Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują - może to zmienić fundusz Aviva Oszczędnościowy

26.11.2015

Polacy ciężko pracują, ich oszczędności leniuchują - może to zmienić fundusz Aviva Oszczędnościowy

Opublikowany

68% ankietowanych posiadających oszczędności ma świadomość,  że oprocentowanie lokat bankowych jest najniższe od lat. Zarazem 63%  deklaruje, że rozważy przeniesienie środków do produktu z szansą na 5%  rocznie przy 5-letnim okresie oszczędzania, jeśli zaoferuje go znana  instytucja finansowa*. Taki produkt właśnie pojawił się na rynku – to  Aviva Oszczędnościowy, nowa kategoria funduszu na czasy niskich stóp  procentowych.

Polakom trudno pogodzić się z tym, że gdy oni ciężko pracują, ich  pieniądze przynoszą tylko 1-2 proc. rocznie. Zarazem trudno jest wybrać  alternatywę, skoro bezpieczne fundusze przynoszą niewiele więcej od  lokat, a na rynku akcji panuje trudna do zaakceptowania zmienność. Coraz  więcej oszczędności, ponad 600 mld zł, Polacy przechowują pasywnie w  bankach, na lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Koncepcja funduszu  oszczędnościowego może stać się w tych warunkach atrakcyjna dla  klientów, którzy chcą, by przynajmniej część ich pieniędzy przynosiła  realne, stabilne zyski.

mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.

Aviva Oszczędnościowy daje możliwość uzyskania średniorocznej stopy zwrotu przewyższającej o 5 punktów procentowych podstawową stopę NBP (obecnie wynosi 1,5%) w okresie każdych kolejnych 3 lat. Fundusz  przeznaczony jest dla klientów, którzy są gotowi zainwestować  oszczędności na co najmniej 5 lat, akceptując poziom ryzyka opisany w  prospekcie informacyjnym. Pierwsza wpłata wynosi minimum 1 000 zł,  kolejne można wnosić w dowolnym momencie – co najmniej 100 zł (50 zł  przez internet). Aviva Oszczędnościowy jest dostępny jako subfundusz  nowego funduszu inwestycyjnego Aviva Investors TFI oraz w ramach polisy  inwestycyjnej Multibonus, oferowanej przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń  na Życie.
Środki wpłacane do funduszu są lokowane w jednostki funduszu Aviva  Investors Multi-Strategy Target Return Fund, przy czym ryzyko kursowe  jest zniwelowane poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów  zabezpieczających. Klient nie ponosi żadnych opłat przy wpłacie i  wypłacie środków. Całkowita opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,51%  rocznie i jest uwzględniana w wycenie jednostek.
W działaniach promocyjnych uczestniczy Małgorzata Kożuchowska.  Nowy fundusz można aktualnie kupić online na stronie  AvivaInvestors24.pl, przez telefon, u agentów ubezpieczeniowych Avivy  oraz w sieci Expandera.
W 2014 roku Aviva Investors, inwestycyjne ramię grupy Aviva,  rozpoczęło wprowadzanie funduszy, które lepiej odpowiadają na  oczekiwania klientów w obecnej sytuacji rynkowej.

Badania przeprowadzone w wielu krajach pokazują, że ludzie  postrzegają produkty inwestycyjne w bardzo prosty sposób – poprzez cel,  który chcą osiągnąć. Inwestorzy nie chcą wybierać między funduszami  akcji, zrównoważonymi i bezpiecznymi oraz przenosić środków między nimi w  ślad za zmianami na rynku. Najczęściej wymieniają trzy cele:  osiągnięcie zysku o kilka punktów procentowych wyższego niż na lokatach  bankowych, ochronę oszczędności przed inflacją oraz uzyskanie stabilnych  dochodów, uzupełniających domowy budżet.

mówi Marek Przybylski.

Odpowiedzią jest nowa rodzina funduszy, zwana Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS).  Jako pierwszy został wprowadzony fundusz AIMS Target Return Fund, który  daje szansę na uzyskanie zysku przewyższającego o 5 punktów  oprocentowanie na rynku pieniężnym. Jego odpowiednikiem na polskim rynku  jest właśnie Aviva Oszczędnościowy. Zarządzający funduszem AIMS Target  Return Fund dobierają szereg strategii inwestycyjnych na całym świecie,  które mają ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu, niezależnie  od koniunktury na poszczególnych rynkach. Nie są związani innymi puntami  odniesienia (benchmarkami). Bardzo dużą wagę przywiązują do kontroli  ryzyka. Prognozy ekonomiczne i pomysły inwestycyjne to efekt pracy  zespołowej specjalistów Aviva Investors z Londynu, Warszawy, Paryża,  Chicago, Toronto i Singapuru.
Portfel funduszu składa się z trzech zasadniczych części:
  • inwestycje realizujące strategie rynkowe, czyli wynikające z cyklu koniunkturalnego
  • inwestycje oportunistyczne, bazujące na pojawiających się okazjach
  • inwestycje ograniczające poziom ryzyka, czyli działające w trudnych warunkach rynkowych, gdy nie sprawdzają się racjonalne prognozy.
Fundusz rozpoczął działalność 1 lipca 2014 r. i od tego czasu z  nadwyżką realizuje cel inwestycyjny, mimo wielu zawirowań na rynkach –  stopa zwrotu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania wyniosła 7,94%.
* Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1 606 dorosłych  Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności powyżej 1 000 zł.  Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką CAWI na panelu  internetowym Epanel.pl przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na  zlecenie Aviva Investors TFI.

###

Aviva należy do największych grup  ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku  jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i  życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm  klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w  tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami  powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe  informacje: www.aviva.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.