Ubezpiecz rower od kradzieży, a siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków