20.06.2017

Zmiana nazwy Agenta Transferowego

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku Agent Transferowy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI SA zmienił nazwę z ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. na ProService Finteco Sp. z o.o. ...

Czytaj dalej
31.05.2017

Aviva Investors SFIO – aktualizacja roczna Prospektu informacyjnego i informacja o zmianach Statutu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu informacyjnego Funduszu Aviva Investors SFIO. Zaktualizowany prospekt informacyjny opublikowany został na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty. ...

Czytaj dalej
31.05.2017

Aviva Investors SFIO Lokacyjny – aktualizacja roczna Prospektu informacyjnego i informacja o zmianach Statutu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu informacyjnego Funduszu Aviva Investors SFIO Lokacyjny. Zaktualizowany prospekt informacyjny opublikowany został na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty. ...

Czytaj dalej
31.05.2017

Aviva SFIO – aktualizacja roczna Prospektu informacyjnego i informacja o zmianach Statutu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu informacyjnego Funduszu Aviva SFIO. Zaktualizowany prospekt informacyjny opublikowany został na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty. ...

Czytaj dalej
31.05.2017

Aviva Investors FIO – aktualizacja roczna Prospektu informacyjnego i informacja o zmianach Statutu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu informacyjnego Funduszu Aviva Investors FIO. Zaktualizowany prospekt informacyjny opublikowany został na stronie www.aviva.pl w sekcji Pobierz dokumenty. ...

Czytaj dalej
28.04.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu...

Czytaj dalej