatyw, które uzyskały największe poparcie w  głosowaniu internetowym, a także przyznało 2 granty specjalne.

Jury postanowiło o przyznaniu grantów w ramach puli 200 000 zł w następującej wysokości:
- Klub aktywnej rodziny, 20 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez sołectwo Słupno (woj. mazowieckie), której  celem jest stworzenie placu zabaw będącego też miejscem integracji  mieszkańców. Projekt uzyskał najwięcej głosów w internetowym  plebiscycie.
- Wymarzony plac zabaw „Jarzębinki”, 20 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie  (woj. wielkopolskie), której celem jest stworzenie miejsca wypoczynku i  rozwoju ruchowego dzieci. Projekt zajął drugie miejsce w internetowym  plebiscycie.
- Zrozumieć nas, 20 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie „Zrozumieć nas” z Drawska  Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie), której celem jest wyposażenie  świetlicy środowiskowej i sali fizjoterapeutycznej, które będą służyć  zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym.
- Uśmiechem dzieci klikane, 12 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Szkołę Podstawową przy Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie (woj. świętokrzyskie). Grant  przeznaczony jest na zakup dwóch tablic multimedialnych, które pomogą  dzieciom niepełnosprawnym w nauce i zabawie.
- Pokoloruj im dzieciństwo, 14 000 zł – inicjatywa zgłoszona w imieniu społeczności Czermnicy (woj.  zachodniopomorskie), której celem jest stworzenie placu zabaw w tej  małej miejscowości.
- mOObilne miasteczko ruchu drogowego, 25 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Sławomira Mateuszczyka z Marek (woj.  mazowieckie). Mobilne miasteczko pozwoli na praktyczne zapoznanie dużej  liczby dzieci z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Usprawnianie przez pluskanie, 29 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego  Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Cieszyna (woj. śląskie).  Grant zostanie przeznaczony na zakup sprzętów do hydroterapii.
- Aktywni i radośni – nowi Olimpijczycy i Paraolimpijczycy, 25 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Fundację Akademia Integracji – Praca,  Edukacja Sport z Warszawy. Grant zostanie przeznaczony na zakup sprzętu  do szermierki i organizowanie zajęć dla dzieci (również  niepełnosprawnych).
- Klub rodzinnej aktywności w Jaktorowie K.R.A.J., 15 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Hufiec ZHP Jaktorów (woj. mazowieckie).  Grant zostanie przeznaczony na wsparcie inicjatywy udostępnienia  harcówki w celu prowadzenia świetlicy dla dzieci i rodziców.
- Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom, stwórzmy tu razem wspólny kąt, 20 000 zł –inicjatywa zgłoszona w imieniu społeczności Miłoradza (woj.  pomorskie). Grant zostanie przeznaczony na remont wiejskich świetlic, w  których dzieci będą mogły atrakcyjnie spędzić wolny czas.
Jury postanowiło też skorzystać z możliwości, jaką daje regulamin, i przyznało dwa granty specjalne:
- Mystkowo dzieciakowo – słoneczna polana, 10 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w  Mystkowie (woj. mazowieckie), której celem jest stworzenie placu zabaw,  który będzie jedyną atrakcją dla dzieci i rodziców w okolicy.
- Kłopoty w żarty zmienia – miejsce zabaw i ćwiczenia, 10 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Suwałkach (woj. podlaskie), której celem jest zbudowanie placu zabaw i  siłowni zewnętrznej przy Dziale Pomocy Kryzysowej MOPS.
Dokonując wyboru, jury kierowało się  kryteriami określonymi w regulaminie, przede wszystkim trafnością i  zgodnością inicjatywy z celami konkursu, jej skutecznością i trwałością,  budżetem oraz liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców.
Po ogłoszeniu wyników Fundacja Aviva uzgodni szczegóły realizacji inicjatyw z wnioskodawcami, podpisze umowy i przekaże granty.
Do trzeciej edycji konkursu zostało  zgłoszonych 471 inicjatyw ze wszystkich województw (najwięcej z  mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego), zarówno z  małych miejscowości, jak i z dużych miast.
W głosowaniu internetowym, które trwało od 7 maja do 14 czerwca tego roku, oddano ponad 930 tysięcy głosów.

Jesteśmy zbudowani, że udaje nam  się zaangażować tylu ludzi, dla których dobro dzieci, rodziców i  lokalnych społeczności jest bardzo ważne. Nasz konkurs pokazuje też, jak  różnorodne są pomysły działań na rzecz dzieci; jak wszechstronnie  myślimy o rozwoju i wychowaniu dzieci. Cieszę się, że pomożemy w  realizacji kolejnych 12 inicjatyw. W poprzednich dwóch edycjach  sfinansowaliśmy już 15 inicjatyw z różnych regionów, przekazując na ich  rzecz 335 tys. zł. Jako pierwsza fundacja korporacyjna w Polsce daliśmy  też możliwość bezpośredniego wspierania inicjatyw poprzez crowdfunding,  czyli finansowanie społecznościowe.

mówi Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva.

Uczestnictwo w pracach jury nie  było łatwe. To duża odpowiedzialność decydować o tym, że ktoś otrzyma  pomoc, a ktoś inny nie. Dlatego cieszę się, że udało nam się  dofinansować wiele projektów. Mam nadzieję, że gdy powstaną, będą  naprawdę ważne dla tamtejszych rodzin, dzieci. Starałam się wesprzeć  swoim głosem te inicjatywy, które mają najmniejsze szanse, a  jednocześnie czułam, że są koniecznie potrzebne. Będę obserwować, co  dalej będzie się z nimi działo.

mówi Małgorzata Kożuchowska, która po raz pierwszy uczestniczyła w pracach jury konkursu „To dla mnie ważne”.

Do jury konkursu Fundacja Aviva zaprosiła znane osoby: Małgorzatę Kożuchowską, aktorkę teatralną, filmową i telewizyjną, angażującą się w działania na rzecz potrzebujących, dr Aleksandrę Piotrowska, psycholog dziecięcą, autorkę wielu publikacji dla dzieci i rodziców, Igę Młynarczyk, blogerkę parentingową angażującą się w akcje społeczne na rzecz dzieci, prof. Janusza Książyka, kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Jacka Olszewskiego z zarządu Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej oraz Pawła Wolińskiego, prezesa zrzeszającej rodziców Fundacji Mamy i Taty. Z ramienia Fundacji Aviva w skład jury wchodzą: Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva, Agnieszka Wieczorek-Nowak, członek zarządu Fundacji Aviva oraz Monika Kulińska, dyrektor HR grupy Aviva.
Do końca lipca na stronie www.todlamniewazne.pl można natomiast wesprzeć inicjatywy konkursowe w ramach crowdfundingu,  czyli finansowania społecznościowego. Każdy sympatyk może w łatwy sposób  przekazać online nawet drobną kwotę – począwszy od 5 zł – na cel bliski  swojemu sercu. W crowdfundingu uczestniczą inicjatywy, która zgłosiły  się do konkursu „To dla mnie ważne” do 14 czerwca.

###

Aviva należy do największych grup  ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku  jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i  życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm  klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w  tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami  powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe  informacje: www.aviva.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.