Pobyt i leczenie w szpitalu klienci mogą zgłaszać przez MojąAvivę