13.03.2017

Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2016 r.

Wartość nowego biznesu

  • Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie spadła w stosunku do roku poprzedniego o 9%, do 345 mln zł (378 mln zł w 2015 r.) – to głównie efekt podatku od aktywów oraz niższej sprzedaży polis inwestycyjnych

Wskaźnik rentowności operacyjnej

  • Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 96,1% i uległ pogorszeniu o 1,4 punktu proc. (94,7% w 2015 r.)

Zysk operacyjny według IFRS

  • Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 778 mln zł, co oznacza spadek o 5% w stosunku do roku poprzedniego (815 mln zł w 2015 r.). Po wyłączeniu wpływu podatku od aktywów zysk operacyjny wzrósł o 2% w stosunku do roku poprzedniego

 

Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce:

W 2016 r. ubezpieczyciele dostosowywali działalność do wielu nowych regulacji i zostali objęci podatkiem od aktywów. Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych składki rosły w ślad za wypłacanymi świadczeniami, ale segment wciąż był nierentowny. Te uwarunkowania znacząco wpłynęły na sprzedaż i wyniki branży.

Według danych KNF po III kwartałach 2016 r., ubezpieczyciele życiowi zebrali składkę o 14,5% niższą niż w tym samym okresie 2015 r. W Avivie spadek był niższy niż średnio na rynku – utrzymujemy drugą pozycję pod względem składki. Pozostajemy natomiast, według naszych szacunków, liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie, choć ta wartość była o 9% niższa niż przed rokiem. To efekt mniejszego zainteresowania klientów polisami inwestycyjnymi, a także wprowadzenia podatku od aktywów (w 2016 r. spółki grupy Aviva zapłaciły łącznie 60,5 mln zł tego podatku).

Największy udział w sprzedaży indywidualnych polis na życie miała niezmiennie Nowa Perspektywa. Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy w ubezpieczeniach grupowych, które oferujemy głównie małym i średnim firmom. Składkę z „grupówek” zwiększyliśmy o 4,5%, do 325 mln zł, a nasze plany sprzedażowe przekroczyliśmy o ponad 40%.

Ponad 70% wniosków o zawarcie indywidualnych polis na życie otrzymujemy elektronicznie. Wprowadziliśmy też nowe narzędzie dla naszych agentów – tzw. chmurę sprzedażową. Umożliwia ona zbadanie potrzeb klienta, przedstawienie adekwatnej oferty, zapłatę pierwszej składki i rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej podczas jednego spotkania z agentem. Zapracowani klienci doceniają tę możliwość.

W 2016 r. Aviva wypłaciła ze środków własnych 55 651 świadczeń z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 238 790 128 zł. Wypłaty po śmierci ubezpieczonych przekroczyły 78 mln zł, zaś wśród umów dodatkowych największy udział w wypłatach miały poważne zachorowania – w sumie do klientów trafiło blisko 40 mln zł. Najwyższa wypłata z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 3 mln zł, a 3 najwyższe świadczenia z tytułu śmierci wyniosły: 1 mln zł, 810 tys. zł oraz blisko 800 tys. zł. Za tymi liczbami stoją konkretni ludzie, którym ubezpieczenia pomogły w trudnych chwilach.

Niedawno wprowadziliśmy nowe ubezpieczenie juniorGO, które daje rodzicom ochronę i pomaga zgromadzić pieniądze z myślą o edukacji i samodzielności dzieci. Ubezpieczenie, wspierane działaniami reklamowymi z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej, zostało dobrze przyjęte przez klientów i agentów. Kolejna nowość, tym razem naszego TFI, to Aktywny Plan Inwestycyjny, w ramach którego dobieramy fundusze do portfela klienta w ramach przyjętej strategii.

Uważamy, że trzeci filar emerytalny potrzebuje nowego impulsu do rozwoju. Zakładamy, że zostanie zrealizowany scenariusz przekazania 75% aktywów OFE na prywatne konta emerytalne, które klienci będą następnie zasilać kolejnymi wpłatami, premiowanymi ulgą w PIT. Liczymy też na rozwój planów pracowniczych. Chcemy uczestniczyć w zwiększaniu zasobów krajowego, długoterminowego kapitału. W 2016 r. składka łącznie na IKE i IKZE w Avivie wyniosła 138,6 mln zł.

Jesteśmy obecni we wszystkich ważnych kanałach sprzedaży ubezpieczeń i inwestycji. Inwestujemy w rozwój zarówno własnej sieci (ponad 2100 agentów), placówek franczyzowych Aviva dla Rodziny (mamy 16 placówek, kolejne 6 otworzymy w I półroczu 2017 r.), bancassurance (umowa z Eurobankiem) i kanału direct.

Stawiamy też mocno na dalszy rozwój w ubezpieczeniach majątkowych, gdzie w ubiegłym roku zwiększyliśmy składkę brutto do blisko 495 mln zł. Mimo wzrostu składek płaconych przez kierowców, ubezpieczenia komunikacyjne przyniosły branży blisko 800 mln zł straty po III kwartałach. W tej sytuacji w Avivie podejmowaliśmy działania zmierzające do poprawy rentowności portfela komunikacyjnego.

Rozwijamy sprzedaż ubezpieczeń mieszkań i domów, ubezpieczeń podróżnych, a także polis dla małych i średnich firm. Nasz kanał direct osiągnął w 2016 r. dobre wyniki, zwiększając właśnie sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych przez telefon i internet. Dajemy klientom gwarancję, w ramach której większość szkód mieszkaniowych likwidujemy w ciągu 10 dni. Coraz więcej drobnych szkód likwidujemy już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z klientem.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)

 2016     2015

Składka przypisana brutto

922,5

2 205,9

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

1 402,8

1 543,9

Koszty działalności ubezpieczeniowej

354,0

375,9

Wynik techniczny

569,1

536,6

Wynik finansowy brutto

633,1

899,0

Wynik finansowy netto

524,5*

795,7

*zmiana wyniku finansowego wynika w dużym stopniu z wyższej dywidendy wpłaconej przez PTE w 2015 r.

   

 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)

  2016     2015

Składka przypisana brutto

494,8

418,1

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

222,8

172,6

Koszty działalności ubezpieczeniowej

131,9

109,2

Wynik techniczny

14,4

24,3

Wynik finansowy brutto

15,8

36,7

Wynik finansowy netto

12,1

35,2

     

###

Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie. W Polsce działa od 1992 roku (do 2009 roku jako Commercial Union). Specjalnością Avivy są ubezpieczenia na zdrowie i życie. Firma ubezpiecza też mieszkania, domy, samochody i majątek firm klientów. Ułatwia oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę. Obsługuje 3,5 mln klientów i zarządza aktywami powierzonymi przez klientów o wartości ponad 50 mld zł. Dodatkowe informacje: www.aviva.pl