04.01.2018

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ", z dnia 4 stycznia 2018 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. ...

Czytaj dalej
04.01.2018

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ", z dnia 4 stycznia 2018 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. ...

Czytaj dalej
03.01.2018

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”, z dnia 3 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 8 pkt 1),ust. 8a i 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. ...

Czytaj dalej
15.12.2017

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu Aviva Investors

Od 15 grudnia 2017roku zmieniamy politykę inwestycyjną i nazwę jednego z subfunduszy wchodzących w skład Aviva Investors FIO. Od tego dnia subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych będzie nosił nazwę Aviva Investors Depozytowy. ...

Czytaj dalej
15.12.2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny", z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. ...

Czytaj dalej
15.12.2017

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. ...

Czytaj dalej