Polak finansowym... singlem - jak oszczędzają Polacy?

22.01.2016

Polak finansowym... singlem - jak oszczędzają Polacy?

Opublikowany

Niechętny zmianom i samodzielnie podejmujący decyzje  dotyczące wyboru produktów finansowych – taki portret Polaka wyłania się  na podstawie raportu „Polak finansowym…singlem”. Jak wynika z badania  przeprowadzonego przez instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy,  niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku czy nie, pod względem  finansowym zachowujemy się jak single. Jedynie co piąty z nas,  zarządzając budżetem, pyta o zdanie swoich bliskich. Równie rzadko  radzimy się specjalistów, jedynie co trzeci po poradę udaje się do  eksperta. Co ciekawe, nasze preferencje dotyczące oszczędzania różnią  się zależnie od zamieszkiwanego regionu.

Finansowo jesteśmy singlami

W kwestii gromadzenia kapitału zachowujemy się jak typowi single. Jak  wynika z raportu „Polak finansowym… singlem”, decyzje dotyczące  zarządzania budżetem domowym podejmujemy najczęściej samodzielnie.  Zaledwie 20% z nas radzi się przy tym bliskich. Co więcej, na skłonność  do konsultacji nie wpływa fakt pozostawania w związku małżeńskim – w tym  przypadku odsetek osób zasięgających rady partnera jest jeszcze niższy i  wynosi jedynie 16%.

Konsultowanie z bliskimi decyzji dotyczących oszczędzania

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej  próbie 1 606 dorosłych Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności  powyżej 1 000 zł. Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką  CAWI na panelu internetowym Epanel.pl <br>przez instytut badawczy ARC Rynek  i Opinia na zlecenie<br> Aviva Investors TFI.<br>Źródło: „Polak finansowym… singlem? Jak oszczędzają <br>Polacy. Raport Aviva 2016”

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej  próbie 1 606 dorosłych Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności  powyżej 1 000 zł. Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką  CAWI na panelu internetowym Epanel.pl
przez instytut badawczy ARC Rynek  i Opinia na zlecenie
 Aviva Investors TFI.
Źródło: „Polak finansowym… singlem? Jak oszczędzają
Polacy. Raport Aviva 2016”

Polacy równie rzadko korzystają z pomocy specjalistów –  Wybierając sposób oszczędzania nie sięgamy po pomoc fachowców. Zaledwie  co piąty z nas konsultuje się z pracownikami banku, a 10% sięga po pomoc  ekspertów z innych instytucji finansowych – mówi Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI. – Okazuje  się zatem, że aż 58% Polaków swoje wybory dotyczące lokowania  oszczędności podejmuje całkowicie samodzielnie. Efektem takiego  podejścia jest zwykle poprzestawanie na najprostszych produktach –  lokatach czy kontach oszczędnościowych. Gdy jednak chodzi o produkty  spoza tej kategorii, barierą może okazać się przyzwyczajenie, brak  wiedzy i możliwości do spojrzenia na swoje finanse w szerszej  perspektywie. 

Finansowi krótkodystansowcy

Chociaż rośnie liczba osób biegających w maratonach, to pod względem  finansowym jesteśmy sprinterami. Zaledwie 3% z nas odkłada środki z  myślą o emeryturze, a najczęściej wybierane produkty to te zakładające  oszczędzanie krótkookresowe. Co trzeci z nas decyduje się na instrumenty  finansowe pozwalające podjąć środki po upływie roku. Mimo że aż 2/5  Polaków deklaruje zwiększenie oszczędności w stosunku do roku ubiegłego,  to jednak zaledwie 8% osób zauważa, że wzrost jest wynikiem  kapitalizacji odsetek.

Umiarkowany optymizm finansowy

Z danych raportu wynika, że aż 7 na 10 Polaków jest niezadowolonych z  osiąganego zysku z oszczędności. Pomimo to nie decydujemy się na zmianę  strategii pomnażania kapitału, a wyboru konkretnych produktów dokonujemy  pomijając analizę rozwiązań dostępnych na rynku. Dla 1/3 Polaków  najważniejsze są przy tym bezpieczeństwo środków, natomiast dla 18% -  stały dostęp do ulokowanego kapitału. Jedynie co czwarty z nas przy  wyborze kieruje się przede wszystkim wysokością oprocentowania, co piąty  w ogóle nie interesuje się produktami oszczędnościowymi, trzymając  pieniądze na nieoprocentowanych RORach, bądź pozwalając na automatyczne  odnawianie się lokaty.
– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak duże znaczenie ma pomnażanie oszczędności. – mówi Jarosław Sadowski, Expander Advisors. – Dla przykładu załóżmy, że odkładamy na emeryturę 500 zł miesięcznie  przez 30 lat. Trzymając je w gotówce lub na nieoprocentowanym rachunku  zbierzemy 180 000 zł. Kwota ta może być jednak znacznie wyższa. Jeśli  kolejnych wpłat dokonywalibyśmy na dobrą lokatę bankową o oprocentowaniu  2,5% to uzyskamy ok. 250 000 zł. Oszczędzając 500 zł miesięcznie można  także zebrać ok. 370 000 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w  przysłowiowej skarpecie. To jednak pod warunkiem, że oszczędności będą  inwestowane, a średnia stopa zwrotu wyniesie 5% w skali roku. Tyle  oczywiście nie zyskamy obecnie na lokacie bankowej.

Regionalne style oszczędzania

W zależności od województwa, Polacy obierają różne strategie pomnażania  kapitału. Najbardziej oszczędnym regionem okazało się województwo  podlaskie, gdzie blisko 4 na 5 badanych w 2015 r. posiadało odłożone  środki finansowe. Słynący ze swej gospodarności Wielkopolanie pod tym  względem znaleźli się „dopiero” na czwartej pozycji. Jak wynika z  raportu Avivy, Pomorzanie są najbardziej samodzielni w decyzjach  finansowych, Mazowszanie zgromadzili największe oszczędności, ale to  mieszkańcy Podlasia najwyżej oceniają własną kondycję finansową.
– Z badania wynika, że w kwestiach oszczędzania trudno mówić o  podziale na Polskę A i B. Polacy o podobnym podejściu do kwestii  gromadzenia kapitału zamieszkują województwa oddalone od siebie,  natomiast bliscy sąsiedzi miewają odmienne zdanie na ten temat – mówi Marek Przybylski, Aviva Investors TFI. – Przykładowo,  Pomorzanie odnotowali największy przyrost oszczędności w stosunku do  roku poprzedniego, zaś mieszkańcy Pomorza Zachodniego najczęściej  deklarowali spadek zgromadzonego kapitału w 2015 roku.

###

Aviva należy do największych grup  ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku  jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i  życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm  klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w  tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami  powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe  informacje: www.aviva.pl

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

temu

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

temu

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.