Młodzi rodzice chcą wspierać finansowo start swoich dzieci w dorosłość. Jeszcze bardziej niż pokolenie 40+.