27.11.2017

Ogłoszenie o nieudzieleniu zezwolenia na zmiany statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny” oraz o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian statutu, z dnia 27 listopada 2017 r.

W nawiązaniu do „Ogłoszenia o zmianach Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 września 2017 r.” oraz na podstawie art. 24 ust. 8c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. ...

Czytaj dalej
04.10.2017

Zmiana szaty graficznej serwisu transakcyjnego online

Z przyjemnością informujemy, że odświeżyliśmy wygląd naszego serwisu transakcyjnego online do zarządzania jednostkami funduszy inwestycyjnych. Nowa szata graficzna Serwisu Transakcyjno – Informacyjnego Aviva Investors 24 została dostosowana do nowych trendów na rynku digital. ...

Czytaj dalej
15.09.2017

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”, z dnia 15 września 2017 roku

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”, z dnia 15 września 2017 r. Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 8 pkt 1),ust. 8a i 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. ...

Czytaj dalej
15.09.2017

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 września 2017 roku

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 września 2017 r. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. ...

Czytaj dalej
02.08.2017

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aviva Investors PROGRAM VIP"

Działając na podstawie Art. 5 ust. 2 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane...

Czytaj dalej
01.08.2017

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania AVIVA INVESTORS 24”, dalej „Regulamin”, z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Działając na podstawie Art. 5 ust. 3 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”,...

Czytaj dalej