03.08.2017

Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I półroczu 2017 r.

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska: “Nowe regulacje, zmiany w ofercie firm, podatek od aktywów – te czynniki od kilku kwartałów przekształcają rynek ubezpieczeń na życie. Wielu ubezpieczycieli przesuwa uwagę ku polisom ochronnym (życiowym, zdrowotnym, wypadkowym) oraz ochronno-inwestycyjnym i wprowadza nowości. ...

Czytaj dalej
13.03.2017

Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2016 r.

Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie spadła w stosunku do roku poprzedniego o 9%, do 345 mln zł (378 mln zł w 2015 r.) – to głównie efekt podatku od aktywów oraz niższej sprzedaży polis inwestycyjnych Wskaźnik rentowności operacyjnej Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 96,1%...

Czytaj dalej
04.08.2016

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w I połowie 2016

Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11% do 153 mln zł (ze 172 mln zł w 2015 r), co jest głównie efektem wprowadzenia podatku od aktywów oraz niższej sprzedaży produktów inwestycyjnych.  Wskaźnik rentowności operacyjnej Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach...

Czytaj dalej
10.03.2016

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w 2015 roku

  Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 13% do 378 mln zł (335 mln zł w 2014 r.) Wskaźnik rentowności operacyjnej Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR) wyniósł 94,7% i uległ poprawie o 1,3 punktu proc. (96,0% w 2014 r.) Zysk operacyjny...

Czytaj dalej
19.03.2015

Wyniki finansowe grupy Aviva w Polsce w 2014 roku

  Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 31,5% do 334,6 mln zł (254,4 mln zł według stanu na 31 grudnia 2013) Wskaźnik rentowności operacyjnej Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych (COR - combined operating ratio) wyniósł 96% – nieznaczne...

Czytaj dalej
08.08.2014

Wyniki finansowe grupa Aviva Polska I półrocze 2014

Grupa Aviva w Polsce publikuje wyniki półroczne. Warto zwrócić szczególną uwagę na 65% wzrost nowej sprzedaży w segmencie obejmującym ubezpieczenia na życie oraz programy emerytalne i inwestycyjne w porównaniu z I półroczem 2013 oraz na ponad 100% wzrost liczby zawartych umów IKZE i IKE.

Czytaj dalej