Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują - może to zmienić fundusz Aviva Oszczędnościowy
Kopiuj tekst

26.11.2015

Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują - może to zmienić fundusz Aviva Oszczędnościowy

68% ankietowanych posiadających oszczędności ma świadomość,  że oprocentowanie lokat bankowych jest najniższe od lat. Zarazem 63%  deklaruje, że rozważy przeniesienie środków do produktu z szansą na 5%  rocznie przy 5-letnim okresie oszczędzania, jeśli zaoferuje go znana  instytucja finansowa*. Taki produkt właśnie pojawił się na rynku – to  Aviva Oszczędnościowy, nowa kategoria funduszu na czasy niskich stóp  procentowych.

Polakom trudno pogodzić się z tym, że gdy oni ciężko pracują, ich  pieniądze przynoszą tylko 1-2 proc. rocznie. Zarazem trudno jest wybrać  alternatywę, skoro bezpieczne fundusze przynoszą niewiele więcej od  lokat, a na rynku akcji panuje trudna do zaakceptowania zmienność. Coraz  więcej oszczędności, ponad 600 mld zł, Polacy przechowują pasywnie w  bankach, na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Koncepcja funduszu  oszczędnościowego może stać się w tych warunkach atrakcyjna dla  klientów, którzy chcą, by przynajmniej część ich pieniędzy przynosiła  realne, stabilne zyski.

mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.

Aviva Oszczędnościowy daje możliwość uzyskania średniorocznej stopy zwrotu przewyższającej o 5 punktów procentowych podstawową stopę NBP (obecnie wynosi 1,5%) w okresie każdych kolejnych 3 lat. Fundusz  przeznaczony jest dla klientów, którzy są gotowi zainwestować  oszczędności na co najmniej 5 lat, akceptując poziom ryzyka opisany w  prospekcie informacyjnym. Pierwsza wpłata wynosi minimum 1 000 zł,  kolejne można wnosić w dowolnym momencie – co najmniej 100 zł (50 zł  przez internet). Aviva Oszczędnościowy jest dostępny jako subfundusz  nowego funduszu inwestycyjnego Aviva Investors TFI oraz w ramach polisy  inwestycyjnej Multibonus, oferowanej przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń  na Życie.
Środki wpłacane do funduszu są lokowane w jednostki funduszu Aviva  Investors Multi-Strategy Target Return Fund, przy czym ryzyko kursowe  jest zniwelowane poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów  zabezpieczających. Klient nie ponosi żadnych opłat przy wpłacie i  wypłacie środków. Całkowita opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,51%  rocznie i jest uwzględniana w wycenie jednostek.
W działaniach promocyjnych uczestniczy Małgorzata Kożuchowska.  Nowy fundusz można aktualnie kupić online na stronie  AvivaInvestors24.pl, przez telefon, u agentów ubezpieczeniowych Avivy  oraz w sieci Expandera.
W 2014 roku Aviva Investors, inwestycyjne ramię grupy Aviva,  rozpoczęło wprowadzanie funduszy, które lepiej odpowiadają na  oczekiwania klientów w obecnej sytuacji rynkowej.

Badania przeprowadzone w wielu krajach pokazują, że ludzie  postrzegają produkty inwestycyjne w bardzo prosty sposób – poprzez cel,  który chcą osiągnąć. Inwestorzy nie chcą wybierać między funduszami  akcji, zrównoważonymi i bezpiecznymi oraz przenosić środków między nimi w  ślad za zmianami na rynku. Najczęściej wymieniają trzy cele:  osiągnięcie zysku o kilka punktów procentowych wyższego niż na lokatach  bankowych, ochronę oszczędności przed inflacją oraz uzyskanie stabilnych  dochodów, uzupełniających domowy budżet.

mówi Marek Przybylski.

Odpowiedzią jest nowa rodzina funduszy, zwana Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS).  Jako pierwszy został wprowadzony fundusz AIMS Target Return Fund, który  daje szansę na uzyskanie zysku przewyższającego o 5 punktów  oprocentowanie na rynku pieniężnym. Jego odpowiednikiem na polskim rynku  jest właśnie Aviva Oszczędnościowy. Zarządzający funduszem AIMS Target  Return Fund dobierają szereg strategii inwestycyjnych na całym świecie,  które mają ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu, niezależnie  od koniunktury na poszczególnych rynkach. Nie są związani innymi puntami  odniesienia (benchmarkami). Bardzo dużą wagę przywiązują do kontroli  ryzyka. Prognozy ekonomiczne i pomysły inwestycyjne to efekt pracy  zespołowej specjalistów Aviva Investors z Londynu, Warszawy, Paryża,  Chicago, Toronto i Singapuru.
Portfel funduszu składa się z trzech zasadniczych części:
  • inwestycje realizujące strategie rynkowe, czyli wynikające z cyklu koniunkturalnego
  • inwestycje oportunistyczne, bazujące na pojawiających się okazjach
  • inwestycje ograniczające poziom ryzyka, czyli działające w trudnych warunkach rynkowych, gdy nie sprawdzają się racjonalne prognozy.
Fundusz rozpoczął działalność 1 lipca 2014 r. i od tego czasu z  nadwyżką realizuje cel inwestycyjny, mimo wielu zawirowań na rynkach –  stopa zwrotu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania wyniosła 7,94%.
* Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1 606 dorosłych  Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności powyżej 1 000 zł.  Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką CAWI na panelu  internetowym Epanel.pl przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na  zlecenie Aviva Investors TFI.

###

Aviva należy do największych grup  ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku  jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i  życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm  klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w  tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami  powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe  informacje: www.aviva.pl

Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.