Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w I połowie 2016

04.08.2016

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w I połowie 2016

Opublikowany

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w I połowie 2016

Wartość nowego biznesu 

  • Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych  spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11% do 153  mln zł (ze 172 mln zł w 2015 r), co jest głównie efektem wprowadzenia  podatku od aktywów oraz niższej sprzedaży produktów inwestycyjnych. 

Wskaźnik rentowności operacyjnej 

  • Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR) wyniósł 97,0% i uległ pogorszeniu o 2,3 punktu proc. (94,7% w 2015 r.)

Zysk operacyjny według IFRS 

  • Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 365 mln zł (397 mln zł w 2015 r). Oznacza to spadek o 8% w stosunku do I półrocza 2015 r. i o 3% po wyłączeniu wpływu podatku od aktywów

Dużym wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej w I półroczu 2016 r. było dostosowanie się do wchodzących w życie nowych regulacji. Zasadniczo przebudowują one zwłaszcza rynek polis na życie z elementem inwestycyjnym. Wprowadzenie niezbędnych zmian w modelach biznesowych wymaga czasu i wysiłku, co przekłada się na niższą sprzedaż. Nowym obciążeniem ubezpieczycieli jest podatek od aktywów, obowiązujący od lutego 2016 r.

Negatywny wpływ na wyniki branży mają też niskie stopy procentowe i wyceny akcji na warszawskiej giełdzie. Nie sprzyja też zmienność na rynkach finansowych oraz niepewność co do ekonomicznych efektów decyzji politycznych w Europie i w Polsce. W efekcie składka brutto w ubezpieczeniach na życie na rynku była w I kwartale o 20% niższa niż przed rokiem.

Mimo osłabienia wyników, które w tych warunkach było nieuchronne, Aviva radzi sobie z wyzwaniami lepiej niż większość konkurentów. Zawdzięczamy to silnej marce i pozycji na rynku, szerokiej gamie produktów (przede wszystkim ochronnych), wielokanałowej dystrybucji oraz postępującej cyfryzacji wsparcia sprzedaży i obsługi klientów.

Flagowym ubezpieczeniem na zdrowie i życie dla klientów indywidualnych i ich rodzin pozostaje Nowa Perspektywa, którą wzbogacamy o nowe elementy ochrony i usługi assistance. Ważnym obszarem rozwoju są ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Wspieramy sprzedaż innowacyjnych pakietów Ty, Ja, My, przeznaczonych dla ludzi młodych rozpoczynających samodzielne życie (oraz ich rodziców), do singli i młodych rodzin. Zachęcamy klientów, by część środków z programu 500+ przeznaczyli na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego rodziny, a także oszczędzali z myślą o potrzebach rozwojowych dzieci.

Liczymy na ustabilizowanie zasad długoterminowego oszczędzania, co umożliwi szybszy rozwój trzeciego filaru emerytalnego jako ważnego źródła krajowego kapitału.

W I półroczu br. Aviva TUnŻ wypłaciła 27 981 świadczeń, łącznie blisko 133 mln zł. Najwyższe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wyniosło 800 000 zł. Najwyższe świadczenia z jednej umowy to 1 mln 440 tys. zł – łącznie z tytułu śmierci, śmierci wskutek nieszczęśliwego  wypadku i śmierci skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia grupowego.

W ubezpieczeniach majątkowych naszym celem jest poprawa rentowności  portfela polis komunikacyjnych i dalszy rozwój sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych oraz polis dla mikrofirm i MSP. Pogorszenie wyniku technicznego Aviva TUO w I półroczu wynika głównie z rosnących wypłat szkód komunikacyjnych, co jest zgodne z trendem rynkowym i wiąże się z wdrożeniem wytycznych KNF.

Efektem cyfryzacji jest fakt, że ok. 70% wniosków o zawarcie indywidualnych polis na życie trafia do nas w formie elektronicznej, co  znacznie przyspiesza wystawienie polisy. Szybko rośnie liczba klientów korzystających z elektronicznego dostępu do iKonta – jest ich blisko 150 tys., o 73% więcej niż przed rokiem. W kwietniu udostępniliśmy elektroniczny Folder Potrzeb, który pomaga agentom w doborze  ubezpieczenia na życie adekwatnego do oczekiwań klientów. Zastąpił on papierowy folder, który stosowaliśmy od wielu lat. Pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami cyfrowymi wspierającymi pracę agentów i poprawiamy  klarowność listów do klientów.

Intensywnie rekrutujemy nowych agentów do naszej sieci własnej i  jesteśmy zadowoleni z ich efektywności. Rozwijamy też sieć placówek franczyzowych Aviva dla Rodziny – obecnie działa ich 12, planujemy kilka kolejnych.

Od sierpnia 2016 r. centrala Avivy w Warszawie przeniosła się do nowoczesnego biurowca Gdański Business Centre, dzięki czemu jednocześnie poprawiły się warunki pracy i zmniejszyły koszty eksploatacji.

Aviva w Polsce ma silną pozycję kapitałową. Nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych pozostaje jedną z najbardziej rentownych grup ubezpieczeniowych, a zarazem jednym z największych płatników CIT i podatku od aktywów.

Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce

Screenshot_1.png
Screenshot_2.png

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mocny trzeci filar albo emerytury poniżej społecznie akceptowalnej granicy

temu

Jeśli nie zwiększymy znacznie długoterminowych oszczędności, przeciętny poziom emerytury w stosunku do ostatniej płacy w Polsce spadnie do poziomu 37% przed połową tego stulecia – wynika z drugiej edycji raportu emerytalnego Avivy „Mind the Gap 2”. Dobry klimat dla trzeciego filaru może powstać, jeśli propozycje zawarte w rządowym planie budowy długoterminowych oszczędności zyskają szerokie poparcie  społeczne.
Zmiany w zarządzie grupy Aviva

temu

Marcin Żółtek zdecydował się zakończyć wieloletnią pracę w Avivie i złożył rezygnację z funkcji prezesa Aviva PTE z dniem 31 października br. Na stanowisko prezesa Aviva PTE zostanie powołany Michał Herbich, który obecnie w zarządzie Avivy odpowiada za ryzyko. Jego miejsce z kolei zajmie Ewa Jac, która po dwuletniej pracy w centrali Avivy w Londynie wraca do Polski. Zmiany wejdą w życie po uzyskaniu zgody KNF.
Aviva dominuje na podium

temu

Aviva oraz BZ WBK-Aviva zdominowały podium tegorocznego konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa. . Aviva zajęła pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych,  a także drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń komu
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

temu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.