Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w 2015 roku
Kopiuj tekst

10.03.2016

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w 2015 roku

Wartość nowego biznesu

  • Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych  wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 13% do  378 mln zł (335 mln zł w 2014 r.)

Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych   wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 13% do   378 mln zł (335 mln zł w 2014 r.)

  • Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR)  wyniósł 94,7% i uległ poprawie o 1,3 punktu proc. (96,0% w 2014 r.)

Zysk operacyjny według IFRS

  • Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych  standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 815 mln zł (1 mld zł w  2014 r., kiedy wynik uwzględniał jednorazowe rozwiązanie części  dodatkowej funduszu gwarancyjnego w PTE)

Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce:

“Wyniki 2015 r. pokazują, że Aviva ma receptę na rozwój, gdy na rynku  ubezpieczeń zachodzą zmiany regulacyjne i prokonsumenckie. Tą receptą  jest koncentracja na istocie ubezpieczeń – czyli na ochronie zdrowia,  życia, dochodów i majątku klientów, wielokanałowa dystrybucja oraz  szersze zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Miniony rok był kolejnym, w którym zwiększyliśmy wartość nowego  biznesu w segmencie życiowym – o 13% w stosunku do 2014 r. Wzrost nowego  biznesu pokazuje, że nasze produkty trafiają w punkt zmieniających się  oczekiwań klientów i że mamy właściwy model dystrybucji. Według naszych  szacunków Aviva zajmowała pierwsze miejsce na rynku pod względem nowej  sprzedaży ubezpieczeń życiowych w 2015 r.

Składkę brutto w ubezpieczeniach na życie zwiększyliśmy w ub. roku o  ponad 7%, do 2,2 mld zł, podczas gdy cały rynek prawdopodobnie zanotował  spadek. Według danych KNF Aviva była jedyną firmą spośród liderów  rynku, która zanotowała wzrost składki po III kwartałach 2015 r.,  podczas gdy cały rynek skurczył się o 1,79%.  

W 2015 r. Aviva wypłaciła ponad 56 tys. świadczeń z ubezpieczeń na  życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 263 mln zł. Najwyższa  wypłata z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 800 tys. zł, a z tytułu  śmierci ponad 1,3 mln zł. Ok. 70% wniosków o wypłaty rozpatrujemy w  ciągu 7 dni roboczych, a w niektórych przypadkach (np. świadczenia z  tytułu urodzenia się dziecka) wypłata następuje nazajutrz po  telefonicznym zgłoszeniu.

Już 60% wniosków o zawarcie naszego flagowego ubezpieczenia Nowa  Perspektywa trafia do nas w formie elektronicznej, co znacznie  przyspiesza ocenę ryzyka i wystawienie polisy, zgodnie z oczekiwaniami  klientów.

Bez papieru można też kupić pakiety Ty, Ja i My, które wprowadziliśmy  jesienią, łamiąc dotychczasowe schematy branżowe. Pakiety łączą  ubezpieczenia na życie i zdrowie z majątkowymi i usługami assistance.  Poprzez czytelną konstrukcję i bezpośredni język mają trafić do klientów  obecnie rzadziej korzystających z ubezpieczeń – ludzi młodych  rozpoczynających samodzielne życie (oraz ich rodziców), do singli i  młodych rodzin. W tym roku koncentrujemy się na wsparciu sprzedaży tych  innowacyjnych produktów.

Korzystamy z rosnącej świadomości zdrowotnej, oferując – z polisami  na życie – dostęp do sieci prywatnych placówek, świadczenie w razie  ciężkiego zachorowania, świadczenia szpitalne i lekowe. Wzrost składki  zawdzięczamy też produktom trzeciofilarowym IKZE i IKE (na te rachunki  klienci w 2015 r. wpłacili w sumie ponad 173 mln zł) oraz ubezpieczeniom  grupowym (składka brutto z tej linii biznesowej wyniosła 311 mln zł).  Liczymy, że świadomość emerytalna również będzie rosnąć, więc stawiamy  na rozwój trzeciego filaru, który może stać się ważnym źródłem krajowego  kapitału finansującego rozwój gospodarki. Liczymy również na wzrost  biznesu w bancassurance, gdzie już teraz zajmujemy mocną pozycję.  Rozwijamy naszą kolejną sieć dystrybucji – placówki franczyzowe Aviva  dla Rodziny (obecnie działa ich 6, wkrótce będzie więcej).

Również w ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy składkę – do 418  mln zł, dbając o rentowność (poprawa wskaźnika COR) i nie angażując się w  nieracjonalną konkurencję cenową. Inwestujemy natomiast w jakość  obsługi, czego przykładem jest wprowadzenie bezpośredniej likwidacji  szkód z komunikacyjnego OC i gwarancja likwidacji większości szkód  mieszkaniowych w ciągu 10 dni. Takie podejście będzie procentować, bo  rynek ewoluuje w stronę lepszej ochrony konsumentów i wyższych  standardów działania ubezpieczycieli.

Mamy silną pozycję kapitałową i bardzo dobre wyniki finansowe. Aviva  jest drugą firmą w branży pod względem zyskowności i należy do  najlepszych płatników podatku CIT wśród ubezpieczycieli. W 2015 r. grupa  Aviva zapłaciła ok. 260 mln zł podatku CIT, co według naszych szacunków  stanowi ok. 1% wpływów budżetu z tego tytułu.

Na uwagę zasługują też rekordowe wyniki sprzedaży Expandera, który po  przejęciu przez Avivę w połowie 2015 r. utrzymał charakter niezależnego  doradcy. W ubiegłym roku Expander zwiększył o 20% sprzedaż kredytów  hipotecznych, o 100% kredytów gotówkowych i o 70% ubezpieczeń. Wzrost  sprzedaży inwestycji i ubezpieczeń to ważny element strategii  zmierzającej do uzyskania pozycji lidera rynku doradców.

Spółka Aviva Litwa utrzymała pozycję lidera tamtejszego rynku  życiowego pod względem składki brutto, zwiększając sprzedaż dwa razy  szybciej od średniej rynkowej.

Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 

mkmkmk.png

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 

kjkjkj.png

###

Aviva należy do największych grup  ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku  jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i  życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm  klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w  tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami  powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe  informacje: www.aviva.pl

Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.