Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują - może to zmienić fundusz Aviva Oszczędnościowy

26.11.2015

Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują - może to zmienić fundusz Aviva Oszczędnościowy

Opublikowany

68% ankietowanych posiadających oszczędności ma świadomość,  że oprocentowanie lokat bankowych jest najniższe od lat. Zarazem 63%  deklaruje, że rozważy przeniesienie środków do produktu z szansą na 5%  rocznie przy 5-letnim okresie oszczędzania, jeśli zaoferuje go znana  instytucja finansowa*. Taki produkt właśnie pojawił się na rynku – to  Aviva Oszczędnościowy, nowa kategoria funduszu na czasy niskich stóp  procentowych.

Polakom trudno pogodzić się z tym, że gdy oni ciężko pracują, ich  pieniądze przynoszą tylko 1-2 proc. rocznie. Zarazem trudno jest wybrać  alternatywę, skoro bezpieczne fundusze przynoszą niewiele więcej od  lokat, a na rynku akcji panuje trudna do zaakceptowania zmienność. Coraz  więcej oszczędności, ponad 600 mld zł, Polacy przechowują pasywnie w  bankach, na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Koncepcja funduszu  oszczędnościowego może stać się w tych warunkach atrakcyjna dla  klientów, którzy chcą, by przynajmniej część ich pieniędzy przynosiła  realne, stabilne zyski.

mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.

Aviva Oszczędnościowy daje możliwość uzyskania średniorocznej stopy zwrotu przewyższającej o 5 punktów procentowych podstawową stopę NBP (obecnie wynosi 1,5%) w okresie każdych kolejnych 3 lat. Fundusz  przeznaczony jest dla klientów, którzy są gotowi zainwestować  oszczędności na co najmniej 5 lat, akceptując poziom ryzyka opisany w  prospekcie informacyjnym. Pierwsza wpłata wynosi minimum 1 000 zł,  kolejne można wnosić w dowolnym momencie – co najmniej 100 zł (50 zł  przez internet). Aviva Oszczędnościowy jest dostępny jako subfundusz  nowego funduszu inwestycyjnego Aviva Investors TFI oraz w ramach polisy  inwestycyjnej Multibonus, oferowanej przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń  na Życie.
Środki wpłacane do funduszu są lokowane w jednostki funduszu Aviva  Investors Multi-Strategy Target Return Fund, przy czym ryzyko kursowe  jest zniwelowane poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów  zabezpieczających. Klient nie ponosi żadnych opłat przy wpłacie i  wypłacie środków. Całkowita opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,51%  rocznie i jest uwzględniana w wycenie jednostek.
W działaniach promocyjnych uczestniczy Małgorzata Kożuchowska.  Nowy fundusz można aktualnie kupić online na stronie  AvivaInvestors24.pl, przez telefon, u agentów ubezpieczeniowych Avivy  oraz w sieci Expandera.
W 2014 roku Aviva Investors, inwestycyjne ramię grupy Aviva,  rozpoczęło wprowadzanie funduszy, które lepiej odpowiadają na  oczekiwania klientów w obecnej sytuacji rynkowej.

Badania przeprowadzone w wielu krajach pokazują, że ludzie  postrzegają produkty inwestycyjne w bardzo prosty sposób – poprzez cel,  który chcą osiągnąć. Inwestorzy nie chcą wybierać między funduszami  akcji, zrównoważonymi i bezpiecznymi oraz przenosić środków między nimi w  ślad za zmianami na rynku. Najczęściej wymieniają trzy cele:  osiągnięcie zysku o kilka punktów procentowych wyższego niż na lokatach  bankowych, ochronę oszczędności przed inflacją oraz uzyskanie stabilnych  dochodów, uzupełniających domowy budżet.

mówi Marek Przybylski.

Odpowiedzią jest nowa rodzina funduszy, zwana Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS).  Jako pierwszy został wprowadzony fundusz AIMS Target Return Fund, który  daje szansę na uzyskanie zysku przewyższającego o 5 punktów  oprocentowanie na rynku pieniężnym. Jego odpowiednikiem na polskim rynku  jest właśnie Aviva Oszczędnościowy. Zarządzający funduszem AIMS Target  Return Fund dobierają szereg strategii inwestycyjnych na całym świecie,  które mają ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu, niezależnie  od koniunktury na poszczególnych rynkach. Nie są związani innymi puntami  odniesienia (benchmarkami). Bardzo dużą wagę przywiązują do kontroli  ryzyka. Prognozy ekonomiczne i pomysły inwestycyjne to efekt pracy  zespołowej specjalistów Aviva Investors z Londynu, Warszawy, Paryża,  Chicago, Toronto i Singapuru.
Portfel funduszu składa się z trzech zasadniczych części:
  • inwestycje realizujące strategie rynkowe, czyli wynikające z cyklu koniunkturalnego
  • inwestycje oportunistyczne, bazujące na pojawiających się okazjach
  • inwestycje ograniczające poziom ryzyka, czyli działające w trudnych warunkach rynkowych, gdy nie sprawdzają się racjonalne prognozy.
Fundusz rozpoczął działalność 1 lipca 2014 r. i od tego czasu z  nadwyżką realizuje cel inwestycyjny, mimo wielu zawirowań na rynkach –  stopa zwrotu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania wyniosła 7,94%.
* Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1 606 dorosłych  Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności powyżej 1 000 zł.  Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką CAWI na panelu  internetowym Epanel.pl przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na  zlecenie Aviva Investors TFI.

###

Aviva należy do największych grup  ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku  jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i  życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm  klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w  tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami  powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe  informacje: www.aviva.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Zmiany w zarządach Avivy i Expandera - kontynuacja strategii rozwoju

Andrzej Oślizło, od 2011 r. prezes Expander Advisors, dołączy  do zarządu Avivy i będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu,  bancassurance oraz współpracę z innymi kluczowymi partnerami  biznesowymi, w tym z Expanderem. Jego następcą na stanowisku prezesa  Expandera zostanie Adrian Jarosz, obecnie wiceprezes spółki. Bartosz  Niewiadomski, wiceprezes Expandera odpowiedzialny za marketing, zostanie  powołany do zarządu Avivy i przejmie odpowiedzialność za marketing i  sprzedaż w kanale direct. Zmiany wchodzą w życie 1 listopada br. Nie  zmienia się model działalności Expandera jako niezależnego doradcy  finansowego.